24.11.1869 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Helsingfors Magister Mechelin

Äro konkurenternas ansökningar inlemnade? Hvilket pris wersten. Begäres subsids hurudan – sänd oss ansöknings förslaget telegraphsvar

Idestam

Finsk text

Helsinki Maisteri Mechelin

Ovatko kilpailijat jättäneet tarjouksensa? Mikä hinta virstalta. Pyydetäänkö apuvaroja, millaisia – lähetä meille hakemustiedot sähkeitse.

Idestam

Original (transkription)

|1|

Helsingfors
Magister Mechelin

Äro konkurenternas ansöknin-
gar inlemnade? Hvilket pris
wersten. Begäres subsids hurudan –
sänd oss ansöknings förslaget
telegraphsvar

Idestam

Dokumentet i faksimil