31.7.1867 C. Brummer–LM

Svensk text

|1|

Högädla Herr Magister!

För närvarande uppehållande mig i Åbo, derifrån jag dock snart hemkommen, beder jag få påminna om att Laitiala hypoth.räntanhypoteksräntan 1 800. MkMark förfalla d. 1. Augusti. – Med anledning af transaktioner om egendomen, torde äfven liqviden lämpligast ske genom Herr Magisterns föranstaltan.

Högaktningsfullt

C. Brummer

Finsk text

Korkeasti kunnioitettu herra Maisteri!

Koska olen tällä hetkellä Turussa, josta tosin pian palaan, pyydän muistuttaa että Laitialan hypoteekkilainan korko 1 800 markkaa lankeaa 1. elokuuta. Kartanon rahaliikenteen johdosta myös tämä suoritus kävisi luontevimmin herra maisterin toimesta.

Kunnioittavasti

C. Brummer

Original (transkription)

|1|

Högädla Herr Magister!

För närvarande uppe-
hållande mig i Åbo,
derifrån jag dock snart
hemkommen, beder
jag få påminna om att
Laitiala hypoth.räntanhypoteksräntan
1 800. MkMark förfalla d. 1.
Augusti. – Med anled-
ning af transaktioner
om egendomen, torde
äfven liqviden lämpli-
gast ske genom Herr
Magisterns föranstaltan.

Högaktningsfullt

C. Brummer

Dokumentet i faksimil