29.7.1869 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade vän!

Tack för brefvet! – Emedan Henrik icke kan prestera ett vagnspar, då den bruna hästen följt med Mamma ut på landet, så ber jag dig vara snäll och skicka båt till Degerö; en del herrar få fara med ångbåtsturen kl. 2: – Härdig, eller hvem det sen blir, bör dock öfver näset dem till möte och erhålla ordres att icke föra dem genvägen öfver gärdesgårdarne.

Jag skickar idag de färgersvårtytt du begärde, och 3 sorter vin, af hvilka det hvita bör kylas af|2| så att det serveras kallt. Till vår vinkällare kunde jag ej slippa in, emedan nyckeln lär vara hos dig. Vill du vara snäll och skicka in den imorgon med mjölkbudet, på det att jag må få ställa in dit det nya vinet ”Lissabon”.

Jag har haft det ganska ledsamt här i staden, – men det kan nu icke ändras!

Gör dig icke för mycket bråk för morgondagen. Jag tackar dig emellertid redan på förhand!

Det kan hända att det kommer ett par personer mera än jag sist nämnde, neml.nämligen Axel Björksten och Sanmark. Det är dock ej säkert. –

För fogdskan har jag skrifvit till|3| PsköldPippingskiöld, men han har ännu ej anländt.

Skjortorna till Halén skola sändas.

Alba är temligen skral. Felix tycks fägna sig synnerligen åt utfärden.

Helsa lilla Cely från hennes pappa

Din

Leo.

Finsk text

Rakas ystävä!

Kiitos kirjeestä! – Koska Henrik ei voi järjestää vaunuparia, kun Mamma vei ruskean hevosen mukanaan maalle, pyydän että olet kiltti ja lähetät veneen Degeröhön; osa herroista saa luvan matkustaa kelo 2:n höyrylaivavuorolla: – Härdigin, tai kuka sieltä sitten tuleekin, pitää kuitenkin tulla jalkaisin kannaksen yli heitä vastaan, ja hänelle on annettava määräys, että vieraita ei saa saattaa oikotietä aitojen yli.

Lähetän tänään pyytämäsi maalit ja kolmea eri viiniä, joista valkoinen pitää jäähdyttää, niin että se tarjoillaan kylmänä. En päässyt pujahtamaan viinikellariimme, koska avain taitaa olla sinulla. Olisitko kiltti ja lähettäisit sen huomenna maitomiehen mukana, niin että saan viedyksi sinne uuden ”Lissabon”-viinin.

Minulla on ollut aika ikävystyttävää täällä kaupungissa, – mutta sille ei nyt mahda mitään!

Älä vaivaa itseäsi liikaa huomisen vuoksi. Kiitän sinua kuitenkin jo etukäteen!

Voi olla, että meitä tulee pari henkeä enemmän kuin viimeksi mainitsin, nimittäin Axel Björksten ja Sanmark. Se ei kuitenkaan ole varma. –

Olen kirjoittanut voudin vaimosta Pippingskiöldille, mutta hän ei ole vielä saapunut.

Halénille pitäisi lähettää paidat.

Alba on aika huonona. Felix näyttäisi olevan erityisen innoissaan retkestä.

Kerro pikku Celylle terveisiä isiltä

Sinun

Leo.

Original (transkription)

|1|

Älskade vän!

Tack för brefvet! – Emedan
Henrik icke kan prestera ett
vagnspar, då den bruna hästen
följt med Mamma ut på landet,
så ber jag dig vara snäll och
skicka båt till Degerö; en del
herrar få fara med ångbåtsturen
kl. 2: – Härdig, eller hvem det
sen blir, bör dock öfver näset
dem till möte och erhålla ordres
att icke föra dem genvägen öfver
gärdesgårdarne.

Jag skickar idag de färgersvårtytt
du begärde, och 3 sorter vin, af
hvilka det hvita bör kylas af
|2| så att det serveras kallt. Till
vår vinkällare kunde jag ej
slippa in, emedan nyckeln
lär vara hos dig. Vill du
vara snäll och skicka in den
imorgon med mjölkbudet, på
det att jag må få ställa in dit
det nya vinet ”Lissabon”.

Jag har haft det ganska
ledsamt här i staden, – men
det kan nu icke ändras!

Gör dig icke för mycket bråk
för morgondagen. Jag tackar
dig emellertid redan på förhand!

Det kan hända att det kommer
ett par personer mera än jag sist
nämnde, neml.nämligen Axel Björksten
och Sanmark. Det är dock ej
säkert. –

För fogdskan har jag skrifvit till
|3| PsköldPippingskiöld, men han har ännu
ej anländt.

Skjortorna till Halén skola
sändas.

Alba är temligen skral. Felix
tycks fägna sig synnerligen
åt utfärden.

Helsa lilla Cely från hennes pappa

Din

Leo.

Dokumentet i faksimil