11.9.1856 Gustaf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Min käre Leo!

Att en stor tomhet var kännbar efter din avresa behöver jag knappast säga. Tjänsten sysselsatte mig i början, oavsett de fina sommardagarna som då äntligen visade sig; men sedan drog jag mig tillbaka till mitt Tusculum, Malina, där jag tillbragte några dagar (inte nätter). Där lät jag måla taken röda. I solskenet lyckades det fint, för några silverrubel. Adu var min följeslagare, men det skulle varit trevligt att tala ett förnuftigt ord med dig där ute. Nyheter av det vanliga slaget berättar ju damerna för dig. Några saker från Moskva: Berg har blivit greve, Ramsay har blivit baron och kommendant för grenadjärkorpsen; en prins av Mecklenburg-Strelitz har blivit inspektör för skarpskyttarna, Manasse von Kothen har blivit generalmajor och en av prinsens adjointer; högsta chefen för den finska gardesbataljonen; Woronzoff har blivit fältmarskalk; lilla Kalle har blivit generalmajor; et cetera, et cetera, et cetera. Felix har blivit hovråd! – Och det väckte uppseende då Hans Förskräcklighet tilltalade honom på det sättet under invigningen av kanalen och då han bad honom att tolka hans tal till finska. – Saken var förstås ett missförstånd från Hans Förskräcklighets sida. Vår de Blom är generallöjtnant nu! Han går inte ännu ut. På kröningsdagen måste vi, i paradmundering, vända om eftersom Han inte emottog vår underdåniga uppvaktning. Då bads också alla tjänstemän av korpsen komma till rekreationssalen på kröningsmiddag, men på förmiddagen kom återbud! På grund av flera anledningar åkte jag inte till kanalen. Uniformen var inte klar, och jag ville inte lämna de väntande festiviteterna här. Men det blev inte av. – Jag har skrivit mycket i Malina och jag ser framemot att snart befrias från detta dagsverksarbete. – Tack så mycket för ditt brev. Även fastän jag ibland inte skriver på grund av tröghetslagen, skriv du ändå! Vi är tacksamma för det. Hälsa T. Brofeldt och glöm inte att föra hans sängkläder till honom! Med tack.

Jag och vi alla gläder oss mycket över att B. Munck har tillfrisknat! Hälsningar och komplimanger då de passar; de gamla vännerna där är mig kära. Hälsningar till Lfrs, och till den gamle grannen T–.

Hälsningar och kyssar från alla. Använd din sköna ungdomstid förnuftigt och var vis redan nu, men förbli framför allt alltid frisk! Gud bevare dig, min käre Leo, evigt! Önskar hjärtligt

Din Pappa.

Du vet väl redan att vi kommer att flytta över?

Finsk text

Armas Leoni!

Minun ei varmasti tarvitse sanoakaan, että täällä tuntui lähtösi jälkeen hirveän tyhjältä. Työ piti minut ensin kiireisenä, huolimatta kauniista kesäpäivistä jotka lopultakin koittivat; mutta sitten vetäydyin omaan Tusculumiini, Malinaan, missä vietin joitakin päiviä (en öitä). Annoin maalata siellä kaikki katot punaisiksi, mikä kauniissa kesäauringossa onnistuikin hienosti muutamasta hopearuplasta. Adu oli kyllä seuranani, mutta muutama järkevä sana kanssasi, siinä ulkosalla, olisi kyllä ollut kovin hauskaa. Naisväki kertookin tavanomaisia kuulumisia. Joitain asioita Moskovasta: Bergistä on tullut kreivi, Ramsaysta paroni ja krenatöörijoukkojen komentaja, eräästä Mecklenburg-Strelitzin prinssistä tarkk’ampujien tarkastaja, Manasse von Kothenista kenraalimajuri ja yksi prinssin adjutanteista; Suomen henkivartiokaartin ylipäällikkö; Woronzoffista kenttämarsalkka, pikku Kallesta kenraalimajuri jne. jne. jne. Felixistä on tullut hovineuvos ja hän on herättänyt runsaasti huomiota kun Hänen Hirmuisuutensa puhutteli häntä sellaiseksi kanaalin avajaisissa ja pyysi tulkitsemaan puheensa suomeksi väkijoukolle. Asia perustui tietenkin Hänen Hirmuisuutensa väärinkäsitykseen. Meidän de Blomimme on nyt kenraaliluutnantti! Hän ei lähde vielä ulos, ja kruunajaispäivänä meidän oli paraatipuvussa käännyttävä takaisin, koska Hän ei vastaanottanut alamaista tervehdyskäyntiämme. Silloin oli pyydetty myös kaikki armeijakunnan virkamiehet kruunajaispäivälliselle virkistyssaliin, mutta aamupäivällä tulikin peruutus! Useistakin syistä en lähtenyt kanavalle. Univormu ei ollut valmis, enkä halunnut jättää odotettuja juhlallisuuksia tähän. Mutta ei siitä mitään tullut. Olen kirjoittanut Malinassa paljon ja odotan nyt, että kohta vapaudun tästä päivätyöstä. Suurkiitos kirjeestäsi. Vaikken toisinaan joutilaisuudenhaluni vuoksi kirjoittaisikaan, niin kirjoita Sinä toki! Olemme siitä hyvin kiitollisia. Terveisiä T. Brofeldtille, äläkä unohda viedä hänelle hänen vuodevaatteitaan jne.! Kiittäen. Minua ja meitä kaikkia ilahduttaa kovasti, että B. Munck on toipunut! Terveisiä ja kohteliaisuuksia, silloin kun ne vain ovat paikallaan; minulle ovat kovin rakkaita ne vanhat ystävät ja esimiehet siellä. Lfrs:n veljille ja vanhalle naapurille T:lle terveisiä. Terveisiä ja suukkoja kaikilta. Käytä hieno nuoruusaikasi järkevästi ja ole jo nyt viisas mutta ennen kaikkea pysy aina terveenä! Jumala Sinua varjelkoon, rakas Leoni, ikuisesti! Toivoo sydämestään

