28.8.1863 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Mon cher neveu,fr. Min käre brorson

Den 22 Mai, således på min 50e föd. dagfödelsedag, anlände ditt bref jemte porträtterna till Fanny, för hvilken angenäma sändelse hon, tyvärr, ännu ej varit i tillfälle att tacka dig.

Som ersättning för dina utgifter och omak torde Du acceptera den summa, motsvarande 16 norska spécier (omkr.omkring 23 Rb.Rubel SrSilver), jag anmodat Capt.Kapten Sipari fr.från FhamnFredrikshamn att tillställa dig som afbetalning för en slup, hvilken jag här aflät Sipari. – Din moders, i dag anlända bref, innehöll bl.bland annat ett utdrag ur din berättelse till henne om tilldragelserna i T. husTavastehus och HforsHelsingfors under Kejsarens besök derstädes. Oss intresserade dessa skizzer i hög grad, i det Fanny och jag dervid fick anledning att titta in i dagens krönika, der Rob. och Torsten|2| intagit en hedrande plats. Att långa W–d ännu närer ovilja till Rob. för den gamla modell Kompani affären, är något som man just kan vänta sig af en man – – sans esprit och en god portion ondryghet. – Sådant kommer väl tidens nya anda att stäfja och korrigera, vill jag hoppas. Nämnde Rob. intet om ankomsten af mitt fotografi? – ”En ubetydelig Ting i sig selv”, men jag önskade dock ej att den skulle förirra sig på vägen. – Och Du, cher amifr. käre vän, huru lefver, huru sträfvar Du? [...]oläslig/saknad text [...]oläslig/saknad text. – Slår Torsten ner sina bopålar i HforsHelsingfors eller Borgå; kanske på landet, när allt går i kring? Jag väntar med otålighet af honom meddelanden om det han senast upplefvat – som [...]oläslig/saknad text. Voilà, j’espère, les premières armes de Richelieu, quoique dans un autre sens que dans la célèbre comédie française.fr. Således hoppas jag på Richelius främsta vapen, även om i ett annat avseende än i den berömda franska teatern.

|3|

Pour tourner la pagefr. För att vända blad, borde jag något redogöra för våra sommar nöjen. De ha till det mesta bestått i ett mer eller mindre lugnt vegeterande, dels inom egen trädgård, dels på små utfärder till lands eller i båt, – samt slutligen dagligt sjöbad sedan början af Juni. Det sistnämnda rekreationsmedlet lakkar nu till ändan, sedan luften i par dagar afkylts af stark blåst och regn, hvaraf vi i Juli och början på Augusti högst sällan haft. – Sällskapslifvet under sommar-månaderna har, som vanligt, lidit af en mer eller mindre fullständig paralysie. Under Konungabesöket före Midsommar ej mindre än under italienska Prinsen Amadeos härvaro förhöll sig Christiania publikum – ”ganske roligt” – hvarken baler eller upptåg af en eller annan art. Ryska General Consulatets flagga har endast sällan svaijat från sin topp. Nous ne sommes pas pour la courtoisiefr. Vi är inte för hövlighet – – –

|4|

A propos om flagga. Den af Helsingf. Dagbl.Helsingfors Dagblad proponerade har sina betydliga brister, hvad tydligheten beträffar. Jag anser det således ej ur vägen att föreslå en annan, mera tydlig och icke mindre behaglig för ögat. Om någon Tidn.Tidning derstädes vill upptaga hosgående kortfattade artikel i ämnet kanske sjelfva Dagbladet, har jag intet deremot, förutsatt för öfrigt att frågan har någon utsigt att bli – praktisk.

Jag slutar med hjertliga helsningar till dig och fränderna från oss alla.

Amicissimus tuuslat. Din trogne vän

A. Mechelin

Finsk text

Rakas veljenpoikani,

Kirjeesi ja muotokuvat Fannylle saapuivat, 22. toukokuuta, toisin sanoen 50. syntymäpäivänäni. Hän ei vielä, valitettavasti, ole saanut tilaisuutta kiittää sinua niistä.

Olen pyytänyt Kapteeni Siparia toimittamaan Sinulle palkkion, 16 norjalaista hopeataalaria (noin 23 hopearuplaa, jonka vastaanottanet korvaukseksi menoistasi ja vaivoistasi. Myin täällä Siparille sluupin, jonka osamaksu tuo summa on. – Äitisi tänään saapuneessa kirjeessä oli muun muassa katkelma kertomuksestasi hänelle Keisarin käynnistä Hämeenlinnassa ja Helsingissä. Nämä kuvailut kiinnostivat meitä suuresti, ja saimme Fannyn kanssa siitä syyn katsoa päivän kronikkaa, jossa Robertilla ja Torstenilla oli kunniakkaat paikat. Voi juuri odottaakin, että sellainen mies – vailla sielukkuutta ja varustettuna kauhallisella pahansuopuutta – kuin pitkä Willebrand edelleen kantaa Robertille kaunaa mallikomppania-asiassa. – Uuden ajan henki tulee kuitenkin, toivoakseni, korjaamaan tällaisen. Mainitsiko Robert mitään valokuvani saapumisesta? – Mitätön asia itsessään, mutten toivoisi sen hukkuvan mihinkään matkalla. – Ja Sinä, rakas ystävä, miten elät, miten pyrintösi jaksavat? [...]oläslig/saknad text. – Asettuuko Torsten Helsinkiin vai Porvooseen, ehkä loppujen lopuksi maalle? Odotan kärsimättömänä tietoja siitä, mitä hän on kokenut [...]oläslig/saknad text. Näinpä, ”Richelieun ensimmäiset asenäytöt”, toivon, vaikkakin eri tavalla, kuin tunnetussa ranskalaisessa näytelmässä.

