11.8.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Ehuru jag med nästa post kommer att skrifva ett ordentligt bref till Dig, nödgas jag här på stående fot hos Kapten Anton Bollfras bedja Dig hafva godheten att vid tillfälle till bemälda Kapten sända en postremissväxel på 200 FmkFinska mark, hvilken summa han med älskvärd beredvillighet just nu lånade mig. Mera om par dagar från

Din vän och broder Robert

Finsk text

Rakas Leo!

Vaikka tulen seuraavassa postissa kirjoittamaan sinulle kunnollisen kirjeen, on minun pakko tältä seisomalta kapteeni Anton Bollfrasin luona pyydettävä, että olisit hyvä ja tilaisuuden tullen lähettäisit mainitulle kapteenille 200 markan postivekselin, jonka summan hän juuri rakastettavan auliisti lainasi minulle. Enemmän parin päivän kuluttua

ystävältäsi ja veljeltäsi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Ehuru jag med nästa post kommer att
skrifva ett ordentligt bref till Dig, nödgas
jag här på stående fot hos Kapten
Anton Bollfras bedja Dig hafva god-
heten att vid tillfälle till bemälda
Kapten sända en postremissväxel på
200 FmkFinska mark, hvilken summa han med
älskvärd beredvillighet just nu lå-
nade mig. Mera om par dagar
från

Din vän och broder Robert

Dokumentet i faksimil