9.11.1865 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Mechelin
Hotel Bellevue
Dresden.

Journal des debats och andra konstaterar märkbar nedgång i koleran. Exakta detaljer kommer i brev från i går.

Costiander

Finsk text

|1|

Mechelin
Hotel Bellevue
Dresden.

Journal des debats ja muut lehtikirjoitukset toteavat koleran tuntuvan vähenemisen. Tarkat yksityiskohdat eilen kirjoitetussa kirjeessä.

Costiander.

Original (transkription)

|1|

Méchelin
Hotel Bellevue
Dresde.

Journal debats et autres constatent
décroissance sensible du cholera.
Details exacts dans lettre hier arrivez.

Costiander

Dokumentet i faksimil