19.5.1863 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Min käre Torsten,

Det har redan gått femton dagar utan nyheter från dig. Jag hoppas emellertid att allt är bra och att dagarna går snabbt, delade mellan arbete och nöjen. Kanske framför allt den nyss återkomna gamla damen skämmer bort er tillvaro lite.

Jag börjar bli orolig för din utnämning. Varför dröjer den så länge? Är det möjligt att de stora planerna på att öka bataljonernas numerär kan inverka på utnämningen av chef? Finns det någon anledning att frukta denne Maexmontan?|2| Man hade sagt att han vill ha en linjebataljon. Nåväl, han har för några dagar sedan skrivit till Åkerblom att han inte vill kandidera till en sådan post, eftersom han har siktet inställt på en annan. Denna andra kan vara platsen som du eftersträvar ... Om Rokassovskij inte glömmer att förhöra sig om ditt ärende och bifogar sin personliga rekommendation behövde man säkert inte bry sig om hans framställning, – men denne är säkert mycket upptagen av politiska och diplomatiska arrangemang, för vilka han har behövt företa resan, – om han|3| ser till att göra sig gällande, – måste man fortfarande se upp för Willebrands intriger ... Jag skriver inte detta för att göra dig nedslagen, – allt detta, med undantag för Maexmontans brev till Åkerblom, är bara hypoteser, – för att låta dig veta mina tankar: kanske hittar du ett sätt att få säkra upplysningar i denna viktiga fråga.

Rokassovskij var mycket skakad över motståndet mot adresserna, som man velat sammanställa. Men det borde inte vara svårt att visa för Sankt Petersburg hur mycket man haft anledning att inte sända|4| adresser från Finland. Vi bör naturligtvis frukta krig mer än pesten, eftersom det skulle förorsaka oss oerhörda förluster utan minsta fördel för oss. Men alla adresser som läggs fram till följd av den aktuella situationen tenderar att förse regeringen med moralisk och materiell påtryckning i fall av krig. Vilka resurser kunde Finland offra för att hjälpa till att upprätthålla Rysslands integritet? Och vilka är de personer och sammanslutningar, med undantag för lantdagen, som hade rätt att göra erbjudanden och ge löften, vilka man på ett naturligt sätt skulle uppfatta som representativt för opinionen|5| i landet. – Om man med adresserna endast velat uttrycka sin hängivenhet och lojalitet är de överflödiga, eftersom inget inträffat hos oss som kunde ge upphov till tvivel. Slutligen är det skillnad på en rysk och en finsk undersåte; om man anslöt sig till de adresser som sett dagens ljus i Ryssland glömmer man denna skillnad, – finska intressen skulle underordnas ryska intressen – och jag förstår inte hur en finsk medborgare skulle ha rätt att göra en sådan sak. Lyckligtvis har till vår heder|6| adresserplanerna överallt mötts med indignation.

Mili mår bra. Hon har avslutat gymnastiken, men åker inte före den 31, tror jag. I söndags var vi hos Brummers; det var en avskedssoarée för Mellins ... jag får vara tacksam för att ha blivit inbjuden, så mycket mera som jag aldrig kunde förvänta mig det. – Mellins åker på torsdag – för att vara borta i tre till fyra månader ... Jag hade möjlighet att prata med den unga baronessan: vi talade en lång stund, – vi blev ense och skiljdes|7| som vänner ... För övrigt har jag varit ganska nedstämd och på dåligt humör. Vad kan man göra! Det går över. –

Gamle Lundén har sedan några dagar mycket sjuk fot; han ska i morgon till sjukhuset. Löfbäck, som medan han väntar på att du åker till Borgå är utan att göra, fungerar för närvarande som förtrogen.

Ursäkta att jag skrivit så slarvigt, det beror på att jag är mycket trött. Hälsa Robert och Alba från mig! God natt! Skriv snart

till din

Leo

Finsk text

Rakas Torstenini,

Kas, pari viikkoa jo vierähtänyt ilman mitään uutisia Sinusta. Toivottavasti kaikki on kuitenkin hyvin ja päivät kuluvat nopeasti, työn ja huvitusten välille jakautuen. Voi kuitenkin olla, että hiljattain saapunut vanharouva hiukan hemmottelee teitä.

