2.12.1858 Amanda Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Käraste Leo!

Det är alltså bestämt! Måtte Gud göra att det är det bästa för dig! Enligt mig borde det vara det, fastän det alltid är ett allvarsamt steg in i en oviss framtid. Det skadar inte att en yngling provar sina krafter under olika förhållanden. Jag hoppas att Du, min käre Leo, också denna gång bereder oss glädje. Grevinnan verkar inte ha mycket glädje av sin son – måtte Du ha ett hälsosamt inflytande på hennes barnbarns uppfostran! Hon verkar vara en bildad men sträng kvinna, och sätter värde på en yttre prakt – det skall gå mycket aristokratiskt till hos henne. Hur det än må vara, i ekonomiskt avseende är det alltid bra att få lön och att ha fullt upp. Måtte du bara ha tillräckligt med tid för att avsluta dina studier, utan att det blir för ansträngande för dig. Det kommer att bli härligt på sommaren – vilken njutning att i trädgården tidigt på morgonen ha fågelsång som ackompanjemang till de litterära studierna, – jag har också varit informator och vet hur de tidiga morgontimmarnas frihet var en ersättning för undervisningstimmarnas tvång. Jag hade fyra elever – var bara 15 år gammal och fick bara tio riksdaler i månaden fastän jag också måste ge två musiklektioner varje dag. – Alltså kommer du att kunna leva som en prins i jämförelse med mig. I söndags gick vi till nattvarden – utan dig – vi är ledsna för det men vi kunde inte vänta längre eftersom det inte finns tillfälle till det före jul och nyår. Gud ser till hjärtat och vår bön för dig var innerlig. Enckell talade mycket bra under skriftermålet – även predikan var mycket bra. I lördags spelade Pappa violin – gamla kära låtar från hans barndom – kära minnen från tiden då den oförgätliga Farfadern ännu levde. Med djupaste vemod och sinnesrörelse lyssnade jag och några bilder från den gamla hembygden var i mina tankar. – Hur är de alla så utspridda då de var en så talrik familj. Många, många är borta för alltid, de få som är kvar lever långt ifrån varandra! – Så går det – bara i barndomen får man vara tillsammans. Senare spelade Pappa med Mili, och lite också med Alma – det var en mycket trevlig kväll. –

Det gläder mig att Torsten dock äntligen kan komma – måtte väglaget inte sätta stop för det. Jag vet inte hur jag egentligen kan beställa någonting då vi kommer att ha det besvärligt med pengar. Jag måste dock passa på och beställa några saker. Mili har ingen vinterkappa – hon tänker göra den hemma. Tyget köper man här men garnityren får man inte tag på. Därför ber jag dig att köpa fyra alnar sammet, som också kan vara av den billiga sorten à 50 kopek silver. Men om sammeten inte [...]oläslig/saknad text

Finsk text

Rakkahin Leo!

Nyt se on sitten sovittu! Luoja suokoon, että se olisi Sinun parhaaksesi! Käsittääkseni sen pitäisi kyllä olla, vaikka se aina on vakava askel epävarmaan tulevaisuuteen. Vahinkoa siitä ei ikinä voi olla, jos nuorukainen kokeilee voimiaan eri olosuhteissa, ja toivon, rakas Leoni, että tuotat meille tälläkin kerralla iloa. Kreivittärellä ei tunnu juuri olevan iloa pojastaan – kunpa Sinulla vain olisi terveellinen vaikutus hänen pojanpoikansa kasvatukseen! Kreivitär kuuluu olevan sivistynyt joskin ankara nainen, joka panostaa paljon ulkoiseen komeuteen – hänen luonaan eletään kaiketi varsin aristokraattisesti. Miten sitten muuten onkin, taloudellisessa mielessä on aina hyvä että saa palkkaa ja ylöspidon. Kunpa vain löytäisit riittävästi aikaa saattaaksesi opintosi valmiiksi rasittumatta siinä liikaa. Kesällä tulee olemaan ihanaa – mikä nautinto harjoittaa aamuvarhaisella kirjallisia opintoja kauniissa puutarhassa linnunlaulun säestyksellä. Olen itsekin ollut kotiopettajattarena ja tiedän, miten varhaisten aamutuntien vapaus oli hyvitystä opetuksen orjuudesta. Minulla oli neljä oppilasta, olin vain 15-vuotias ja sain vain 10 riikintaalaria kuussa, vaikka minun piti päivittäin pitää kaksi musiikintuntiakin. Joten tulet elämään ruhtinaallisesti minuun verrattuna. Kävimme sunnuntaina ehtoollisella – ilman Sinua – meitä harmitti kovasti, mutta koska siihen ei tule olemaan tilaisuutta ennen joulua ja uuttavuotta, emme voineet odottaa pidempään. Jumala näkee sydämeen, ja rukouksemme puolestasi tuli sydämestä. Enckell puhui oikein hyvin ripin aikana, ja saarnasi myös. Lauantaina isä soitti viulua – vanhoja rakkaita lauluja hänen lapsuudestaan – niin kalliita, niin rakkaita muistoja ajalta, jolloin unohtumaton isoisä eli. Kuuntelin syvän alakulon ja liikutuksen vallassa, ja joitakin kuvia häilyi edessäni vanhalta kotiseudulta. Kuinka hajallaan ovatkaan ihmiset, jotka kuitenkin muodostivat niin lukuisan perheen. Niin monet ovat iäksi poissa, ne harvat jäljellä olevat asuvat kaukana toisistaan! Niin se menee – vain lapsuudessa saadaan pysyä yhdessä. Myöhemmin isä soitti Milin kanssa, jotain myös Alman kanssa – se oli erittäin hauska ilta.

