17.2.1860 Nikolai Steven-Steinheil–LM

Svensk text

Lieber Herr Mechelin!

Ich brauche wohl gar nicht mit entschuldi- gungen anzufangen Кругомъ виноватъry. Allt möjligt att skylla på für mein langes stillschweigen men sie kennen ja mich was ich für ein schlechter Briefschreiber bin. Jag måste börja med att tacka Herr Mechelin för allt det stora besvär som Herr Mechelin har haft för vår Pocku med anskaffandet af en Informator för honom som tyckes wara mycket lik Herr Mechelin åtminstone deruti att Pockus tycker mycket om honom och jag hoppas att det skall gå med studierna åtminstone efter Herr Ehnebergs yttranden tyckes det att han är nöjd med Poiken men huru Herr Ehneberg trifs det kan jag icke säga trokigt lär han hafva den enda som han kan språkas är Alexandra, några får bekantskaper har han gjordt här och kommer i det hela bra litet till staden ty han tyckes ej trifvas der, likasom jag uti åtta weckors tid har wi nu warit der och jag måste säga att det war en ryslig trokig utom det ännu ängslig tid, nu äro wi Gud ware lof återigen hela HUSKAPET hemma utom wår barnsköterska som fick låf att stanna qvar|2| för sjukdom. Det måste jag werkeligen af hjertat gratulera Herr Mechelin till att Cygneus war så älskvärd som man kan tänka sig med troligen sade han redan förut öfvertygad sig om Herrarnes bemödanden, måtte det äfven tyckas väl hos de andra och vanligen när det svåraste är öfverståndet så har man och mera curage.

Hvad skall jag berätta Herr Mechelin för gått ifrån Wiborg jo intet vet jag något som skulle intressera Herr Mechelin ty troligen har väl min Hustru skrifvi allt det som skulle göra det. Ju en afton det vill säga för några weckor sedan war jag hos Felix som fira sin namnsdag der rätt vi och spelte Kort med glaserna på sidan han var vid mycket godt hymör, äfvensom frun hans men svägerskan fattades hon var den tiden i Petersburg. Jag har lagt mig på marknaden till en ny häst en hingst som skall blifva ett paar till min röda och de skola blifva nu åkhästarne Junkar blir min och Stode har blifvit degraderad till arbetshäst. Annars vet jag ej någon förändring på Karhusuo än att Soldat Torpet bygges och på ängarne några Lador I wår storartade brandstodkommite har vi redan fått tillsammans en 150 000 Rub:S: den som skulle hafva dem vore ganska oginerad för björnarne som dageligen tillkomma ty det nätet som skall fånga dem tyckes ej villa hålla utan slites utan den precis begagnas på björnjakter. Wegen Pockus haben vir auch gedacht daß die Französische sprache könnte bleiben bis weiter indem er doch mit dem Lateinischen anfangen soll sonst würde es ihn vielleicht virklich etwas zu viel angreifen neulich var ich in Sarela vohnte eine Arithmethik stunde bei und da sagte Herr Ehneberg daß sie schon fertig vären mit dem was nöthig ist zur 3tr Klasse und|3| versicherte daß der Junge schon jetzt den examen ganz darin bestehen könte. Mit der schvedischen grammathik scheint es aber schverer zu sein da der Cursus groß ist und es den Jungen auch nicht gar zu sehr intressirt ob ein Wort daß eine oder daß andere ist. Nu tycker jag att jag har varit redan tillräckligt ointressant och vet ej hvad jag skall svara på Herr Mechelins fråga om Zeremoni huru skall det då gå med mina bref.

Herr Hikisch wartet ich muß schlieren mit der bitte uns auch künftig nicht zu vergessen

Ihr aufrichtiger Nicolay.

Finsk text

Rakas herra Mechelin!

Minun ei varmaankaan tarvitse aloittaa pyytämällä anteeksi. Aivan omaa syytäni tämä pitkään jatkunut hiljaisuuteni, mutta tunnettehan minut, millainen surkea kirjeenkirjoittaja olen. Minun on aloitettava kiittämällä herra Mecheliniä siitä kaikesta suuresta vaivasta, jota herra Mechelin on nähnyt Pockuksemme eteen hankkimalla hänelle kotiopettajan, joka vaikuttaa olevan kovasti herra Mechelinin kaltainen, ainakin siinä suhteessa että Pockus pitää hänestä kovasti, ja toivon että opinnot sujuvat (?), ainakin herra Enebergin mukaan hän tuntuu olevan tyytyväinen poikaan, mutta kuinka herra Eneberg itse viihtyy, sitä en osaa sanoa, ikävystyttävää hänellä lienee, ainoa jonka kanssa hän voi puhua on Alexandra, joitakin harvoja tuttavuuksia hän on solminut täällä ja käy kaiken kaikkiaan varsin vähän kaupungissa, sillä hän ei vaikuta viihtyvän siellä, samoin kuin en itsekään. Olemme nyt olleet siellä kahdeksan viikkoa, ja täytyy sanoa että se oli hirveän ikävää ja lisäksi huolentäyteistä aikaa. Nyt olemme Luojan kiitos taas koko PERHEKUNTA kotona, lukuun ottamatta lastenhoitajaa, jonka piti jäädä sairauden vuoksi. Minun on todella sydämestäni onniteltava herra Mecheliniä siitä, että Cygnaeus oli niin ystävällinen kuin ajatella saattaa, mutta luultavasti hän sanoi jo aiemmin olevansa vakuuttunut herrojen ponnisteluista. Kunpa ne muutkin ajattelisivat näin, ja tavallisesti kun vaikeimmasta on selvitty, on myös enemmän rohkeutta.

Mitäs minä kertoisin herra Mechelinille Viipurista. Enpä tiedä mitään mikä kiinnostaisi herra Mecheliniä, sillä ilmeisesti vaimoni on kirjoittanut kaikkea sellaista. Eräänä iltana eli joitakin viikkoja sitten kävin Felixin luona, joka vietti nimipäiviään, pelasimme siellä korttia lasin ääressä, hän oli oikein hyvällä tuulella samoin kuin vaimonsakin, mutta käly ei ollut kotona, hän oli silloin Pietarissa. Hankin markkinoilta uuden hevosen, orin, josta tulee pari raudikolleni, ja niistä pitäisi tulla ajohevosia, Junkarista tulee minun hevoseni ja Stode on alennettu työhevoseksi. Muista muutoksista Karhusuolla en tiedä kuin sen, että sotilastorppa on rakenteilla ja latojen lähellä olevilta niityiltä olemme suurenmoisessa palovakuutustoimikunnassamme saaneet kokoon jo 150 000 hopearuplaa, se joka saisi ne, olisi varsin säästynyt niiltä karhuilta, joita päivittäin tulee, sillä verkko, jonka on määrä vangita ne, ei oikein tunnu kestävän vaan kuluu puhki, vaikkei sitä käytetä karhujahdeissa.

Pockusin osalta olemme myös ajatelleet, että ranskan kieli voisi toistaiseksi jäädä, koska hänen on määrä aloittaa latina, muuten hän ehkä tosiaan rasittuisi hiukan liikaa. Kävin hiljattain Saarelassa ja olin läsnä aritmetiikan tunnilla, ja herra Eneberg sanoi silloin, että he olivat jo suorittaneet sen, mitä tarvitaan 3. luokalle ja vakuutti, että poika voisi jo nyt läpäistä kokeen. Ruotsin kieliopin suhteen tuntuukin olevan vaikeampaa, sillä kurssi on laaja eikä poikaa kauheasti kiinnosta, onko jokin sana tämä vai tuo. Nyt olen sitä mieltä, että olen ollut jo tarpeeksi epäkiinnostava enkä tiedä, mitä vastaisin herra Mechelinin kysymykseen juhlatilaisuudesta, joten ymmärtänette, että kirjeiden kirjoituskin on minulle hankalla. Herra Hikisch odottaa, minun pitää lopettaa, pyydän että ette vastedeskään unohda meitä.

