6.9.1864 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Du bortfarne vän!

Se, postens ankomst är ej att emotse förrän iqväll, hvadan jag låtit bevippningen ega rum, såsom närlagde spottstyfrar det röja. –

Icke skall jag underlåta att imorgon expedietillagt av utgivarenra till dig möjligen ankommande bref från Finland.

Finnarnes stimmande mängd embarkerade i natt, utan föregående orgier. Idag lärer tyvärr äfven du få njuta af öppna skyars krokodiltårar. Jag har varit ensam hela dagen, utom på arkivet – der jag också var ensam.

Herrliga Birger Jarls stad, du mälardrottning, du Nordens perla, du strålande|2| diadem på Sveas fårade panna, – icke kan du ändå alltför skickligt bortflägta missmodiga sinnens dåraktiga trumpenhet – isynnerhet om denna är motiverad.

Och dermed punktum, för att hinna till postens fjerran palats bortom de tråkiga gränderna.

Lebewohl! Irra med framgång, vänd åter med raskhet till glädtig öfverfart mot hemmets vinkande strand! –

Behöfver du mera pengar så skrif derom från det tobakiga Gefle till

din

Leo M

Finsk text

Sinä pois matkustanut ystävä!

Kas, postin tuloa ei ole odotettavissa ennen kuin illalla, joten olen jatkanut vippailua, kuten oheiset pikkurahat osoittavat. Enkä lyö laimin sinulle huomenna mahdollisesti Suomesta tulevien kirjeiden toimittamista.

Suomalaisten remuava joukko nousi laivaan yöllä, ilman edeltäviä orgioita. Tänään saanet sinäkin valitettavasti nauttia avoimelta taivaalta krokotiilinkyyneleitä. Minä olen ollut yksin koko päivän – paitsi arkistossa, jossa sielläkin olin yksin. Ihana Birger Jarlin kaupunki, sinä Mälarenin kuningatar, sinä Pohjolan helmi, sinä säteilevä jalokivi Svean uurteisella otsalla – et sinäkään voi kyllin hyvin poistaa masentuneen mielen järjetöntä mökötystä – etenkään jos se on perusteltua.

Ja tähän piste, jotta ehtisin postin kaukaiseen palatsiin ikävien kujien takana.

Voi hyvin! Harhaile menestyksellisesti ja käänny jälleen iloiseen ylitykseen kohti kodin kutsuvaa rantaa!

Jos tarvitset lisää rahaa, kirjoita tupakka-Gävlestä

sinun

Leo M.

Original (transkription)

|1|

Du bortfarne vän!

Se, postens ankomst är ej
att emotse förrän iqväll, hvadan jag
låtit bevippningen ega rum, såsom
närlagde spottstyfrar det röja. –

Icke skall jag underlåta att imorgon
expedira tilltillagt dig möjligen ankommande
bref från Finland.

Finnarnes stimmande mängd embarke-
rade i natt, utan föregående orgier.
Idag lärer tyvärr äfven du få njuta
af öppna skyars krokodiltårar. Jag
har varit ensam hela dagen, utom
på arkivet – der jag också var ensam.

Herrliga Birger Jarls stad, du mälar-
drottning, du Nordens perla, du strålande
|2| diadem på Sveas fårade panna,
– icke kan du ändå alltför skick-
ligt bortflägta missmodiga sinnens
dåraktiga trumpenhet – isynnerhet
om denna är motiverad.

Och dermed punktum, för att
hinna till postens fjerran palats
bortom de tråkiga gränderna.

Lebewohl! Irra med framgång,
vänd åter med raskhet till glädtig
öfverfart mot hemmets vinkande
strand! –

Behöfver du mera pengar så skrif
derom från det tobakiga Gefle till

din

Leo M

Dokumentet i faksimil