Isä

Kai tiedät jo, että me muutamme?

Original (transkription)

Mein herzlieber Leo!

Daß nach deiner Abreise hier
eine große Leere fühlbar würde,
brauche ichtillagt wohl nicht zu sagen. Der
Dienst hielt mich erst gebunden, un-
geachtet der schönen Sommertage
welche damals endlich eintraten;
dann aber zog ich mich auf mein
Tusculum, Malina, zurück, wo ich ei-
nige Tage (nicht Nächte) zubrachte. Da
ließ ich alle Dächer roth anstreichen,
was für mehrere Rb Sr beim schö-
nen Sommerschein hübsch gelang. Adu
war wohl mein Gefährte, aber ein
vernünftiges Wort mit dir, da
im Freien, wäre wohl sehr ange-
nehm gewesen. Neuigkeiten ge-
wöhnlicher Art werden Dir ja
die Damen erzählen. Aus Moskwa
einiges: Berg ist Graf geworden, Ram-
say Baron und Command. des Grenad.
Corps’s; Ein Prinz v. Meckl. Strelitz
|2| Inspecteur der Scharfschützen, Manasse
v. K–n Gen. Major und einer von seinen
Gehülfen; le grand colonel chef des Finn.
Garde-Bats; Woronzoff FeldMarschall;
lilla Kalle Gen. Major; etc. etc. etc. Felix ist
HofRath geworden! – und es hat viel
Aufsehen gemacht, als Hs Förskräcklht bei
Eröffnung des Kanals ihn so anredete
und bat, seine Rede Redestruket auf finnisch
der Menge vorzusagen. – Die Sache
beruhlt natürlich auf einem Irrthum
des alten Schreckln – –. Unser de
Blom ist nun Gen. Löjtnt.! Noch geht
er nicht aus, und am Krönungstage
mußten wir im Paradekostüm
umkehren, denn Er empfing nicht
unsere unterthänige Aufwartung.
Damals waren auch alle Beam-
ten des C-s auf Krons-Mittag
in den Rekreat. Saal gebeten, aber
Vormittags kam återbud! Zum Ka-
nal fuhr ich aus mehreren Gründen
nicht. Die Uniform war nicht fertig,
und die erwarteten Festiwitäten hier
wollte ich nicht verlaßen. Es wurde
indeßen nichts. – Ich habe in Malina
|3| viel geschrieben, und sehe nun der bal-
digen Befreiung von dieser Tagelöhner-
arbeit entgegen. – Vielen Dank
für deine Brief. Wenn ich auch
manchmal wegen meiner vis inertiae
nicht schreiben würde, so schreibe du
doch! Wir werden wohl dankbar
dafür sein. Grüße T. Brfldt und
vergiß nicht ihm seine Bettkleider
etc. abzuliefern! Mit Dank.
Sehr freut es mich und alle daß
B. Munck hergestellt ist! Grüße
und Komplimente, wo sie nur
hinpaßen wollen; sehr lieb sind
mir die dortigen alten Freunde
und Patres. Fratribus Lfrs salutem
Do dem alten Nachbar T–.
Grüße und Küße von Allen. Be-
nutze deine schöne Jugendzeit ver-
nünftig
und sei schon jetzt weise,
aber vor allem immer gesund!
Gott erhalte Dich, mein lieber Leo,
in aeternum! wünscht von Herzen

Dein Papa.

Du weißt wohl schon, daß wir überziehen werden?

Dokumentet i faksimil