11.9.1863 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Min käre överste

Det är sant att för att, beträffande ekipage, kunna mäta sig med adeln som kommer att färdas längs våra gator under de kommande glänsande dagarna borde man ha hästar bättre formade efter skönhetens lagar än dina är. Men eftersom de är ”utmärkta för att transportera från en plats till en annan” vore det ändå bra att ha dem här, för det är det viktigaste när det till exempel gäller att ta sig till baler, – till Träskända, – till manövrarna och så vidare. Du ska förstås göra det som du anser bäst, – man kan också få tag på isvostchik-droskor vid behov. – I fru Langenskiölds stall, som för tillfället står tomt, finns det plats för hästar. Vagnen skulle bli tvungen att nöja sig med en|2| plats på innergården (i dessa dagar är en plats ”i innerkretsarna” mycket eftertraktade!) – – Men det mest praktiska vore kanske att du enbart tog vagnen, med tanke på att man alltid kan hyra hästar för våra utflykter?

Jag har skrivit till Robert att han ska ta med sig nattdräkten.

Om du inte kommer landvägen söndag morgon kan du komma på kvällen med ”Sibbo”. För varför skjuta upp ankomsten till måndag? Vi kunde tillbringa söndagkvällen på ett trevligt sätt. – På återseende hos din bror

Leo.

P.S. Du har blivit rik på skulpturer för cirka 8 rubel.

Finsk text

Rakas everstini,

Onhan se totta, että voidakseen kilpailla ekipaasiasiassa suurten herrojen kanssa, jotka kaduillamme kulkevat lähestyvinä komeina päivinä, tarvittaisiin hevosia jotka vastaavat ulkomuodoltaan paremmin kauneusvaatimuksia – jollaisia Sinun hevosesi eivät ole. Mutta koska ne ”ovat erinomaisia kuljettamaan paikasta toiseen”, olisi kuitenkin hyvä saada ne tänne, sillä sehän on tärkeintä kun pitää mennä esim. tanssiaisiin, Träskändaan, manöövereihin etc. Luonnollisesti teet niin kuin hyväksi katsot; tarvittaessa voidaan saada myös isvossikoita.

Rouva Langenskiöldin tallissa, joka on parhaillaan typötyhjä, on paikkoja hevosille. Kalessien on tyytyminen paikkaan sisäpihalla (näinä päivinä ”sisäpiiri” onkin varsin toivottava!). Voisi kuitenkin olla käytännöllisintä, jos ottaisit pelkät kalessit, kun retkille joita teemme voi aina vuokrata hevoset?

Kirjoitin Robertille, että ottaisi mukaansa yöpuvun.

Mikäli et tule sunnuntaia-amuna maateitse, voisit tulla illalla ”Sibbolla”. Miksipä lykätä tuloa maanantaihin asti? Voisimme viettää sunnuntai-iltaa oikein leppoisasti. Näkemiin veljesi

Leon luona

P.S. Olet rikastunut veistoksilla noin 8 ruplan arvosta.

Original (transkription)

|1|

Mon cher colonel,

C’est vrai que pour pouvoir riva-
liser, en fait d’équipage, avec les grand
seigneurs qui parcourront nos rues pendant
les jours brillants qui approchent, il fau-
drait des chevaux mieux modelés d’après
les lois du beau, qui ne le sont les tiens.
Mais puisqu’ils ”sont excellents pour trans-
porter d’un endroit à l’autre”, il serait
pourtant bien de les avoir ici, car c’est
là l’essentiel, quand il s’agit p. ex. de se
rendre aux bals, – à Träskända, – aux
manoevres etc. – Du reste, tu feras
naturellement comme bon te resemblera,
– on peut aussi trouver des isvo:s en
cas de besoin. – Dans l’écurie de Mme
Lskiöld qui est à présent tout à fait
vide, il y a des places pour les chevaux.
La calèch devra se contenter d’une
|2| place sur le cour (ces jours-là une place
”à la cour” est très-désirable!) – – Mais
peut-être serait-ce le plus pratique si
tu ne prenais que la calèche, vue qu’on
peut toujours louer des chevaux pour
les excursions, que nous ferons?

J’ai écris à Robert, pour qu’il prenne
le costume de cucher avec lui.

Si tu n’arrives pas par terre
dimanche matin, tu pourras venir
le soir par ”Sibbo”. Car pourquoi ajour-
ner l’arrivé jusqu’au lundi? Nous
pourrions passer la soirée du dimanche
d’une manière trés agréable. – Au
revoir chez ton frère

Leo.

P. S. Tu es devenu riche en sculptures pour
environ 8 roubles.

Dokumentet i faksimil