11.3.1872 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Då mitt kassakreditiv tyvärr allt fortfarande lider af tomhet, har jag ej annat medel att liqvidera mitt d. 1 Mars förfallna hyresqvarter än att tillsända Dig en fullmakt att lyfta min pension å ränteriet. – Vill Du åtaga Dig omaket dermed, så torde Du vara god och sedan

hyran innehållits medFmsFinska mark silver375:–
insätta återstoden å mitt KKreditivkassakreditiv674
FmsFinska mark silver1 049

samt benäget underrätta mig derom, så att jag vet om jag kan utskrifva cheker för mina små liqvider i Helsingfors.

Hjertliga helsningar till Alexandra och lilla Cely från Din broder

Torsten.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Kun kassakreditiivini on valitettavasti edelleen tyhjänä, en kykene maksamaan 1. maaliskuuta erääntynyttä vuokrakortteeriani muuten kuin lähettämällä sinulle valtakirjan eläkkeeni nostamiseen rahastosta. – Jos suostut näkemään sen vaivan niin ole hyvä ja kun

vuokraan on varattuhopeamarkkaa375:-
talleta loput kassakreditiiviini674
hopeamarkkaa1049

ja ystävällisesti ilmoita minulle, jotta tiedän voinko kirjoittaa Helsingissä shekkejä pieniin maksuihini.

Sydämelliset terveiset Alexandralle ja pikku Celylle, lähettää veljesi

Torsten

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Då mitt kassakreditiv tyvärr allt
fortfarande lider af tomhet, har
jag ej annat medel att liqvidera
mitt d. 1 Mars förfallna hyresqvarter
än att tillsända Dig en fullmakt
att lyfta min pension å ränteriet. –
Vill Du åtaga Dig omaket dermed,
så torde Dutillagt vara god och sedan

hyran innehållits medFmsFinska mark silver375:–
insätta återstoden å mitt KKreditivkassakreditiv674
FmsFinska mark silver1 049

samt benäget underrätta mig derom, så att
jag vet om jag kan utskrifva cheker
för mina små liqvider i Helsingfors.

Hjertliga helsningar till Alexandra och lilla
Cely från Din broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil