14.12.1862 Amanda Mechelin–LM

Svensk text

Käraste Leo!

Nu kan jag meddela Dig den glada nyheten att Pappas öga är avsevärt bättre, och förhoppningsvis kan det bli helt friskt med tiden. – Här var det svåra dagar då Pappa inte kunde tåla en ljusstråle och därmed måste sitta i totalt mörker. Nu går han redan omkring överallt – till och med lite mer än vad som är bra, då temperaturerna är olika i varje rum och luftdraget från fönstren är märkbart. Annars går allt sin stilla gång och vi är alla glada och nöjda, efter att det trista första intrycket av nyheten att Ni inte skulle komma hem hade smälts. – Det är ändå skönt att det är så bekvämt att fara till Robert. Där känns det helt som hemma för Er. Savander och Frey skulle resa iväg igår på förmiddagen, men de stannade ännu här över dagen eftersom Galindo kom hit. Det passar inte så bra att deras resor korsar sig på det här viset. Pappa tycker att det är mycket bra att Du vill ta amanuenstjänsten eftersom Du bara kan vinna på det. Men samtidigt ber han Dig att granska Dina krafter om Du kroppsligt klarar av att ha så mycket arbete. Gud bevara Dig frisk, min käre Leo. Allt kommer att gå bra då. Vi blev innerligt glada över att Din affär kommer att lyckas. – Pappa skickar pengarna till ränteprocenten med Savander till Rabbe. Han mottog pengarna redan i fredags, och också paketet med täcket och böckerna. – När Du har pengar igen så prenumerera på ”Bazar” för systrarna. Det är väl rent mänskligt att dessa rara och flitiga systrar har en tidning som de kan få mycket nytta av i sina arbeten och som dessutom erbjuder mycket nöje genom texterna som skall vara väl valda. Men om ”Victoria” vars ena nummer som provexemplar följde med tidningen skulle vara lika bra och skulle fås till samma pris så kunde Du hellre prenumerera på den. Här skulle det vara något nytt och dessutom kan man låna ”Bazar” – alltså ett dubbelt nöje. – Pengarna kan jag snart betala tillbaka. Alfhild Schatelovitz kommer att ta musiklektioner hos mig och spela varje dag – då kommer jag att ha egna pengar igen. Genom den senaste auktionen har jag fått ett helt fint bibliotek med bra böcker, alla skönt inbundna, för 1,70 kopek. – Det är tråkigt att uppleva att en gäldenärs egendom säljs för ingenting. – Men Lojander var en sann stackare och lite av en rackare då många måste lida på grund av honom. Du måste väl också utbetala Dina 4 rubel för honom för de mönsterböcker som Du förde till honom.

Mili gör furor med sin vals ”Il Bacio” som hon sjunger mycket bra. – Jag märker att jag redan skriver mycket dåligt. Min hand är styv och olydig – därför går det inte. Pappa har ganska tråkigt då han inte får läsa. Tidningen har jag läst högt för honom men det tar inte så länge och annan passande lektyr hittar han inte. Den nya statskalendern skall Savander föra hit – han har fått pengarna till den fastän jag glömde att säga det till honom. – Inget nytt annars.

Hjärtliga hälsningar från oss alla till Torsten och Dig. Vi skriver väl ännu före jul. Farväl önskas av Din

Mamma

Att få bra skrivmaterial skulle inte vara så dumt – våra fjädrar är erbarmliga –

Finsk text

Rakkahin Leo!

Nyt voin kertoa Sinulle sen iloisen uutisen, että isän silmä on merkittävästi parempi ja voi toivottavasti ajan myötä tulla vielä täysin terveeksi. Täällä elettiin raskaita päiviä, kun isä ei sietänyt mitään valonsädettä ja hänen piti istua aivan pimeässä. Nyt hän kulkee jo joka puolella – jopa hiukan enemmän kuin on hyväksi, sillä eri huoneissa on erilainen lämpötila, ja veto ikkunoiden luona aivan tuntuva. Muuten kaikki kulkee hiljaista kulkuaan, ja olemme kaikki iloisia ja tyytyväisiä sen jälkeen kun olemme sulatelleet ensimmäistä raskasta vaikutelmaa uutisesta, että ette tule kotiin. On kuitenkin hienoa, että Robertin luo meno sujuu niin mukavasti, siellä voitte olla kuin kotonanne. Savanderin ja Freyn oli määrä lähteä eilen aamupäivällä matkaan, mutta he jäivät vielä täksi päiväksi koska Galindo tuli tänne. Osuupa huonosti, että matkojenne pitää mennä niin ristiin. Isästä on oikein hyvä, jos haluat ottaa sen amanuenssin toimen, koska Sinulla on siinä vain voitettavaa. Mutta hän pyytää samalla arvioimaan voimiasi, pystytkö kestämään niin suuren työmäärän myös ruumiillisesti. Jumala säilyttäköön Sinut terveenä, rakas Leoni, sitten kaikki menee hyvin. Iloitsemme sydämestämme, että afäärisi onnistui. Isä lähettää Savanderin mukana Rabbelle rahat korkoihin. Hän vastaanotti ne jo perjantaina, kuten myös paketin jossa oli peite ja kirjat. Kun olet taas rahoissasi, tilaapa sisarillesi ”Bazar”. On kyllä humaania, että nämä herttaiset ja ahkerat sisaret saavat sanomalehden, josta heille voi olla niin paljon hyötyä heidän työssään ja lisäksi vielä paljon hupia tekstien kautta, jotka ovat kaiketi hyvin valittuja. Mutta jos ”Victoria”, jota on tullut näytteenä sanomalehtien mukana, on yhtä hyvä ja sen saisi samaan hintaan, voisitkin mieluummin tilata sen, koska se on täällä jotain uutta ja koska ”Bazarin” saa lainaksi – eli kaksinkertainen ilo. Voin maksaa Sinulle rahan kohta takaisin. Alfhild Schatelovitz tulee ottamaan minulta musiikintunteja ja soittamaan joka päivä – silloin saan taas omaa rahaa. Minulla on viime huutokaupan ansiosta nyt varsin hieno kirjasto hyviä kirjoja 1 ruplalla 70 kopeekalla, kaikki hyvin sidottuja. On surullista kuulla, kuinka velkaantuneen ihmisen omaisuus myydään pilkkahintaan. Lojander oli kuitenkin oikea surkimus ja myös jonkinlainen lurjus, koska moni on joutunut hänen takiaan kärsimään. Sinun pitää maksaa myös ne neljä ruplaasi hänen puolestaan niistä mallikirjoista, jotka veit hänelle.

Mili saa myrskyisiä suosionosoituksia ”Il Bacio” -valssillaan, jonka laulaa erittäin hyvin. Huomaan kirjoittavani jo kauhean huonosti. Käteni on jäykkä eikä tottele – siksi kirjoittaminen ei suju. Isällä on melkoisen pitkäveteistä, koska hän ei saa vielä lukea. Olen lukenut hänelle ääneen sanomalehtiä, mutta se on nopeasti tehty, eikä isä löydä muuta sopivaa luettavaa. Savanderin pitäisi tuoda uusi valtiokalenteri – hänellä on siihen raha, vaikka unohdin sanoa hänelle siitä. Muuten ei mitään uutta. Sydämelliset terveiset meiltä kaikilta Torstenille ja Sinulle. Kirjoitamme varmaan vielä ennen joulua. Voi oikein hyvin, toivoo

Äiti

Ei olisi pahitteeksi saada kunnollisia kirjoitustarvikkeita – kynämme ovat surkeita.

Original (transkription)

Liebster Leo!

Jetzt kann ich Dir die frohe
Nachrichten mittheilen daß Papas
Auge bedeutend beßer ist, und
hoffentlich mit der Zeit noch ganz
gesund werden kann. – Es waren
hier schwerer Tage wo Papa keinen
Lichtstrahl vertragen konnte
und ganz im Dunkeln sitzen
mußte. Jetzt geht er schon über
all herum – sogar etwas mehr
als gut ist, denn die Tempe-
ratur in den Zimmer ist
verschieden und der Zug
bei den Fenstern recht fühlbar.
Sonst geht alles seinen stillen
Gang und wir sind alle paj
und zufrieden, nachdem der
erste schwere Eindruck, von
der Nachricht, daß Ihr nicht nach
Hause kommet, verarbeitet
geworden. – Es ist doch schön
daß es so bequem geht zu
Robert zu kommen, da
|2| könnt Ihr ganz wie zu Hause
sein. Savander u Frey sollten
gestern v. M.vormittags abreisen, aber
blieben noch über heute hier
weil Galindo herkam. Es
paßt schlecht daß ihre Reisen
sich so kreutzen sollen.
Papa meint daß es sehr gut
ist wenn Du den Amanuens
Dienst annehmen kannststruket willsttillagt
weil Du nur dabei gewinnen
kannst, aber er bittet zugleich
daß Du Deine Kräfte prüfen
sollst ob Du auchtillagt körperlich aus-
halten kannst so viel Ar-
beit zu haben. Gott erhalte
Dich gesund mein lieber
Leo, dann wird alles gut
gehen. Wir freuen uns
herzlich daß Deine affäre
gelingen wird. – Papa schickt
mit Savander das Geld
zu den Prozenten an Rabbe,
er empfing es schon Freitags
so auch das Paket mit der
|3| Decke und den Büchern. – Wenn
Du wieder bei Gelde sein wirst
so subskribire auf den ”Bazar”
für die Schwestern. Es ist wohl
rein menschlich daß diese pajen
und fleißigen Schwestern eine
Zeitung haben, von der sie so
viel Nutzen in ihren Arbeiten
haben können und außerdem
noch viel Vergnügen durch
den Text der gut gewählt
sein soll. Wenn abertillagt ”Victoria”
die zur Probe mit den Zeitu-
gen gefolgt hat ebenso gut ist
und für denselben Preis zu
haben wäre, so könntest Dutillagt lie-
ber die verschreiben, weil es
etwas hier neues ist und
weil man den ”Bazar” zu leihen
bekommt – also doppeltes Vergnü-
gen. – Das Geld kann ich Dir
künftig wiederbezahlen. Alf-
hild Schatelovitz wird bei mir
Musikstunden nehmen und
alle Tage spielen – da werde
ich wieder eigenes Geld haben.
Durch die letzte auction hab’ ich
|4| jetzt eine ganz hübsche biblothek
von guten Büchern für 1. 70. kop.kopek
alle gut eingebunden. – Es ist
traurig zu erfahren wie das Eigen-
thum eines Verschuldeten für
ein Nichts verkauft wird. – Der
Lojander war aber ein wahrer
Stacker und etwas ein Racker
da durch ihn viele haben leiden
müßen. Du mußt wohl auch
Deine 4. Rubel für ihn aus-
zahlen wegen der Musterbücher
die Du ihm brachtest.

Mili macht ”furor” mit ihren
Walzer ”il Baccio” den sie sehr
gut singt. – Ich merke daß ich
schon sehr schlecht schreibe. Meine
Hand ist steif und ungehor-
sam – darum geht es nicht.
Papa hat ziemlich viel Lange.
weile da er nicht lesen
darf. Ich habe ihm die Zeitun-
gen vorgelesen aber das ist
schnell gethan und andere paßen-
de lecture findet Papa nicht.
Den neuen Staatskalender soll
Sav. mitbringen – er hat Geld
dazu, obgleich ich vergaß ihm dieses
zu sagen. – Weiter nichts neues.

Herzliche Grüße von uns allen an Torsten u Dich. Vor Weih-
nachten werden wir wohl noch schreiben. Lebe recht wohl wünscht Deine

Ma

Es wäre nicht übel gute Schreibmaterialen zu bekommen – unsere
Federn sind erbärmliche –

Dokumentet i faksimil