29.8.1864 LM–Amanda Mechelin

Svensk text

Kära Mamma!

Tre eftermiddagstimmar ville jag ägna åt brevskrivandet idag, – men då kom några av mina vänner som jag har lärt känna här på tanken att hälsa på mig – och eftersom det var deras första besök, kunde jag inte avvisa dem. Och nu är klockan ½ 8. Kl. 7 började Stradella och jag hade redan köpt en biljett – dit måste jag således skynda nu. Jag skriver alltså ett ordentligt brev med morgondagens post och nu berättar jag bara att jag är helt frisk, att mina forskningar som i början såg lite otillfredsställande ut, nu ser mer lovande ut, och att jag överlag mår bättre och är gladare sedan det eviga regnet har slutat, och det rådande fina vädret gör det möjligt att njuta av den härliga omnejden. – Imorgon alltså mer. – Fagerström som åkte med ”Aura” har väl avlämnat mitt förra brev?

Måtte Adus examen gå bra! Hjärtliga hälsningar från

Mammas Leo.

Stort tack för brev och paket.

Finsk text

Rakas äiti!

Olisin halunnut tänään käyttää kolme iltapäivätuntia kirjeiden kirjoittamiseen, mutta silloin muutamille täällä saamilleni ystäville juolahti mieleen käydä tervehtimässä minua, ja koska se oli heidän ensimmäinen käyntinsä, en voinut torjuakaan heitä.

Ja nyt kello on puoli kahdeksan. Seitsemältä alkoi Stradella, johon olin jo ostanut lipun ja johon minun on siis riennettävä.

Kirjoitan siis kunnollisen kirjeen huomisen postiin ja kerron nyt vain, että olen aivan terve, että tutkimukseni, jotka aluksi näyttivät hieman riittämättömiltä, näyttävät nyt jo lupaavammilta, ja että tunnen oloni ylipäätään paremmaksi ja iloisemmaksi, kun se ikuinen sade on tauonnut ja tämänhetkinen kaunis sää sallii nauttia ihanasta ympäristöstä.

Huomenna siis enemmän. Onhan Fagerström, joka matkusti ”Auralla”, toimittanut säällisesti perille edellisen kirjeeni? Kunpa Adun kuulustelu menisi hyvin! Sydämelliset terveiset

äidin Leolta.

Suurkiitos kirjeestä ja paketista.

Original (transkription)

|1|

Liebe Mama!

Ich wollte heute drei
Nachmittagsstunden dem Brief-
schreiben widmen, – aber da
fiel es einigen meiner hier
gewonnenen Freunde ein, mich
zu besuchen – und da es ihr
erster Besuch war, konnte ich
sie nicht abweisen. Und jetzt
ist die Uhr ½ 8. Um 7 fing
Stradella an, wozu ich schon
Biljett gekauft hatte – wohin
ich also hin eilen muß. Ich schreibe
also einen ordentlichen Brief mit
|2| morgender Post und erzähle jetzt
nur daß ich ganz gesund bin,
daß meine Forschungen, die
Anfangs etwas ungenügend
aussahen, jetzt schon mehr
versprechend aussehen, und
daß ich mich überhaupt besser
und heitrer fühle, seit der ewige
Regen aufgehört und das jetzige
schöne Wetter erlaubt von
den herrlichen Umgegenden
zu genießen. – Also
morgen mehr. – Fagerström,
der per ”Aura” fuhr hat doch meinen
vorigen Brief ordentlich abgeliefert?

|3|

Möchte Adus Examen gut
gehen! Herzliche Grüsse von

Mamas
Leo.

Vielen Dank für Brief
und Pakett.

Dokumentet i faksimil