[10.]1872 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min egen pia!

Tack för ditt bref: – Jag har idag mått ganska bra, och följden deraf är, att disputationen gått betydligt framåt.

Emellertid reser jag nu om en stund till Woipala. Om ej synnerlig anledning förekommer, att förlänga séjouren, så återvänder jag om onsdag afton. Men dröj, min egen vän, i staden så länge du trifs!

Här är vackert ute idag, men jag har icke lemnat skrifbordet vidare än på par ögonblick.

Jag sänder härjemte böckerna för tant Edlas protégé. Men han kan svårligt få behålla dem längre än till medlet af November. Dock skall jag icke begära dem tillbaka ens då, om jag ser mig kunna undvara dem.

Det är en dyr kur som Wasastjerna|2| nu föreskrifvit. 1 skålpund drufvor hvar morgon!! Emellertid lär jag dock måsta försöka den. Vill du derföre vara snäll och taga med dig 5 à 6 skålpund? – Då han dessutom förordnat halfbad, måste jag be dig köpa ett badkar. Det torde väl bli bäst att taga baderskan Christines kar (Wilhemsbad) för 35 mark, om du icke tillfälligtvis får reda på ett billigare. Skulle pengarne icke räcka till, så tag af Mamma det lilla tillskott som kan behöfvas. Jag skall sedan betala det.

Mina artiklar kommo i grefvens tid. Lagerborg skrifver att Senaten nedsatt en komité (Born, Molander och Haartman) för att förbereda frågan, hvarom jag skref. De lära alla vara af den åsigt som jag bekämpat. Men prokuratorn lärer ha uttalat nästan samma åsigter som jag.

Pussa lilla Cely! Hjertliga helsningar till våra många fruntimmer i NerNummer 8 Skilnaden.

Din egen

Leo.

Köp en bundt brefkuverter! Glöm icke råttfällorna!

Finsk text

Oma tyttöseni!

Kiitos kirjeestäsi: – Olen tänään voinut aika hyvin, ja sen seurauksena väitöskirja on edistynyt huomattavasti.

Silti matkustan nyt hetken kuluttua Voipaalaan. Ellei ilmene erityistä syytä jatkaa oleskelua, palaan keskiviikkoiltana. Mutta viivy sinä, oma ystäväni, kaupungissa niin pitkään kuin viihdyt!

Ulkona on ollut tänään kaunista, mutta olen poistunut kirjoituspöytäni äärestä vain pariksi hetkeksi.

Lähetän tässä kirjat Edla-tädin suojattia varten. Hän tuskin voi pitää niitä marraskuun puoliväliä pitempään. En kuitenkaan aio vaatia niitä takaisin edes silloin, jos katson tulevani toimeen ilman niitä.

Wasastjerna määräsi nyt varsin kalliin kuurin. 1 naula rypäleitä joka aamu!! Silti minun on kai yritettävä noudattaa sitä. Olisitko siksi kiltti ja toisit mukanasi 5–6 naulaa? – Koska hän määräsi lisäksi istumakylpyjä, minun on pyydettävä sinua ostamaan kylpyamme. Lienee kai parasta ottaa kylvettäjä Christinen amme (Villensaunasta) 35 markalla, ellet sattumoisin saa vihiä halvemmasta. Jos rahat eivät riitä, pyydä Mammalta pientä lisäystä, joka voi olla tarpeen. Maksan sen sitten takaisin.

Artikkelini tulivat kreivin aikaan. Lagerborg kirjoittaa, että senaatti on asettanut komitean (Born, Molander ja Haartman) valmistelemaan käsittelemääni kysymystä. He kaikki kuuluvat edustavan vastustamaani näkemystä. Mutta prokuraattorin kerrotaan lausuneen miltei samoja näkemyksiä kuin minä.

Suukota pikku Celyä! Sydämelliset terveiset monille naisihmisillemme numerossa 8 Erottajalla.

Sinun oma

Leo.

Osta nippu kirjekuoria! Älä unohda rotanloukkuja!

Original (transkription)

|1|

Botbytillagt senare

Min egen pia!

Tack för ditt bref: – Jag
har idag mått ganska bra, och
följden deraf är, att disputationen
gått betydligt framåt.

Emellertid reser jag nu om en
stund till Woipala. Om ej synnerlig
anledning förekommer, att förlänga
séjouren, så återvänder jag om
onsdag afton. Men dröj, min egen
vän, i staden så länge du trifs!

Här är vackert ute idag, men
jag har icke lemnat skrifbordet vidare
än på par ögonblick.

Jag sänder härjemte böckerna för
tant Edlas protégé. Men han kan
svårligt få behålla dem längre än
till medlet af November. Dock skall
jag icke begära dem tillbaka ens då,
om jag ser mig kunna undvara dem.

Det är en dyr kur som Wasastjerna
|2| nu föreskrifvit. 1 skålpund drufvor
hvar morgon!! Emellertid lär
jag dock måsta försöka den. Vill
du derföre vara snäll och taga
med dig 5 à 6 skålpund? – Då han
dessutom förordnat halfbad, måste
jag be dig köpa ett badkar. Det
torde väl bli bäst att taga bader-
skan Christines kar (Wilhemsbad)
för 35 mark, om du icke tillfälligtvis
får reda på ett billigare. Skulle
pengarne icke räcka till, så tag af
Mamma det lilla tillskott som kan
behöfvas. Jag skall sedan betala det.

Mina artiklar kommo i grefvens
tid. Lagerborg skrifver att Senaten
nedsatt en komité (Born, Molander
och Haartman) för att förbereda frågan,
hvarom jag skref. De lära alla vara
af den åsigt som jag bekämpat. Men
prokuratorn lärer ha uttalat nästan
samma åsigter som jag.

Pussa lilla Cely! Hjertliga helsningar till
våra många fruntimmer i NerNummer 8 Skilnaden.

Din egen

Leo.

Köp en bundt brefkuverter! Glöm icke råttfällorna!

Dokumentet i faksimil