18.4.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Tack för senast! Såsom jag förmodade har jag beslutat att remittera till Hnn isynnerhet som hans original telegram utvisar att han varit sjuk i några veckor och sänder jag derföre härhos till Dig en solvsolvent vexel NoNummer å Sr RbSilver Rubel 1 500 den du ville försälja och sedan sända honom med tisdagens post en avisvårtytt Statsbanken inköpt anvisning å det utfallande beloppet. – Skulle så vara att Hn plaserat mina medel kommer han ju vid nästa accepts förfall i samma predikament och då är det ju tid att låta all stränghet honom vederfaras. I händelse Redensvårtytt skulle fråga hvarföre vexeln säljes der kan du ju säga att medlen skulle disponeras å HforsHelsingfors. –

Då jag troligtvis måste resa till PburgSankt Petersburg i fredag för att lördagen öfver Riihimäki & Koria komma till Wiborg ber jag Dig med onsdagens post skrifva om alla uppdrag till metropolen.

Hjertliga helsningar från oss begge.
din vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Kiitos viimeisestä! Kuten oletinkin, olen päättänyt lähettää rahaa Hnnille varsinkin, kun hänen alkuperäisestä sähkeestään käy ilmi, että hän on ollut sairaana muutaman viikon, ja lähetän tässä siksi 1 500 hopearuplan maksuosoitusvekselin, joka sinun pitää myydä ja lähettää sitten tiistain postissa Valtionpankilta ostettu maksuosoitus määräsummalle. – Jos onkin käynyt niin, että Hn on sijoittanut rahani, hän joutuu seuraavan hyväksytyn vekselin eräpäivänä samaan pulaan, ja silloinhan hän kohtaa mitä ankarimmat seuraukset. Jos Reden kysyy, miksi vekseli myydään, voithan aina sanoa, että rahat talletetaan Helsinkiin. –

Koska joudun luultavasti matkustamaan perjantaina Pietariin mennäkseni lauantaina Riihimäen ja Korian kautta Viipuriin, pyydän sinua kirjoittamaan keskiviikon postissa kaikista metropolissa hoidettavista asioista.

Sydämelliset terveiset meiltä molemmilta.
ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Tack för senast! Såsom jag förmodade
har jag beslutat att remittera till Hnn isyn-
nerhet som hans original telegram utvisar
att han varit sjuk i några veckor och
sänder jag derföre härhos till Dig en
solvsolvent vexel NoNummer å Sr RbSilver Rubel 1 500 den du ville
försälja och sedantillagt sända honom med tisdagens post
en avisvårtytt Statsbanken inköpt anvisning å
det utfallande beloppet. – Skulle så vara
att Hn plaserat mina medel kommer han
ju vid nästa accepts förfall i samma predi-
kament och då är det ju tid att låta all
stränghet honom vederfaras. I händelse Redensvårtytt
skulle fråga hvarföre vexeln säljes der kan
du ju säga att medlen skulle disponeras
å HforsHelsingfors. –

Då jag troligtvis måste resa till
PburgSankt Petersburg i fredag för att lördagen öfver Riihi-
mäki & Koria komma till Wiborg ber
jag Dig med onsdagens post skrifva om
alla uppdrag till metropolen.

Hjertliga helsningar från oss begge.
din vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil