1.7.1863 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre Torsten,

Sacklén tog sig an saken utan att ställa till svårigheter.

Jag hade smått tänkt komma och titta på dig, liksom din bataljons avfärd, men i och med att jag måste närvara vid Langenskiölds begravning måste jag nöja mig med att se dig om några veckor i Parola. – Man säger nu att Kejsarens ankomst är fastslagen till den 6/18, – vilket är nästan för snart. Vi hoppas emellertid att allt går bra!

Din

Leo.

Finsk text

Rakas Torsten,

Sacklén otti asian hoitaakseen aiheuttamatta hankaluuksia.

Minulla oli hiukan aikeena tulla katsomaan Sinua, samoin kuin pataljoonasi lähtöä, mutta koska minun pitää osallistua Langenskiöldin hautajaisiin, on minun tyydyttävä näkemään Sinut jonkin viikon kuluessa Parolassa. Nyt puhutaan, että keisarin tulo on määrätty 18. päiväksi syyskuuta, mikä on melkein liian pian. Toivotaan kuitenkin, että kaikki menee hyvin!

Sinun

Leosi

Original (transkription)

|1|

Cher Torsten,

Sacklén s’est chargé de l’affaire,
sans faire des difficultés.

J’avais un peu eu l’intention de venir
tetillagt voir, ainsi que le départ de ton bataillon,
mais devant assister à l’enterrement de Lskiöld,
je dois me résigner à ne te voir que dans
quelques semaines à Parola. – On dit
maintenant que l’arrivée de l’Empereur est fixée
pour le 6/18, – ce qui est presque trop tôt. Espérons
cependant que tout ira bien!

Ton

Leo.

Dokumentet i faksimil