7.10.1868 Adu Mechelin–LM

Svensk text

Käre Leo!

Sedan länge hade jag måst och velat skriva till dig, men fram till nu har jag skjutit upp det, dels på grund av arbetet, dels på grund av lathet. Ditt brev, där du säger att du har oroat dig för min hälsa, fick jag idag. Jag tackar dig för brevet och ber dig att inte bekymra dig över detta, då jag nu är så frisk som jag alltid varit.

Kort efter att jag hade återvänt från Helsingfors fick jag ett brev av Lindebäck där han beskriver att han är i stor penningknipa. Hans stipendium har tagit slut och han har inga möjligheter att låna av någon här. Jag visade brevet för vår (Lindebäcks och min) gemensamma vän löjtnant Höök i Taipale och vi bestämde att skriva på en växel med Höök som acceptant och mig som diskontör. Med denna växel åkte jag sedan till Kuopio (på Lindebäcks bekostnad) och skickade honom 400 mark. – Detta måste jag ju meddela dig för att få veta om du godkänner det eller ej.

För mig känns det som att jag gjorde rätt. – Så vitt jag känner Lindebäck behöver jag inte bekymra mig över växeln eftersom den förfaller först i mars.

Meddelandet om er välbefinnande var glädjande och jag tänker ofta på Er och jag hoppas att jag kan skriva oftare nu. Om cirka en vecka kommer Lindebäck hem och då slutar min verksamhet här på Pitkälänniemi. Wahl har dock lovat att jag får bo här över vintern, men mot en liten avgift. Med Forsberg, som ber hälsa dig, har jag gått på jakt med några gånger och han har lovat att befatta sig lite med mina studier. Han bor två mil härifrån.

Den 12 dennes fyller jag 21 år! – Måtte Lindebäck snart få en annan tjänst så att jag som myndig karl kan försörja mig själv här och kunde få tillräckligt med erfarenhet för att kunna arrendera ett gods (till exempel Laitiala?!); – det är mitt mål! – Och om det lyckas någon gång – hur skall jag kunna visa min tacksamhet mot dig för din kärleksfulla och outtröttliga omsorg om mig?! – Kan jag kanske hoppas på, eller har jag förtjänat, att som födelsedagsgåva få ett brev av dig där du försäkrar mig din tilltro? Att jag hade kunnat göra mera under mitt examensår erkänner jag, men jag har åtminstone inte dolt någon oärlig hemlighet för dig. Brevet som du skrev vid min avfärd från Söderkulla förra hösten har jag ofta genomläst och jag har bett till Gud att jag aldrig mera skulle bedröva dig som jag gjorde då! – God natt! Hälsa alla kära, snälla människor i Helsingfors av din dig älskande bror

Adu.

P.S. Paketet har jag punktligt fått. Tack för det!

En lyckad vy över Kuopio följer med.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Lieber Leo!

Schon längst hätte ich gemüsst und
gewollt dir schreiben, aber habe bis
dato, theils wegen viel Arbeit, theils
aus Faulheit es aufgeschoben. Deinen
Brief bekam ich heute, worin du sagst,
dass du wegen meiner Gesundheit un-
ruhig gewesen. Für den Brief danke
ich, und bitte dich nicht weiter da-
rum Kummer zu haben, denn ich
bin jetzt so gesund gewesen wie je.
Kurz nachdem ich aus HforsHelsingfors kam,
erhielt ich einen Brief von Lindebäck
worin er mir seine grosse Geldnoth
schildert, denn sein Stipendium war
zu Ende und er hatte keine Ressour-
sen von jemandem hier leien zu
bekommen; ich zeigte den Brief an
unseren (Lindebäck u. meinen) gemeinschaft-
|2| lichen Freund, löjtnant Höök in
Taipale, und so beschlossen wier einen
Wexel zu schreiben mit Höök als Accep-
tant und mich als Discontör, mit
welchem Wexel ich dann nach Kuopio
fuhr (auf Lcks Kosten) und ihm 400 mk.mark
schickte. – Ich musste dir ja dieses
mittheilen, um wissen zu kriegen
ob Du es gebilligst oder nicht.
Mir scheint dass ich darin recht
taht. – So weit ich Lindebäck kenne
so brauche ich weiter keinentillagt Kummer
um den Wexel zu haben, den Er
verfällt erst im März.

Die Nachricht über euer Wohl-
befinden war erfreulich und ich
denke oft an Euch und hoffe
jetzt öfter schreiben zu können,
den nach ca einer Woche kömmt
Lindebäck nach Hause und dann
hört meine Wirksamkeit mit
P.-niemiPitkälänniemi auf. Wahl hat mir in-
|3| dessen versprochen, dass ich hier
über den Winter wohnen darf,
doch gegen eine kleine Abgabe
an P.-niemi. Forsberg, welcher dich
zu grüssen bittet, und mit welchem
ich hier ein par Mal auf Jagt ge-
wesen, hat mir versprochen sich
etwas mit meinen Studien zu be-
schäftigen. Er wohnt 2 Meilen von
hier.

Den 12ten hujus werde ich 21 Jahre
alt! – Mögte Lck nun bald eine
andere Stelle bekommen, damit
ich mich als mündiger Kerl hier
selbst versorgen könnte und ge-
nuch Erfahrung sammeln um
dann ein Guthstruket (z. B. Laitiala?!)
arrendieren zu können; – das
ist mein Ziehl! – und wenn
das ein Mal gelingt – wie soll
ich dann dir meine Dankbar-
keit beweisen können für
|4| deine liebevolle und unermüdliche
Fürsorge für mich?! – Könnte ich
wohl hoffen, oder habe ichtillagt verdient
als Geburthstagsgabe von dir einen
Brief zu bekommen, der mich
um dein theures Zutrauen wieder
versichert? Dass ich unter meinem
Prüfungsjahr hätte mehr tuhn
können als geschehen, gestehe
ich, aber ich habe wenigstens
kein unehrliches Geheimniss dir
verbargt. Den Brief, den du
mir bei meiner Abreise nach Sö-
derkulla vergangenen Herbst schriebst
habe ich oft durchgelesen und
ich habe Gott gebethen dass
ich nimmer dich so betrüben mö-
ge wie damals! – Gute nacht!
grüsse alle die lieben, pajen
Menschen in Hfors von dei-
nem dich liebenden Bruder

Adu.

P. S. Das Pakett habe ich
richtig bekommen. Dank dafür!

Ein gelungenes Kuopio-Portrait folgt mit.

Dokumentet i faksimil