4.1.1863 Gustaf Mechelin–LM

Svensk text

Käraste Leo!

Ditt senaste brev med de varma lyckönskningarna kändes bra, som allt som kommer från Dig. Alltså – igen stryks det ett av de räknade åren! Övergången firades hos oss till klockan 1 – med alla Savanders – också Flora. Annars ett stilla liv som består av störande bjudningar som jag inte har besökt så ofta. Så också hos Savanders igår. Alla var hos oss fram till kvällen – och sedan skulle vi – jag också – fira deras tvååriga äktenskap med ett parti kort – men jag stannade ensam hemma – och firade tyst minnet av den tredje. Lite innan tillbringade vi hos J. G. Schatelovitz en olidlig kväll. Han – J. G. Schatelovitz – reser i övermorgon och tar med ditt täcke. –

Annars också vänligt stämt. Här – två till tre grader varmt – lite regn – snöfria vägar och sydvind. Mulet väder – – ingen möjlighet att röra på sig – – att läsa och att skriva – ganska förbjudet ännu. Men detta gör jag nu i hemlighet – –; överlag blir tiden odrägligt lång utan möjlighet att sysselsätta sig. Måtte gudarna vända allt till det bästa!la Det har varit en speciell tid. –

Tidningarna gjorde Gallenius till kollegieråd! Är Finlands Allmänna Tidning alltså så dum. Härifrån skall det inte ha skickats något meddelande. Allt som kårherrarna meddelar måste väl vara lögn, annars tas det inte in, – eller först efter att det har omformats efter de rådande åsikterna! – för att bli en passande lögn! Statskalendern – ges väl inte ut längre – eller som det ryktas utan att titlar och ordnar etcetera anges – Man kommer att läsa: Al. Armfelt, Pl. Rokassoffsky, J. R. Munck, Fb. Langenskj. fil.mag. – eller inte ens det längre!

Bokhandels annons, bland annat:sv

J. L. Runeberg Kan ej familjemålning.sv

Jag beklagar den gamle vännen!

Idé, intrig, språk – allt under all förväntan. Otroligt!

Med Schatelovitz mer!

Gud bevare Dig! Hälsningar!

Pappa

Finsk text

Rakkahin Leo!

Viime kirjeesi lämpimine onnentoivotuksineen teki meille hyvää, kuten kaikki mikä tulee Sinulta. Eli jälleen yksi lasketuista vuosista yliviivattu! Siirtymää juhlittiin meillä kello yhteen asti – kaikkien Savanderien, myös Floran, kanssa. Muuten hiljaiseloa, koostuen kiusallisista kutsuista, joilla olen käynyt vähänlaisesti. Niin myös eilisiltana Savandereilla. He olivat kaikki meillä iltaan asti – ja sitten meidän piti, minunkin, juhlistaa heidän kaksivuotista aviosäätyään korttipelillä – mutta jäinkin yksin kotiin – ja juhlin kolmannen hiljaista muistoa. Hiukan aiemmin meillä oli J.G. Schatelovitzin luona sietämätön ilta. Hän – J.G. S–z – matkustaa ylihuomenna ja tuo peitteesi.

Muuten myös lämminhenkistä. Täällä lämmintä, +2:sta 3:een astetta – hiukan sadetta – tiet paljaana ja etelätuulta. Synkkä sää – ei mitään mahdollisuutta liikkua. Lukeminen ja kirjoittaminen yhä koko lailla kiellettyä. Teen tätäkin nyt salassa; ylipäätään aika käy minulle sietämättömän pitkäksi ilman mahdollista puuhaa. Jumalat muuttakoot kaiken hyväksi! Tämä on ollut erikoista aikaa.

Sanomalehdissä on tehty Galleniuksesta kollegioneuvos! Niinkö tyhmä Finlands Allmänna Tidning siis on. Täältä ei pitäisi olla lähetetty mitään tiedonantoa. Kaiken, mitä kadettikunnan herrat ilmoittavat, on varmasti oltava valhetta, muutenhan sitä ei julkaista – tai vasta vallitsevien näemysten mukaan muutettuna, jotta siitä tulisi passeli valhe! Valtiokalenteri ei kai enää vastedes ilmesty – tai kuten puhutaan, siitä jätetään pois tittelit ja kunniamerkit etc. – Tullaan lukemaan: Al. Armfelt, Pl. Rokassovski, J.R. Munck, Fb. Langenskjöld, Filosofian maisteri – tai ei sitäkään enää! Kirjakauppailmoituksia, muun muassa: J.L. Runebergin ”Kan ej. En familjemålning”. (?)

Surku vanhaa ystävää!

Ajatukset, juonet, kieli – kaikki kaikkien odotusten alapuolella. Uskomatonta!

Schatelovitzin kanssa lisää! Jumala Sinua siunatkoon! Terveisiä!

Isä

Original (transkription)

Liebster Leo!

Dein letzter Brief mit den
warmen Wünschen that uns wohl,
wie alles was von Dir kommt.
Also – wieder eins von den ge-
zählten Jahren gestrichen! Der
Übergang wurde bei uns ge-
feiert bis 1 Uhr – mit allen den
Savschen – auch Flora. Sonst Stille-
ben, bestehend in lästigen Ein-
ladungen, die ich wenig besucht
habe. So auch der gestern Abend
bei Savrs. Sie waren Alle bis
zum Abend bei uns – und dann
sollten wir – ich auch, an einer
Kartenpartie ihren 2 jährigen
Ehestand feiern – aber ich blieb
alleine zu Hause – und feierte
in stiller Erinnerung den 3e.
Kurz vorher hatten wir bei J. G.tillagt Schtlz
einen unausstehlichen Abend.
Er – J. G. S-z – reist übermorg.
und bringt deine Decke. –
Sonst auch freundl. gestimmt.
Hier –, +2 a 3° Wärme – etwas
Regen – kahle Bahn und Südwind.
|2| Trübes Wetter – – keine Mög-
lichkeit Bewegung zu haben – –
Lesen und Schreiben – noch zieml.
verboten. Dieses thu’ ich jetzttillagt verstoh-
len – –; überhaupt wird mir
die Zeit unausstehlich lang ohne
mögliche Beschäftigung. Dii om-
nia bene vertant! Es ist eine son-
derbare Zeit gewesen. –

Die Zeitungen habe Gallenius zum
Koll.Kollegie Rath gemacht! Ist nun wohl
Finl. Allm.Finlands Allmänna Tidning so dumm. Hiervon soll
keine Mittheilung gesandt sein.
Alles was die Herren vom
Corps mittheilen, muß wohl
Lüge sein, sonst wird es nicht
angenommen, – oder erst nach
geltenden Ansichten umgeformt! –
um eine paßende Lüge zu wer-
den! Stats-Kalender – wird
wohl nicht mehr auskommen – oder
wie es verlautet, mit Weglas-
sung der Titel und Orden etc. –
Man wird lesen: Al. Armfelt,
Pl. Rokassoffsky, J. R. Munck, m.m.struket
Fb. Langenskj. F. Mag. – oder auch das
nicht mehr!

|3|

Bokhand. Annons, ibl. annat:
”J. L. Runeberg Kan ej familjemålning.”
Ich bedaure den alten Freund!
Idee, Intrige, Sprache – Alles unter
jeder Erwartung. Unglaublich!

Mit –witz mehr!

Gott erhalte Dich! Grüße!

P

Dokumentet i faksimil