Minulla alkaa olla epäilyksiä sen nimityksesi suhteen. Miksi asiaa on pitkitetty tällä tavalla? Eikö ole mahdollista, että sillä suurhankkeella pataljoonien vahvuuden nostamiseksi voi olla jotain vaikutusta komentajan nimitykseen? Eikö tätä Maexmontania tarvitsekaan pelätä lainkaan? On puhuttu, että hän haluaa linjapataljoonan. No niin, muutama päivä sitten hän kirjoitti Åkerblomille, ettei halua tulla esitellyksi ehdokkaana sellaiseen asemaan, kun näköpiirissä on toinen. Tämä toinen saattaa olla se paikka, jota Sinä tavoittelet.

Mikäli Rokassovski ei unohda ottaa selvää asiastasi ja lisätä vielä henkilökohtaista suositustaan, voisi hänen esittelystään varmasti ollakin välittämättä, mutta hän on luultavasti hyvin kiireinen poliittisissa ja diplomaattisissa toimissa, joiden vuoksi hänen piti lähteä matkalleen – ja mikäli hän laiminlyö arvovaltansa käyttämisen, on aina syytä pelätä Willebrandin vehkeilyjä … En kirjoita näitä asioita masentaakseni Sinua – tämä kaikkihan on pelkkää otaksumaa, Maexmontanin kirjettä Åkerblomille lukuun ottamatta – vaan jakaakseni Sinulle ajatuksiani; ehkäpä keksit jonkin keinon hankkia luotettavaa tietoa tästä tärkeästä asiasta.

Rokassovski on ollut aivan tyrmistynyt puuhaamiensa adressien kohtaamasta vastustuksesta. Ei kuitenkaan pitäisi olla vaikeaa osoittaa Pietarissa, kuinka oikeassa oltiin kun Suomesta ei lähetetty adresseja. Meidän pitää luonnollisesti pelätä sotaa enemmän kuin ruttoa, sillä se aiheuttaisi meille suunnattomia tappioita tuomatta mitään hyötyä. Kaikki nykyisessä tilanteessa esitetyt adressit kuitenkin pyrkivät varmistamaan hallitukselle moraalisen ja aineellisen tuen sodan syttymisen varalta. Mitkä ovat ne resurssit, jotka Suomi voisi uhrata auttaakseen ylläpitämään Venäjän integriteetin?

Ja keitä sitten ovat ne henkilöt tai mitä ne tahot, paitsi valtiopäivät, joilla olisi oikeus tehdä sellaisia tarjouksia ja antaa sellaisia lupauksia, joiden luonnollisesti katsottaisiin edustavan valtion näkemystä? Ellei näillä adresseilla haluttu ilmaista muuta kuin uskollisia tuntoja ja lojaaliutta, niiden puuhaaminen on jotenkin liioiteltua, sillä meillä ei ole tapahtunut mitään sellaista mikä voisi antaa aiheutta epäilyihin. Lisäksi venäläisellä alamaisella ja suomalaisella alamaisella on eroa; jos adresseja lisättäisiin Venäjällä ilmestyneisiin, tämä ero unohdettaisiin. Suomen intressit alistettaisiin Venäjän intresseille, enkä ymmärrä miten Suomen kansalaisilla olisi oikeutta tehdä sellaista. Meidän kunniallemme onneksi adressiagitaatiot on torjuttu kaikkialla suuttumuksella.

Mili voi hyvin. Hän on lopettanut voimistelunsa muttei luullakseni lähde ennen 31. päivää. Sunnuntaina olimme Brummereilla, missä oli Mellinien lähtöiltamat. Minun on oltava kiitollinen kutsusta, semminkin kun en olisi ikimaailmassa osannut odottaa sitä. Mellinit lähtevät torstaina ja viipyvät 3–4 kuukautta. Minulla oli tapaaminen nuoren vapaaherrattaren luona: juttelimme pitkään, pääsimme yhteisymmärrykseen ja erosimme ystävinä. Muuten olen ollut melko alakuloinen ja huonolla tuulella. Mitä tehdä! Kaipa se menee ohi.

Vanhaherra Lundénilla on ollut joitakin päiviä jalka kovin kipeänä; hän menee huomenna sairaalaan. Löfbäck, jolla ei ole mitään tekemistä odottaessaan että menet Porvooseen, hoitaa parhaillaan ”luottokamaripalvelijan” tehtäviä.

Anteeksi että kirjoitin näin kehnosti, se johtuu siitä että olen niin rasittunut. Onnitteluni Robertille ja Alballe! Hyvää yötä! Kirjoita pian

Leollesi.