Kääntäkseni sivua minun pitäisi ehkä selostaa hieman kesähuveistamme. Suurimmaksi osaksi ne ovat koostuneet enemmän tai vähemmän rauhallisesta joutilaisuudesta. Osaksi omassa puutarhassa, osaksi huviretkistä maalla tai veneellä – ja lopulta myös päivittäisistä merikylvyistä kesäkuun alusta lähtien. Viimeksi mainittu virkistys käy nyt kohti loppuaan sen jälkeen kuin ilmaa ovat viilentäneet voimakas tuuli ja sateet. Niitä ei juuri ollut heinäkuussa tai elokuun aluusa. – Seuraelämä on kesäkuukausina, kuten tavanomaista on, ollut enemmän tai vähemmän täydellisessä lamassa. Niin juhannusta edeltäneen kuninkaallisen kuin italialaisen prinssi Amadeon vierailun aikana oli Kristianian väki aivan rauhassa – ei tanssiaisia eikä muita tapahtumia. Venäjän pääkonsulaatin lippu on vain harvoin liehunut tangossaan. Me emme ole olemassa kohteliasuudesta. – – – Lipusta puheen ollen. Helsingfors Dagbladin ehdotuksessa on huomattavia puutteita mitä selkeyteen tulee. Siksi minusta ei olisi aivan väärin ehdottaa uutta, selkeämpää eikä vähemmän silmää miellyttävää. Jos jokin lehti siellä haluaa julkaista liittämäni lyhyen artikkelin, minulla ei ole mitään sitä vastaan, edellyttäen että kysymyksestä tulee – käytännöllinen.

Päätän sydämellisillä terveisillä sinulle ja kaikille sukulaisille meiltä kaikilta.

Uskollinen ystäväsi A. Mechelin

Original (transkription)

|1|

Mon cher neveu,

Den 22 Mai, således på min 50e föd. dagfödelsedag,
anlände ditt bref jemte porträtterna till Fanny,
för hvilken angenäma sändelse hon, tyvärr,
ännu ej varit i tillfälle att tacka dig.

Som ersättning för dina utgifter och omak
torde Du acceptera den summa, motsvarande
16 norska spécier (omkr.omkring 23 Rb.Rubel SrSilver), jag anmodat
Capt.Kapten Sipari fr.från FhamnFredrikshamn att tillställa dig som
afbetalning för en slup, hvilken jag här aflät
Sipari. – Din moders, i dag anlända bref,
innehöll bl.bland annat ett utdrag ur din berättelse
till henne om tilldragelserna i T. husTavastehus och HforsHelsingfors
under Kejsarens besök derstädes. Oss intres-
serade dessa skizzer i hög grad, i det
Fanny och jag dervid fick anledning att
titta in i dagens krönika, der Rob. och Torsten |2| intagit en hedrande plats. Att långa W–d
ännu närer ovilja till Rob. för den gamla mo-
dell Kompani affären, är något som man just
kan vänta sig af en man – – sans esprit och en
god portion ondryghet. – Sådant kommer väl ti-
dens nya anda att stäfja och korrigera, vill
jag hoppas. Nämnde Rob. intet om ankomsten
af mitt fotografi? – ”En ubetydelig Ting i sig
selv”, men jag önskade dock ej att den skulle
förirra sig på vägen. – Och Du, cher ami,
huru lefver, huru sträfvar Du? [...]oläslig/saknad text
[...]oläslig/saknad text. – Slår Torsten
ner sina bopålar i HforsHelsingfors eller Borgå; kanske
på landet, när allt går i kring? Jag väntar
med otålighet af honom meddelanden om det
han senast upplefvat – som [...]oläslig/saknad text.
Voilà, j’espère, les premières armes de Richelieu,
quoique dans un autre sens que dans la célèbre
comédie française.

|3|

Pour tourner la page, borde jag något redo-
göra för våra sommar nöjen. De ha till det
mesta bestått i ett mer eller mindre lugnt vegete-
rande, dels inom egen trädgård, dels på små
utfärder till lands eller i båt, – samt slutligen
dagligt sjöbad sedan början af Juni. Det sist-
nämnda rekreationsmedlet lakkar nu till ändan,
sedan luften i par dagar afkylts af stark blåst
och regn, hvaraf vi i Juli och början på Augusti
högst sällan haft. – Sällskapslifvet under som-
mar-månaderna har, som vanligt, lidit af
en mer eller mindre fullständig paralysie.
Under Konungabesöket före Midsommar ej mindre
än under italienska Prinsen Amadeos härvaro
förhöll sig Christiania publikum – ”ganske ro-
ligt” – hvarken baler eller upptåg af en eller
annan art. Ryska General Consulatets flagga
har endast sällan svaijat från sin topp.
Nous ne sommes pas pour la courtoisie – – –

|4|

A propos om flagga. Den af Helsingf. Dagbl.Helsingfors Dagblad pro-
ponerade har sina betydliga brister, hvad tydligheten
beträffar. Jag anser det således ej ur vägen att föreslå
en annan, mera tydlig och icke mindre behaglig
för ögat. Om någon Tidn.Tidning derstädes vill upptaga
hosgående kortfattade artikel i ämnet
kanske sjelfva Dagbladet,
har jag intet
deremot, förutsatt för öfrigt att frågan har någon
utsigt att bli – praktisk.

Jag slutar med hjertliga helsningar
till dig och fränderna från oss alla.

Amicissimus tuus

A. Mechelin

Dokumentet i faksimil