26.8.1867 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade vän!

Alla äro med om att komma och tyckas glädja sig åt färden. – Chydenius och R. Estlander ämna med sina damer återvända på qvällen, så att nattqvarter ej behöfver beredas åt flera än Friis, Lagerborg, Becker, Krohn och möjligen Sederholm. D. v. s. gästrummet med garibaldistolen, Adus säng och min soffa.

Alla de nödiga dryckesvarorna|2| hemtar jag med ångbåten, der de komma säkrare fram än med den skakande kärran. Frans får också dröja till dess, ifall Marie uppenbarar sig i tid. Skicka Enfors kl. 3 med båten till Rassböle att möta damerna. Och för säkerhets skuld bör han taga landgången från badhuset för att ha den tillhands vid båthuset när ångbåten kommer. Du kan vänta oss med visshet sist kl. 4 vid middagsbordet.

Din gubbes katharr är nu såtillvida bättre, att den blifvit|3| endast snufva.

Mycket arbete idag!

Du omfamnas af din

Leo.

Pussa vår ögonsten!

Var snäll och skicka strax inneliggande bref till Nordsjö, antingen med Kalle eller med gubben Forsberg. Det bör anlända iqväll.

Finsk text

Rakas ystävä!

Kaikki ovat tulossa ja nähtävästi innoissaan matkasta. – Chydenius ja R. Estlander ovat daameineen aikeissa palata illalla kotiin, joten yösijaa ei tarvitse valmistella muille kuin Friisille, Lagerborgille, Beckerille, Krohnille ja mahdollisesti Sederholmille. Eli vierashuoneeseen, jossa on garibaldi-tuoli, Adun sänky ja minun sohvani.

Haen kaikki tarvittavat juomat höyrylaivalla, jolla ne tulevat perille turvallisemmin kuin tärisevillä kärryillä. Frans saa myös viipyä siihen asti, mikäli Marie ilmaantuu ajoissa. Lähetä Enfors kello 3 veneellä Rassböleen daameja vastaan. Ja varmuuden vuoksi hänen pitäisi ottaa kylpyrakennuksesta lankonki mukaan, jotta se on valmiina venevajalla, kun höyrylaiva tulee. Voit varmuudella odottaa meitä viimeistään kello 4 päivällispöydän ääreen.

Ukkosi katarri on nyt siinä määrin parantunut, että se on enää pelkkää nuhaa.

Tänään on paljon töitä!

Halauksin sinun

Leo.

Suukota omaa sydänkäpystämme!

Ole kiltti ja lähetä mukaan liitetty kirje heti Nordsjöhön, joko Kallen tai Forsbergin ukon mukana. Sen on oltava perillä tänä iltana.

Original (transkription)

|1|

Älskade vän!

Alla äro med om att
komma och tyckas glädja sig
åt färden. – Chydenius och
R. Estlander ämna med sina
damer återvända på qvällen,
så att nattqvarter ej behöfver
beredas åt flera än Friis,
Lagerborg, Becker, Krohn och
möjligen Sederholm. D. v. s. gäst-
rummet med garibaldistolen,
Adus säng och min soffa.

Alla de nödiga dryckesvarorna
|2| hemtar jag med ångbåten, der
de komma säkrare fram än
med den skakande kärran.
Frans får också dröja till dess,
ifall Marie uppenbarar sig i tid.
Skicka Enfors kl. 3 med båten
till Rassböle att möta damerna.
Och för säkerhets skuld bör han
taga landgången från badhuset
för att ha den tillhands vid
båthuset när ångbåten kom-
mer. Du kan vänta oss med
visshet sist kl. 4 vid middags-
bordet.

Din gubbes katharr är nu
såtillvida bättre, att den blifvit
|3| endast snufva.

Mycket arbete idag!

Du omfamnas af din

Leo.

Pussa vår ögonsten!

Var snäll och skicka strax
inneliggande bref till Nordsjö, an-
tingen med Kalle eller med gubben
Forsberg. Det bör anlända iqväll.

Dokumentet i faksimil