början av 1860-talet Blott den är skön min lefnadsdröm

början av 1860-talet Blott den är skön min lefnadsdröm

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil