1860-talet Avskrift av senator J. W. Snellmans yttrande ang. Privatbankens sedelutgivningsrätt m.m.

1860-talet Avskrift av senator J. W. Snellmans yttrande ang. Privatbankens sedelutgivningsrätt m.m

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil