4.3.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Af ditt telegram inhemtade jag i går hvad jag redan af Wasastjerna, som om tisdagen afrest från HforsHelsingfors hade erfarit. Att nemligen Hackmann & Grommé ansökt alltinogsvårtytt smalspårigt. Hvad i all werlden har nu kommit åt dessa herrar! Månne icke Örn ställt till alltsammans och sjelf utgör osynlig tredje man i consortiet. Märkvärdigt äfven att de eliminerat Nottbeck från hela historien. Sorgligt – sorgligt minsann ty nu lära väl våra apyancersvårtytt vara slut. – Visserligen innehåller ditt telegram att icke alla förhoppningarne ännu äro ute, men jag vågar föga hoppas numera. Gör nu hvad göras kan och låt mig veta om min dervaro kunde gagna något samt underrätta i hvarje fall huru saken går. –

Inneliggande en vexel på Hagemann å Sr RbSilver Rubel 1 000 hvilken Du ville vara god och diskontera samt efter afdrag af MsMark silver 1 400 dem Du godhetsfullt på min räkning ville remittera till Lydecken & Harling i Wiborg som redan äro derom underrättade, samt 144 mark, hvilka Du ville inbetala till Universitetet såsom ränta å ett mitt lån derstädes, återstoden med måndagens post hit öfverstyra. –

Ehuru jag i mitt senaste utlofvade|2| en inlaga till Föreningsbanken i Wasastjernas affärer har jag icke hunnit skrifva den. Den afgår emellertid bestämdt i måndag. – Förbindelsen till Dig, hvilken jag thyvärr numera icke kan skrifva med samma glada öfvertygelse om dess värde, afgår likaledes i måndag.

Emotseende med otålighet dina svarsmeddelanden förblifver jag under många helsningar

Din Tillgifne Vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Luin sähkeestäsi sen minkä kuulin jo eilen Wasastjernalta, joka oli lähtenyt tiistaina Helsingistä. Nimittäin että Hackmann & Grommé olivat kuin olivatkin hakeneet lupaa kapearaiteiselle. Mikä ihme näille herroille nyt on tullut! Kunpa vain kaikki ei ole Örnin aikaansaannosta, ja hän olisi ryhtynyt itse konsortion näkymättömäksi kolmanneksi mieheksi. Sekin on kummaa, että he ovat jättäneet Nottbeckin pois koko jutusta. Surullista – totisesti surullista, sillä nyt meiltä näyttää olevan keinot vähissä. – Toki mainitsit sähkeessäsi, ettei kaikki toivo ole mennyttä, mutta enpä jaksa enää elätellä toiveita. Tee nyt mitä vielä on tehtävissä ja kerro, olisiko läsnäolostani siellä jotain hyötyä sekä ilmoita joka tapauksessa, miten asia etenee. –

Ohessa Hagemannin 1 000 hopearuplan vekseli, jonka saisit ystävällisesti diskontata ja, vähennettyäsi siitä 1 400 markkaa lähetettäväksi puolestani edelleen Viipuriin Lydecken & Harlingille, joille asiasta on jo ilmoitettu, sekä 144 markkaa, jotka Sinun pitäisi maksaa Yliopistolle korkona sieltä ottamastani lainasta, lähettää loput tänne maanantain postin mukana. –

Vaikka lupasin viime kirjeessä lähettää liitteen Yhdyspankille Wasastjernan asioissa, en ole ehtinyt kirjoittaa sitä. Se kuitenkin lähtee varmasti maanantaina. – Sitoumus Sinulle, jota en valitettavasti voi nyt kirjoittaa yhtä iloisesti vakuuttuneena sen arvosta, lähtee niin ikään maanantaina.

Odottaen kärsimättömänä vastauksiasi lähetän paljon terveisiä

Uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Af ditt telegram inhemtade jag i går hvad
jag redan af Wasastjerna, som om tisdagen afrest
från HforsHelsingfors hade erfarit. Att nemligen Hackmann
& Grommé ansökt alltinogsvårtytt smalspårigt. Hvad i all
werlden har nu kommit åt dessa herrar! Mån-
ne icke Örn ställt till alltsammans och sjelf
utgör osynlig tredje man i consortiet. Märk-
värdigt äfven att de eliminerat Nottbeck från
hela historien. Sorgligt – sorgligt minsann
ty nu lära väl våra apyancersvårtytt vara slut. –
Visserligen innehåller ditt telegram att icke
alla förhoppningarne ännu äro ute, men jag
vågar föga hoppas numera. Gör nu hvad
göras kan och låt mig veta om min derva-
ro kunde gagna något samt underrätta i hvarje
fall huru saken går. –

Inneliggande en vexel på Hagemann å
Sr RbSilver Rubel 1 000 hvilken Du ville vara god och diskontera
samt efter afdrag af MsMark silver 1 400 dem Du godhetsfullt
på min räkning ville remittera till Lydecken
& Harling i Wiborg som redan äro derom underrättade,
samt 144 mark, hvilka Du ville inbetala till Univer-
sitetet såsom ränta å ett mitt lån derstädes, åter-
stoden med måndagens post hit öfverstyra. –

Ehuru jag i mitt senaste utlofvade
|2| en inlaga till Föreningsbanken i Wa-
sastjernas affärer har jag icke hunnit
skrifva den. Den afgår emellertid bestämdt
i måndag. – Förbindelsen till Dig, hvilken
jag thyvärr numera icke kan skrifva med
samma glada öfvertygelse om dess värde,
afgår likaledes i måndag.

Emotseende med otålighet dina svars-
meddelanden förblifver jag under många
helsningar

Din Tillgifne Vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil