10.4.1859 Vid bäcken

Svensk text

|1|

Vid bäcken.

Vi sutto vid bäckens rand
Min älskling och jag,
Vi sutto der hand i hand
Den solljusa dag.

Vi skådade bäckens lopp,
Dess glittrande våg, –
Vi talte om tro och hopp –
Den glödde, vår håg.

Vi språkade godt och gladt
Och tiden förrann.
Ren bådade månan natt
Och solen försvann.

Och tätare skuggan föll
Från åldriga träd,
Men fastare blott jag höll
hennes hand så späd.

|2|

Då glindrade stjernan klar
Öfver molnens rand,
Då log hennes ögonpar,
Då skalf hennes hand – – –

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Vid bäcken.

Vi sutto vid bäckens rand
Min älskling och jag,
Vi sutto der hand i hand
Den solljusa dag.

Vi skådade bäckens lopp,
Dess glittrande våg, –
Vi talte om tro och hopp –
Den glödde, vår håg.

Vi språkade godt och gladt
Och tiden förrann.
Ren bådade månan natt
Och solen försvann.

Och tätare skuggan föll
Från åldriga träd,
Men fastare blott jag höll
hennes hand så späd.

|2|

Då glindrade stjernan klar
Öfver molnens rand,
Då log hennes ögonpar,
Då skalf hennes hand – – –

Dokumentet i faksimil