Teidän vilpittömästi,

Nikolai

Original (transkription)

Lieber Herr Mechelin!

Ich brauche wohl gar nicht mit entschuldi- gungen anzufangen Кругомъ виноватъ für
mein langes stillschweigen men sie kennen ja
mich was ich für ein schlechter Briefschreiber
bin. Jag måste börja med att tacka Herr
Mechelin för allt det stora besvär som Herr
Mechelin har haft för vår Pocku med anskaf-
fandet af en Informator för honom som tyckes
wara mycket lik Herr Mechelin åtminstone deru-
ti att Pockus tycker mycket om honom och jag
hoppas att det skall gå med studierna åtmin-
stone efter Herr Ehnebergs yttranden tyckes det
att han är nöjd med Poiken men huru Herr
Ehneberg trifs det kan jag icke säga trokigt lär
han hafva den enda som han kan språkas är
Alexandra, några får bekantskaper har han gjordt
här och kommer i det hela bra litet till staden
ty han tyckes ej trifvas der, likasom jag uti
åtta weckors tid har wi nu warit der och jag
måste säga att det war en ryslig trokig utom
det ännu ängslig tid, nu äro wi Gud ware lof
återigen hela HUSKAPET hemma utom wår
barnsköterska som fick låf att stanna qvar
|2| för sjukdom. Det måste jag werkeligen af hjertat
gratulera Herr Mechelin till att Cygneus war så
älskvärd som man kan tänka sig med troligen
sade han redan förut öfvertygad sig om Herrarnes
bemödanden, måtte det äfven tyckas väl hos de andra
och vanligen när det svåraste är öfverståndet så har
man och mera curage.

Hvad skall jag berätta Herr Mechelin för gått ifrån
Wiborg jo intet vet jag något som skulle intressera Herr
Mechelin ty troligen har väl min Hustru skrifvi allt
det som skulle göra det. Ju en afton det vill säga för nå-
gra weckor sedan war jag hos Felix som fira sin namns-
dag der rätt vi och spelte Kort med glaserna på sidan
han var vid mycket godt hymör, äfvensom frun hans
men svägerskan fattades hon var den tiden i Petersburg.
Jag har lagt mig på marknaden till en ny häst en
hingst som skall blifva ett paar till min röda och
de skola blifva nu åkhästarne Junkar blir min och
Stode har blifvit degraderad till arbetshäst.
Annars vet jag ej någon förändring på Karhusuo
än att Soldat Torpet bygges och på ängarne några Lador
I wår storartade brandstodkommite har vi redan fått
tillsammans en 150 000 Rub:S: den som skulle hafva dem
vore ganska oginerad för björnarne som dageligen tillkom-
ma ty det nätet som skall fånga dem tyckes ej villa hålla
utan slites utan den precis begagnas på björnjakter.
Wegen Pockus haben vir auch gedacht daß die Franzö-
sische sprache könnte bleiben bis weiter indem er doch
mit dem Lateinischen anfangen soll sonst würde es ihn
vielleicht virklich etwas zu viel angreifen neulich var
ich in Sarela vohnte eine Arithmethik stunde bei
und da sagte Herr Ehneberg daß sie schon fertig
vären mit dem was nöthig ist zur 3tr Klasse und
|3| versicherte daß der Junge schon jetzt den exa-
men ganz darin bestehen könte. Mit der schvedischen
grammathik scheint es aber schverer zu sein
da der Cursus groß ist und es den Jungen auch
nicht gar zu sehr intressirt ob [...]oläslig/saknad textein Worttillagt daß eine oder
daß andere ist. Nu tycker jag att jag har varit
redan tillräckligt ointressant och vet ej hvad jag
skall svara på Herr Mechelins fråga om Zeremoni
huru skall det då gå med mina bref.

Herr Hikisch wartet ich muß schlieren mit
der bitte uns auch künftig nicht zu vergessen

Ihr aufrichtiger Nicolay.

Dokumentet i faksimil