1860 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käre Torsten!

Tänk inte ”dra åt fanderssv” efter att Du har läst detta. Det är inte så oförskämt som det verkar.

Jag har inte kunnat få pengar. Skall jag inhibera min resa till Tavastehus nu?? ... Om Du ger mig 10 rubel eller även bara 8 rubel, så skulle jag kunna betala tvätten, madam et cetera och skulle kunna göra resan. Nästföljande tisdag får Du definitivt pengarna tillbaka och kanske också de 9,50 som jag är skyldig Dig. Om Du inte har någon revision eller några totalutgifter under de tre helgdagarna riskerar Du ingenting den här gången hjälpandesfr

Din eländige Leo.

Eller hurfr, det är högsint att inte skriva till en viss Steven-Steinheil nu?

Med bultande hjärtafr väntar jag på om jag idag skall börja löpa penningärenden igen? (Du skulle kunna skicka pengarna redan med madam!!)

Finsk text

Parahin Torsten!

Älä ajattele ”painu hittoonsv” luettuasi tämän. Se ei ole ihan niin häpeämätöntä kuin miltä näyttää.

En ole nyt onnistunut saamaan mistään rahaa. Pitääkö minun nyt perua Hämeenlinnan-matkani?? Jos antaisit minulle 10 tai vaikkapa vain 8 ruplaa niin voin maksaa täällä pyykit ja madamelle ja tehdä matkan. Ensi tiistaina saat varmasti takaisin tämän summan ja ehkä myös ne aiemmat 9,50. Jos siis näiden kolmen pyhäpäivän aikana ei ole mitään tarkastusta tai kokonaiskuluja, et tällä kertaa ota mitään riskiä auttaessasifr

surkeaa Leoasi

Eikö niinfr, että on jalomielistä olla kirjoittamatta eräälle Steven-Steinheilille? Odotan sydän pamppaillenfr, pitääkö minun tänään taas alkaa se juokseminen. (Voisit antaa rahan jo madamin mukaan!!)

Original (transkription)

|1|

Liebster Torsten!

Denke nicht
”dra åt fanders”, nachdem Du dies ge-
lesen. Es ist nicht ganz so unver-
schämt wie es aussieht.

Ich habe jetzt kein Geld bekommen
können. Soll ich nun meine Tavastehus-
Reise inhibiren?? ... Wenn Du mir
10 oder auch nur 8 Rub. giebst, so kann ich
hier Wäsche, Madame etc. bezahlen und
die Reise machen. Nächsten Dienstag
hast Du bestimmt diese Summe und vielleicht
auch die früheren 9,50 zurück. Wenn Du
also während der drei Feiertage keine
Revision oder keine total-Ausgaben
hast, so riskirst Du diesmal nichts
en aidant

Deinen armseligen

Leo.

N’est-ce pas, es ist großmüthig jetzt nicht einem
gewißen –wen–heil zu schreiben?
Mit coeur-battances warte ich ob ich das Laufen
heute wieder anfangen soll. (Du könntest das
Geld schon der Mme mitgeben!!)

Dokumentet i faksimil