5.12.1870 Emilie Björkstén–LM

Svensk text

|1|

Herr Magister Mechelin!

Det var någon som engång vid ett gladt tillfälle lofvade räcka mig en vänlig hand, eller tjena mig i litterära funderingar; d: v: s: säga mig sin tanke öppet, och bistå mig med råd och dåd. Jag tager nu detta bistånd i anspråk för dessa bilagde par blad till en början – den stora hjelpen och väntjensten fordras först senare på våren, eller i sommar.

Bäste Magister Mechelin! gå igenom dessa enkla blad, som jag i dag, drifven af en oemotståndlig lust, roat mig med att nedskrifva, och hvilka visst inte göra anspråk på något annat värde alls, än minnet af en glad qväll; och befinnas de icke under all critique, ber jag Herr Magistern vara god och inlemna dem till dagbladet, hvilket måhända ej skall vägra dem ett litet rum i sina spalter.

Antages de deremot icke, så anhåller jag vänligt att denna lilla affaire får förbli – entre nous seu|2|lement.fr. endast mellan oss. Ifall jag någon gång kan påräkna några rader till svar, återstår att meddela min adress: ”Sibbo, Savijärvi” hvarest jag har mitt hem hos min morbror, Öfverste von Hausen. Förbindligt och högaktningsfullt:

Emilie Björkstén.

Finsk text

Herra maisteri Mechelin!

Joku se lupasi kerran iloisena hetkenä ojentaa minulle ystävällisen käden tai avittaa kirjallisissa pohdinnoissa eli kertoa minulle avoimesti ajatuksensa ja auttaa sanoin ja teoin. Käytän nyt tämän avun hyväkseni alkajaisiksi lähettämällä oheiset sivut – suurin apu ja ystävänpalvelus tarvitaan vasta myöhemmin keväällä tai kesällä.

Parahin maisteri Mechelin! Lukekaa läpi nämä yksinkertaiset sivut, jotka tänään vastustamattoman halun ajamana huvikseni kirjoitin ja joilla ei varmaankaan ole mitään muuta arvoa kuin muisto iloisesta illasta. Jolleivät ne ole kaiken arvostelun alapuolella, pyydän herra maisteria olemaan hyvä ja toimittamaan ne Dagbladetiin, joiden palstoilta niille ehkä suostutaan antamaan pieni tila.

Ellei niitä puolestaan hyväksytä, niin pyydän ystävällisesti, että tämä pikku juttu saa jäädä vain meidän väliseksemme. Mikäli voin jonkin kerran toivoa saavani joitakin rivejä vastaukseksi, ilmoitan vielä osoitteeni: ”Sipoo, Savijärvi”, missä asun enoni eversti von Hausenin luona. Kohteliaasti ja kunnioittavasti.

Emilie Björkstén.

Original (transkription)

|1|

Herr Magister Mechelin!

Det var någon som engång vid ett gladt tillfälle
lofvade räcka mig en vänlig hand, eller tjena mig i
litterära funderingar; d: v: s: säga mig sin tanke
öppet, och bistå mig med råd och dåd. Jag tager nu
detta bistånd i anspråk för dessa bilagde par blad
till en början – den stora hjelpen och väntjensten
fordras först senare på våren, eller i sommar.

Bäste Magister Mechelin! gå igenom dessa enk-
la blad, som jag i dag, drifven af en oemotståndlig
lust, roat mig med att nedskrifva, och hvilka
visst inte göra anspråk på något annat vär-
de alls, än minnet af en glad qväll; och be-
finnas de icke under all critique, ber jag Herr
Magistern vara god och inlemna dem till dag-
bladet, hvilket måhända ej skall vägra dem ett
litet rum i sina spalter.

Antages de deremot icke, så anhåller jag vänligt
att denna lilla affaire får förbli – entre nous seu-
|2| lement. Ifall jag någon gång kan påräkna nå-
gra rader till svar, återstår att meddela min
adress: ”Sibbo, Savijärvi” hvarest jag har mitt
hem hos min morbror, Öfverste von Hau-
sen. Förbindligt och högaktningsfullt:

Emilie Björkstén.

Dokumentet i faksimil