28.9.1868 Henrik Lindroos–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Hinner du komma i afton till mig för att göra Jannes arfsredovisning i ordning vore bra, så kunde vi i morgon tillkalla farbror Silfvius för att lemna intyget, som sist om onsdag bör tillställas Goletsky. Jag har funnit några af de eftersökta papperen.

Vänligen

Henr. Lindroos

Finsk text

Veli Leo!

Ehtisitkö tulla illalla luokseni tekemään Jannen perintöselvityksen kuntoon, se olisi hyvä niin että voisimme huomenna kutsua Silfvius-sedän jättämään todistus, joka viimeistään keskiviikkona pitää toimittaa Goletskylle. Olen löytänyt joitain kaivatuista papereista.

Ystävällisesti

Henrik Lindroos

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Hinner du komma i afton
till mig för att göra Jannes
arfsredovisning i ordning vore
bra, så kunde vi i morgon
tillkalla farbror Silfvius för
att lemna intyget, som sist
om onsdag bör tillställas
Goletsky. Jag har funnit
några af de eftersökta
papperen.

Vänligen

Henr. Lindroos

Dokumentet i faksimil