5.3.1860 Den siste skalden. (Af Anast. Grün. Öfvers. af L. M.)

5.3.1860 Den siste skalden. (Af Anast. Grün. Öfvers. af L. M.)

Svensk text

|79|

Den siste skalden.

(Af Anast. Grün. Öfvers. af L. M.)

När tröttnen j poeter
Vid diktandet engång?
När är till slut den sjungen,
Den gamla ev’ga sång?

Är den ej tömd till botten,
Er ymnighetspokal?
Han j ej ren besjungit
Hvar fröjd och hvarje qval? –

Så länge solens bana
Än uti azurn står,
Och blott ett menskoöga
Upp till dess ljusglans når;

Så länge himlens stormar
Och thordön ljuda än
Och i ett hjerta väcka
Ännu förskräckelsen;

Så länge uppå fästet
Regnbågen glänser fram,
Så länge hopp och längtan
Och saknad bära namn;

Så länge natten ethern
Med stjernesådd besår
Och gyllne skriftens tydning
En menska än förstår;

Så länge månen lyser
Uppå ett hjertas strid,
Så länge skogen susar
Med svalka och med frid;

Så länge vårar blomstra
I rosenlundars prakt,
Så länge ögon glänsa
Än utaf glädjens makt;

Så länge grafvar tyda
Hur lifvet snart försvann,
Och än ett öga gråta,
Ett hjerta brista kan:

Så länge rår på jorden
Gudinnan Poesi,
Och firas högt och hänryckt
Af skalders fantasi.

Och under sång och jubel
Från jordens rund till slut
Som ”siste skalden” tågar
Den sista menskan ut. –

Än håller verldens herre
I handen skapelsen,
Liksom en nyssfödd blomma,
Och ler, och vårdar den.

När denna jätteblomma
Engång har fallit af,
När jordar, solar, stjernor
Släckts ut i alltets haf;

Då frågen, om att fråga
Ej stunden är för sen:
Har ej den gamla sången,
Den ev’ga tystnat ren?

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil