1.4.1856 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käre Torsten!

Som du nog vet är jag, fastän jag är din bror, i det hela taget ändå ganska slarvig. Ett nytt bevis för detta är att jag stoppade meddelandet till Pappa som du gav mig på stationen så dåligt in i väskan att det inte längre fanns där när jag skulle ta fram det. Jag vände om direkt, springandes, för att muntligen få veta av Dig vad meddelandet innehöll men du var redan borta, och pappret hittar jag inte längre. Detta är mig förstås mycket oangenämt, främst eftersom jag inte har en aning om vad meddelandet innehöll. Därför ber jag Dig att vara så vänlig och skriva så snart som möjligt vad Du ville säga till Pappa. Kanske var det någonting mycket viktigt. –

Jag har blivit hemmastadd i Fredrikshamn igen och kommer nog att trivas här. Jag har gjort visiter och har naturligtvis måste berätta fruktansvärt mycket om kejsarbesöket i Helsingfors. Lucander har inte ännu täckts komma tillbaka till Fredrikshamn.

Annars har jag varit här för kort tid och har ännu ingenting att berätta. Utan jag avslutar nu med ett hjärtligt tack för den goda tiden som jag tillbringade tillsammans med Dig i Helsingfors, och med många hälsningar från alla de våra. Din bror

Leo.

P.S. Hälsa Galindo och andra bekanta. Du har väl inte glömt att skicka mitt meddelande till Gyldéns?

Finsk text

Rakas Torsten!

Kuten kai tiedät, minä olen, vaikka veljesi olenkin, kuitenkin kaiken kaikkiaan jonkun sortin hutilus. Uusimpana osoituksena siitä on, että työnsin sen isälle tarkoitetun lappusen, jonka annoit minulle asemalla, niin huonosti laukkuuni ettei se ollutkaan enää siellä kun minun piti ottaa se esiin. Käännyin heti täyttä vauhtia takaisin, jotta kuulisin Sinulta suullisesti, mitä se sisälsi, mutta olit jo mennyt eikä paperia enää löytynyt. Tämä oli luonnollisesti minulle kovin ikävää, erityisesti koska minulla ei ollut pienintäkään aavistusta, mitä se sisälsi. Siksi pyydän Sinua olemaan nyt niin hyväntahtoinen että kirjoitat niin pian kuin mahdollista, mitä halusit silloin sanoa isälle. Ehkä se oli jotain hyvinkin tärkeää.

Olen nyt taas asettunut Haminaan ja tulen varmasti viihtymään täällä oikein mainiosti. Olen tehnyt visiittejä ja joutunut luonnollisesti kertomaan hirveän paljon keisarin Helsingin-vierailusta. Lucander ei ole vielä ilennyt palata Haminaan.

Muuten olen kuitenkin ollut täällä niin lyhyen aikaa, ettei minulla ole vielä mitään kerrottavaa, vaan lopetan nyt sydämelliseen kiitokseen siitä mukavasta ajasta, jota vietin seurassasi Helsingissä, ja moniin terveisiin kaikilta meikäläisiltä. Veljesi

Leo.

P.S. Terveisiä Galindolle ja muille tutuille. Ethän ole unohtanut lähettää lappustani Gyldénille?

Original (transkription)

|1|

Lieber Torsten!

Wie Du wohl weißt, bin ich,
obgleich ich dein Bruder bin, doch
im ganzen ein passabler ”slarf”.
Ein neuer Beweis davon ist, daß
ich das Biljett an Papa, welches Du mir
auf der Station gabst, so schlecht in die
Tasche steckte daß es nicht mehr da
war als ich es herausholen sollte. Ich
wandte gleich in vollem Trab um, um
von Dir mündlich zu erfahren was
es enthielt, aber Du wardstruketst schon weg,
und das Papier war nicht mehr zu finden.
Dies war mir natürlicherweise sehr unan-
genehm, besonders weil ich nicht die
geringste Ahnung davon hatte, was es
|2| enthielt. Darum bitte ich Dich
jetzt so gütig zu sein und so bald
wie möglich zu schreiben was Du
damals an Papa sagen wolltest.
Vielleicht war es auch etwas sehr
wichtiges. –

Ich habe mich nun wieder in FhamnFredrikshamn
orientirt und werde mich wohl hier
recht wohl befinden. Wisiestruketten
habe ich gemacht und habe natür-
licherweise furchtbar viel über den
Kaiser-besuch in HforsHelsingfors erzählen müssen.
Lucander hat noch nicht ”täckastruketts” nach
FhamnFredrikshamn zurückkommen.

Sonst bin ich aber erst so kurze Zeit
hier, daß ich noch nichts zu erzählen
habe, sondern endige nun mit einem
herzlichen Danke für die gute Zeit
die ich zusammen mit Dir in Hfors
zubrachte, und mit vielen grüssen
von allen den unsrigen. Dein Bruder

Leo.

P. S. Grüsse Galindo und andere Bekannte.
Du hast wohl nicht vergessen mein Biljett zu Gyldéns
zu schicken?

Dokumentet i faksimil