7.4.1863 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Min käre överste,

Kan din hingst återvinna sina forna krafter och en dag stolt tjäna dig inför en rad av krigare! – Det lilla kavalleriklädet skulle ha anlänt med tåg i dag om den gode Lundén inte hade sovit till klockan 8. Jag har talat med Spåre, som sade mig att Åkerblom inte har hört något om din affär, men att han håller för säkert att du blir utnämnd, och det inom mindre än två veckor. Vänta alltså inget brev av Spåre. – Åkerblom har bland annat sagt att krigsministern kommit på idén att öka numerären för varje finsk bataljon till 1 000 man – i fall av krig naturligtvis – så att vi skulle ha en armé på 10 000, – en nyhet som borde gläjda er, ni andra chefer; den mottogs med bifall till och med av det liberala partiet ... om än inte av direktörerna för våra usla finanser. – Samma unga general kom med nyheten att lantdagen kommer att sammankallas i slutet av augusti och att kejsaren redan har förberett det tal|2| han ska hålla vid detta tillfälle, – ett tal som i hög grad kommer att främja vårt fosterlands önskningar och förhoppningar. – Hur mycket ska man tro på detta? Den som lever får se. –

Löfbäck förärade mig i dag ett besök. Han var lite nedstämd – man hade inte kunnat betala honom hans lön – eftersom de studerande inte hade betalat sina middagar och så vidare. Därtill lät han förstå att någon gardesofficier hade gjort honom jämförelser mellan livet i Helsingfors och det i Borgå och så vidare. Han planerar smått att komma och träffa dig i övermorgon.

– I går kom man med bifogad räkning. Tusen hälsningar till Robert och Alba från

din bror

Leo.

Mili mår bra och sänder sina hälsningar

Finsk text

Parahin everstini,

Kunpa oriisi voisi saada takaisin entisaikojen hyveensä ja palvella Sinua jonain päivänä ylpeästi urhojen rintaman edessä! Se pikku ratsastustarvike olisi tullut tämän päivän junalla, mikäli Lundénin veikko ei olisi nukkunut kahdeksaan asti. Puhuin Spåren kanssa, joka kertoi että Åkerblom ei ole kuullut mitään siitä Sinun asiastasi mutta pitää varmana, että Sinut nimitetään, ja alle kahdessa viikossa. Älä siis odota Spårelta kirjettä.

Åkerblom kertoi muun muassa, että sotaministeri sai ajatuksen nostaa kaikkien suomalaispataljoonien vahvuutta 1 000 mieheen – luonnollisesti sotatilanteessa – niin että meillä olisi 10 000 miehen armeija. Tämän uutisen täytyy olla teille varsin mieluinen, teille toisille päälliköille. Se on otettu hyväksyvästi vastaan jopa liberaalipuolueessa... joskaan ei surkeiden finanssijohtajiemme taholta. Sama nuori kenraali toi meille tiedon, että valtiopäivät kutsutaan koolle elokuun lopulle ja että keisari on jo valmistellut puheen, jonka pitää tuossa tilaisuudessa – puheen joka tulee edistämään suuresti isänmaamme pyrkimyksiä ja toiveita. Mitä tässä pitäisi uskoa? Ken elää, se näkee.

Löfbäck kunnioitti minua tänään visiitillään. Hän oli hiukan alla päin – hänelle ei ollut voitu maksaa palkkaa, koska opiskelijat eivät ole maksaneet aterioitaan etc. Hän myös antoi ymmärtää, että jotkut kaartinupseerit olivat ärsyttäneet häntä vertailemalla elämää Helsingissä ja Porvoossa etc. Hänellä on hiukan aikeena tulla tapaamaan sinua ylihuomenna. – Oheinen lasku tuli eilen.

Tuhannet terveiset Robertille ja Alballe

Leoltasi

Mili voi hyvin ja lähettää teille terveisiä.

Original (transkription)

|1|

Mon cher colonel,

Puisse ton coursier regagner ses vertus de
jadis, et te servir un jour fièrement devant une
fronte de vaillants! – Le petit vêtement de
cavallerie serait arrivé avec le train d’aujourd’hui
si le bon Lundén n’avait pas dormi jusqu’à 8
heures. – J’ai parlé avec Spåre, qui me dit
que Åkerblom n’a passtruket rien appris de ton affaire,
mais qu’il suppose comme sûr que tu seras nom-
mé, et dans moins de quinze jours. Ainsi, n’at-
tends pas une lettre de Spåre. – Åkerblom a
raconté entre autres, que le ministre de guerre a conçu
l’idée d’augmenter le numéraire de tous les ba-
taillons finnois à 1 000 hommes, – naturellement en
cas de guerre, – de sorte que nous aurions une armée
de 10 000, – une nouvelle qui vous doit être trés
agréable, à vous autres chefs; elle a été reçue avec
approbation même du parti libéral .... sinon
des directeurs de nos finances lamentables. – Le
même jeune général nous a apporté la nouvelle
que la diète sera convoquée pour la fin du mois
d’Août et que l’empereur a déjà préparé le discours
|2| qu’il lesstruket dira à cette occasion, – un discours qui
fera beaucoup d’avances aux désirs et espérances
de notre patrie. – Combien faut-il croire? –
Qui vivra verra. –

Löfbäck m’a fait aujourd’hui l’honneur d’une
visite. Il était une peu élégique – on n’avait
pas pu lui payer son appointement – parceque
les étudiants n’ont pas payé leurs diners etc.
Aussi laissait-il entrevoir que quelque officiersstruket
de la garde l’avait tendé par des comparaisons
entre la vie à Hfors et celle à Borgå etc. Il
a un peu l’intention de venir te voir après demain.

– On a apporté hier le compte ci-inclus.
Mille choses à Robert et Alba de la

part de ton

Leo.

Mili se porte bien et vous envoie ses compliments.

Dokumentet i faksimil