Original (transkription)

|1|

Mon cher Torsten,

Voilà déjà quinze jours passés
sans aucune nouvelle de toi. J’e-
spère cependant que tout va bien
et que les jours coulent vite, par-
tagés entre le travail et les plai-
sirs. Peut être pourtant que la
vieille dame nouvellement arrivée
vous gâtera un peu l’existence.

Je commence à avoir des doutes
quant à ta nomination. Pourquoi
a-t-on tellementtillagt traîné la chose? N’est-
ce pas possible que le grand projet
d’augmenter le numéraire des ba-
taillons peut avoir quelque influence
sur la nomination d’un chef? Ce
Mexmontan n’est-il pas du tout
|2| redoutable? On avait dit, qu’il
veut avoir un bataillon de ligne.
Eh bien, il a écrit, iltillagt y a quelques jours, à
Åkerblom, qu’il ne veut pas être
présenté comme candidat d’un tel
poste, ayant un autre en vue. Cet
autre pourrait être la place à la-
quelle tu aspires ...... Si Ro-
kassovsky n’oublie pas de s’infor-
mer de ton affaire et ajouter encore
sa recommendation personelle, pour
sûr, on ne pourrait pas se ficher
de sa présentation, – mais il est
probablement très préoccopé des
arrangements politiques, resp. diploma-
tiques, pour lesquelles il a dû entre-
prende le voyage, – et s’il né-
|3| glige de se faire valoir, – on a tou-
jours à redouter les intrigues de
Willebrand .... Je n’écris pas cela
pour t’affliger, – tout cela, ex-
ceptéesvårtytt la lettre de Mexmontan à Åkerbl.,
n’est que des hypothèses, – mais
pour tes faire part de mes pen-
sées: peut-être trouveras tu un
moyen de te procurer des ren-
seignements solides sur cette
affaire importante.

Rsky a été très altéré par l’op-
position contre les adresse, qu’on
a voulu arranger. Mais il ne
devrait pas être difficil de mon-
trer à Pbourg combien on a eu
raison de ne pas envoyer des
|4| adresses de la Finlande. Nous de-
vons naturellement craindre une
guerre plus que la peste, puisque
elle nous causerait des pertes
immenses sans aucun avantage
pour nous. Mais toutes les adresses,
presentées dansstruket à causetillagt de la situation ac-
tuelle, tendent à assurer lestruket autillagt gou-
vernement un appui, moral et maté-
riel, en cas de guerre. Quelles sont
les ressources que la Finland pour-
rait sacrifier pour aider à mainte-
nir l’intégrité de la Russie? Et quelles
sont les personnes ou les corporation,
exceptée la diète, qui ontstruket auraient
le droit de faire des offertes et
des promesses, qu’on regarderait na-
turellement comme représentant l’opinion
|5| du pays. – Si on n’avait voulu
exprimer par des adresses que
ses sentiments dévoués et sa
loyauté, cela est quelque chose de
trop, puisque rien ne s’est passé
chez nous, qui pourrait donner
lieu à des suspects. Enfin, il y
a une différence entre sujet russe
et sujet finnois; en ajoutant des
adresses à celles qui ont vu le jour
en Russie on oublierait cette dif-
férence, – on subordonnerait les
interêts finnois aux interêts russes,
– et je ne comprends pas com-
ment des citoyens finnois auraient
le droit de commettre une telle
chose. Heureusement pour notre hon-
|6| neur, les agitations pour des adresses
ont été repoussées partout avec
indignation. –

Mili se porte bien. Elle a
fini la gymnastique, etstruket mais ne
partira pas, je crois, avant le 31.
Dimanche nous étions chez les
Brummer; c’était une soirée d’adieu
pour les Mellin ... je dois être
reconnaissant pour l’invitation, d’au-
tant plus que je ne m’y pouvais
jamais attendre. – Les Mellin
partiront jeudi – pour rester 3 à 4
mois ... J’ai eu une audience chez
la baronne junior: nous avons causé
longtemps, – nous sommes devenues
d’accord et nous nous sommes
|7| séparés en amis .... .. Du reste
j’ai été assez triste et de mauvaise
humeur. Que faire! Cela passera. –

Le vieux Lundén a depuis quelques
jours le pied très malade; il entrera
demain à l’hôpital. Löfbäck, qui
en attendant que tu iras à Borgå n’a
rien à faire, remplit à présent les
fonctions de ”valet de confience”.

Pardon que j’ai si mal écrit,
c’est que je suis très fatigué.
Mes compliments à Robert et
Alba! Bonne nuit! Ecris bientôt

à ton

Leo

Dokumentet i faksimil