Olen iloinen, että Torsten voi lopultakin tulla – kunpa keli ei olisi esteenä. En tiedä, miten voin oikeastaan tilata mitään, koska rahan kanssa tulee olemaan melko vaivalloista – jotain minun pitää kuitenkin saada ja hyödyntää tilaisuutta. Milillä ei ole talvitakkia – hän aikoo tehdä sen kotona, kankaan voi ostaa täältä mutta koristeita ei ole saatavilla, joten pyydän – osta neljä kyynärää samettia, joka voi olla myös sitä halvempaa 50 hopeakopeekan laatu. Mutta mikäli sametti ei ole [...]oläslig/saknad text

Original (transkription)

|1|

Liebster Leo!

Also ist es nun abgemacht!
Gott gebe daß es zu deinem Besten
wäre! Meines Erachtens müßte
es wohl so sein, obgleich es im-
mer ein ernster Schritt in
die ungewiße Zukunft ist.
Schaden kann es nie, wenn ein
Jüngling seine Kräfte auf
verschiedene Verhältniße prüft
und ich hoffe daß Du mein
lieber Leo auch in diesen, uns Freude
machen wirst. Die Gräfin
soll wenig Freude von ihrem
Sohn haben – möchtest Du nun
einen heilsamen Einfluß auf
die Erziehung ihres Enkels haben!
Sie soll eine gebildete, aber
strenge Frau sein, viel auf
äußere Pracht anwenden – es
soll bei ihr sehr aristokratisch her-
|2| gehen. Wie es auch sonst sei,
in ökonomischer Hinsicht ist
es immer gut, so eine gage und
alles voll auf zu haben. Möch-
test du nur hinlänglich Zeit
finden um mit deinen Stu-
dien fertig zu werden, ohne
dabei zu sehr angestrengt zu
werden. Im Sommer wird es
herrlich – welch ein Genuß, am
frühen Morgen im schönen
Garten den Vogelsang als
Begleitung zu den litteräri-
schen Studien zu haben, –
ich habe auch konditionirt und
weiß, wie mir die Freiheit
der frühen Morgenstunden
ein Ersatz für den Zwang
der Unterrichtsstunden war.
Ich hatte 4. eleven – war nur
15. Jahr alt und bekam nur
10. Reichsthaler im Monate ob-
gleich ich täglich auchtillagt 2. Musikstunden
|3| geben mußte. – Also wirst du ja
wie ein Prinz leben können
im Vergleich mit mir. Sonn-
tags gingen wir zum Abend-
mahl – ohne dich – es that uns
sehr leid, aber, weil vor Weihnachten
und vor Neujahr keine Gele-
genheit dazu sein wird, konn-
ten wir nicht länger warten.
Gott sieht zum Herzen und un-
ser Gebet für dich war innig.
Bei der Beichte redete Enckell
sehr gut – so auch die Predigt.
Den Sonnabend spielte Papa
die violine – alte liebe Lieder
aus seiner Kindheit – Erinne-
rungen so theuer so lieb aus
der Zeit wo der unvergeßliche
Großpapa lebte mit tiefster
Wehmuth und Rührung hörte
ich zu und manche Bilder aus
der alten Heimath schwebten
mir vor. – Wie sind sie alle
so zerstreut die doch eine so
zahlreiche Familje ausmachten.

|4|

Viele, viele sind für ewig weg,
die wenigen Übriggebliebenen
leben weit von einander! –
So geht es – nur in der Kindheit
darf man zusammenbleiben.
Später spielte Papa mit Mili,
etwas auch mit Alma – es war
ein sehr guter Abend. –
Es freut mich daß Torsten doch
endlich kommen kann – möch-
te die Bahn nicht hindern.
Ich weiß nicht wie ich eigent-
lich etwas bestellen kann, da
es ziemlich bunt mit dem
Gelde sein wird – indeß muß
ich doch einiges haben und die
Gelegenheit benutzen. Mili
hat keinen Wintermantel –
sie denkt ihn zu Hause zu
machen, das Zeug kauft man
hier aber die garniture ist nicht
zu haben, also bitte ich – kaufe
4. Ellen Sammet – er kann auch
von dem billigere à 50. ks.kopek silber sein
aber, wäre er nicht gut zu dem [...]oläslig/saknad text

Dokumentet i faksimil