17.10.1871 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade vän!

Saknande underrättelser om lilla Cely är jag litet orolig för henne. Var derföre snäll och skrif med morgondagens mjölkbud huru hon tagit in medicinen och om hennes verk och olust förnyats!

Törnqvist var i går så mycket raskare än man på länge sett honom, att han sannolikt snart kan begynna tjenstgöra. Du kan tro att jag blef glad öfver denna förändring! Likväl vet jag intet säkert ännu.

Jag skickar idag skriftyget till Sköldberg och du kan skrifva med nästa ångbåt. – Säg Jernström|2| såsom svar på hans bref att man gerna må flytta de tvenne små fähusen, så som han föreslagit, derest detta visar sig lämpligt och billigt.

Adiö min vän, vi träffas imorgon! Helsa lilla Cely.

Din

Leo.

Finsk text

Rakas ystävä!

Koska en ole kuullut uutisia pikku Celystä, olen vähän huolissani hänestä. Ole siksi kiltti ja kirjoita huomisen maitokuskin mukana, onko hän ottanut lääkettä ja ovatko hänen kipunsa ja haluttomuutensa palanneet!

Törnqvist oli eilen niin paljon reippaampi kuin häntä on aikoihin nähty, että hän voi todennäköisesti pian aloittaa virantoimituksen. Voit uskoa, että ilahduin tästä muutoksesta! Silti en vielä tiedä mitään varmaa.

Lähetän tänään kirjoitustarpeet Sköldbergille, ja sinä voit kirjoittaa seuraavan höyrylaivan mukana. – Sano Jernströmille vastaukseksi hänen kirjeeseensä, että kaksi pientä navettaa voi mieluusti siirtää hänen ehdotuksensa mukaisesti, mikäli se osoittautuu soveliaaksi ja edulliseksi.

Näkemiin, ystäväni, tavataan huomenna! Sano terveisiä pikku Celylle.

Sinun

Leo.

Original (transkription)

|1|

Älskade vän!

Saknande underrättelser
om lilla Cely är jag litet orolig
för henne. Var derföre snäll
och skrif med morgondagens
mjölkbud huru hon tagit in
medicinen och om hennes verk och
olust förnyats!

Törnqvist var i går så mycket
raskare än man på länge sett
honom, att han sannolikt snart
kan begynna tjenstgöra. Du kan
tro att jag blef glad öfver denna
förändring! Likväl vet jag intet
säkert ännu.

Jag skickar idag skriftyget till
Sköldberg och du kan skrifva med
nästa ångbåt. – Säg Jernström
|2| såsom svar på hans bref
att man gerna må flytta
de tvenne små fähusen, så
som han föreslagit, derest detta
visar sig lämpligt och billigt.

Adiö min vän, vi träf-
fas imorgon! Helsa lilla Cely.

Din

Leo.

Dokumentet i faksimil