10.7.1870 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Till komplettering af mitt långa, ofullständiga och slafviga af d. 7 dennes kan jag endast meddela att jag sedan dess ännu ej haft tid att tänka, d. v. s. att utveckla en produktiv tankeverksamhet, utan kan endast konstatera att penningebehofvet fortfarande är stort. Huru jag här skall reda mig, derpå har jag Gud ske lof ej heller haft tid att tänka, tack vare de tusen små bestyr som min familjs resa och installering här, äfvensom egendomen för öfrigt erbjudit. Jag vet blott att det är på tok, men – jag känner mig lycklig så som jag ej varit på mycket länge! Jag har småningom fått Notsjö litet i ordning, och har ändtligen min lilla, älskliga familj här på eget botten i min egen lilla verld – och affärerna låter jag tills vidare hvila. – Byggnadsarbetena äro ännu ej fullbordade och liqviden kan ej ifrågakomma förrän efter om 10 dagar. – Jag nämner derföre i affärsväg endast det, att om några pennigar för mig skall kunna inflyta så torde de expedieras till mitt ombud i ThusTavastehus, Handlanden Joh. Gust. Grönfors, för att förvaras till min efterfrågan. –

Fritz Wiik surprineradeöverraskade i dag med ett besök och jag hoppas få betillagt av utgivarenhålla honom några dagar. –

Lef väl min kära Leo, stackars karl, som måste dväljas der i den tråkiga staden. Hjertligt välkommen ju förr destotillagt av utgivaren bättre till landtlifvets stilla frid och Din broder

Torsten.

Helsa systrarna, Adolfs, Idestam, Fogelholm m. fl.med flera

Jenny och små piorna be helsa. Vi skulle helst till mormor men hon lär redan vara borta. Men helsa desto mera genom dettatillagt av utgivaren bref till Gumman, äfvensom Alexandra och Cely. –

P. S.Post Scriptum Brefvet till Dig lemnade jag i HforsHelsingfors vid afresan på Henriks bord å kontoret, jemte Baerska reversen. Du har väl emottagit dem?

Finsk text

Rakas Leo!

Täydennyksenä pitkään, keskeneräiseen ja epäsiistiinkin kirjeeseeni 7. päivältä voin vain ilmoittaa, ettei minulla sen jälkeen ole vielä ollut aikaa ajatella, tai siis kehittää tuotteliasta ajatustoimintaa, vaan saatan ainoastaan todeta, että rahantarve on jatkuvasti suuri. Minulla ei Herra paratkoon ole myöskään ollut aikaa ajatella kuinka tästä selviydyn, kiitos niiden tuhansien pienten harmien, jotka perheeni matka ja kotiutuminen tänne, samoin kuin tila sinänsä on tarjonnut. Tiedän ainoastaan, että on hullua, mutta – tunnen itseni onnelliseksi, niin kuin en pitkään aikaan! Olen vähitellen saanut Nuutajärven järjestykseen, ja minulla on lopultakin pieni rakas perheeni täällä omalla paikalla omassa pienessä maailmassani, ja liikeasioiden annan toistaiseksi levätä. Rakennustyöt eivät ole vielä valmiit, eikä maksu voi tulla kysymykseen kuin aikaisintaan kymmenen päivän päästä. – Mainitsen siksi liikeasioista ainoastaan sen, että jos minulle tulisi jotain rahaa, niin sen voisi lähettää asiamiehelleni Hämeenlinnassa, kauppias Joh. Gust. Grönforsille, säilytettäväksi vastaisen varalle. –

Fritz Wiik yllätti tänään tulemalla käymään ja toivon saavani pitää hänet täällä muutamia päiviä.

Voi hyvin, rakas Leo, miesparka, jonka täytyy nyt oleskella ikävässä kaupungissa. Sydämellisesti tervetuloa siis sinulle sekä maaseutuelämän hiljaiseen rauhaan että veljesi luo

Torsten.

Terveisiä sisarille, Adolfin perheelle, Idestamille, Fogelholmille ynnä muille.

Jenny ja pikkutytöt pyytävät lähettämään terveisiä. Olimme juuri lähdössä isoäidin luo, mutta hän on kuulemma jo lähtenyt. Mutta lähetä sitäkin enemmän terveisiä tämän kirjeen välityksellä muorille, samoin kuin Alexandralle ja Celylle.

P.S. Jätin kirjeen sinulle Helsinkiin lähtiessäni Henrikin kyydillä konttorille, Baerin velkakirjan ohella. Olethan saanut ne?

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Till komplettering af mitt långa, ofullständiga
och slafviga af d. 7 dennes kan jag endast meddela
att jag sedan dess ännu ej haft tid att tänka, d. v. s.
att utveckla en produktiv tankeverksamhet, utan kan
endast konstatera att penningebehofvet fortfarande är stort.
Huru jag här skall reda mig, derpå har jag Gud ske lof ej heller
haft tid att tänka, tack vare de tusen små bestyr som min
familjs resa och installering här, äfvensom egendomen för öfrigt
erbjudit. Jag vet blott att det är på tok, men –
jag känner mig lycklig så som jag ej varit på mycket
länge! Jag har småningom fått Notsjö litet i ordning, och
har ändtligen min lilla, älskliga familj här på eget botten
i min egen lilla verld – och affärerna låter jag tills vidare
hvila. – Byggnadsarbetena äro ännu ej fullbordade och
liqviden kan ej ifrågakomma förrän efter om 10 dagar. –
Jag nämner derföre i affärsväg endast det, att om några
pennigar för mig skall kunna inflyta så torde de expedieras
till mitt ombud i ThusTavastehus, Handlanden Joh. Gust. Grönfors, för att
förvaras till min efterfrågan. –

Fritz Wiik surprinerade i dag med ett besök och jag hoppas få [...]oläsligt-
hålla honom några dagar. –

Lef väl min kära Leo, stackars karl, som måste dväljas
der i den tråkiga staden. Hjertligt välkommen ju förr des[...]oläsligt
bättre till landtlifvets stilla frid och Din broder

Torsten.

Helsa systrarna, Adolfs, Idestam, Fogelholm m. fl.med flera

Jenny och små piorna be helsa. Vi skulle helst till mormor
men hon lär redan vara borta. Men helsa desto mera geno[...]oläsligt
bref till Gumman, äfvensom Alexandra och Cely. –

P. S.Post Scriptum Brefvet till Dig lemnade jag i HforsHelsingfors vid afresan på
Henriks bord å kontorettillagt, jemte Baerska reversen. Du har väl emottagit dem?

Dokumentet i faksimil