27.12.1869 Robert Costiander–LM

Svensk text

Älskade bröder Torsten och Leo!

Emottagen ett fullt hjertas varmaste tacksägelser för de många stora bevis på kärlek och vänskap, som genom Eder denna gång likasom alltid kommit mig och de mina till del!

Jag anlände till Tavastehus sjelfva Julaftonen och försattes af de många skänkerna och skrifvelserna i en slags yrsel, som ännu icke fullkomligt upphört, emedan jag redan i går var tvungen att återvända till Voipala föratt öfvervara auktionen på skräp, hvilken som bäst pågår under klena utsigter till framgång. Med anledning häraf har jag icke med tillbörligt lugn hunnit genomgå Edertsvårtytt utlåtande, föratt ha allt riktigt klart för mig. – Jag ser bara deraf hvilket stort förtroende I hysen för mig, då det är Eder afsigt att ytterligare bevilja mig kredit. Måtte Voipala slutligen sätta mig i tillfälle att honorera mina förbindelser.

Nu just hörst postklockan och jag måste sluta med anhållan om 500 mark med aldra första. Jag reser in till Tavasthus i öfvermorgon.

Eder

Rrt

Finsk text

Rakkaat veljet Torsten ja Leo

Ottakaa vastaan täydestä sydämestä lämpimät kiitokset niistä monista ystävyyden ja rakkauden osoituksista, joita minulle ja perheelleni tällä kertaa kuten aina olette suoneet!

Tulin Hämeenlinnaan juuri jouluaattona ja sain runsaat lahjat sekä kirjeet yhden sortin pyörityksessä, joka ei vieläkään ole täysin loppunut, sillä minun piti jo eilen palata Voipaalaan ollakseni läsnä roinan huutokaupassa, joka on parhaillaan menossa, ilman suuriakaan menestyksen toiveita. Tästä syystä en ole ehtinyt rauhassa lukea läpi teidän kannanottojanne, niin että kaikki olisi minulle oikein kirkastunut, mutta huomaan vain, kuinka suuresti luotatte minuun,kun edelleen aiotte antaa minulle luottoa. Kunpa Voipaala lopulta antaisi minulle tilaisuuden kattaa kaikki sitoumukseni.

Nyt soi postikello ja minun täytyy lopettaa pyytämällä ensi hätään 500 markkaa. Matkustan Hämeenlinnaan ylihuomenna.

teidän

Robert

Original (transkription)

Älskade bröder Torsten och Leo!

Emottagen ett fullt hjertas varmaste tacksägelser
för de många stora bevis på kärlek och vän-
skap, som genom Eder denna gång likasom
alltid kommit mig och de mina till del!

Jag anlände till Tavastehus sjelfva Julaftonen
och försattes af de många skänkerna och skrif-
velserna i en slags yrsel, som ännu icke full-
komligt upphört, emedan jag redan i går var
tvungen att återvända till Voipala föratt öfver-
vara auktionen på skräp, hvilken som bäst
pågår under klena utsigter till framgång.
Med anledning häraf har jag icke med till-
börligt lugn hunnit genomgå Edertsvårtytt utlåtande,
föratt ha allt riktigt klart för mig. – Jag ser bara
deraf hvilket stort förtroende I hysen för mig,
då det är Eder afsigt att ytterligare bevilja mig
kredit. Måtte Voipala slutligen sätta mig i till-
fälle att honorera mina förbindelser.

Nu just hörst postklockan och jag måste sluta
med anhållan om 500 mark med aldra första. Jag
reser in till Tavasthus i öfvermorgon.

Eder

Rrt

Dokumentet i faksimil