18.12.1866 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre Torsten,

Vi hade försjunkit i en fridfull sömn när den stora explosionen väckte oss, som rösten från domedagen. De flesta av fönstren i sovkammaren och mitt arbetsrum söndrades och splittret spreds till och med ända till de mest avlägsna hörnen i lägenheterna. Innan jag återvann sinnesnärvaron misstänkte jag en explosion orsakad av petroleum, som det finns mycket av i huset J. H. Lindroos. Men denna missuppfattning togs jag snabbt ur när jag sedan kände lukten av krut. Den stora flamman som först uppstod, och som verkade komma in genom fönstren försvann plötsligt|2| – och då kunde jag lugna kvinnorna genom att försäkra dem om att det måste vara fråga om en krutexplosion. Jag lät flytta den lillas vagga till blåa kabinettet, där fönstren hade klarat sig liksom i salongen och matsalen, – och medan Alexandra darrande klädde på sig gick jag ut för att ”konstatera fakta” – och för att lugna damerna i andra huset, som hade förlorat ett ännu större antal fönster.

Vi har tillkallat två händiga karlar från Botby för att reparera fönstren hos oss och hos Wiiks som förlorade 150 fönster, – men det blir inte färdigt förrän i dag.

Lyckligtvis har denna dåliga överraskning inte inverkat märkbart på|3| damernas hälsa. Endast Jetta måste stanna i sängen i går; i dag mår hon bra.

Du får höra närmare detaljer när du kommer hit. För visst har vi om några dagar nöjet att se dig? Alexandra och jag skulle ha fördragit att se dig hos oss, du och systrarna, på julafton; men – med tanke på hur mycket detta skulle ha förargat vår käre Robert har jag inte velat insistera. I varje fall måste du tillbringa några dagar hos oss innan då åker till Tavastehus, och efter återkomsten därifrån. Vi har för avsikt att göra ett litet besök i Tavastehus annandag eller tredjedag jul.

Jag ber dig meddela mig när du kommer. Tusen hälsningar från alla våra damer och från din bror

L M

vänd!la

|4|

Jag tänker att min affär med Sparbanken i Borgå kunde skötas i januari månad. Jag hoppas då kunna betala en del av beloppet på 5 tusen mark – och om du vill gå i borgen för resten, som ersättare för Törngren, vore jag mycket tacksam

L M

Finsk text

Rakas Torsten,

Olimme jo vaipuneet rauhaisaan unenhorteeseen, kun heräsimme valtavaan räjähdykseen, kuin viimeisen tuomion ääneen. Suurin osa makuuhuoneiden ja minun työhuoneeni ikkunoista oli särkynyt ja paiskautunut huoneiston etäisimpiinkin nurkkiin. Ennen kuin olin saanut takaisin mielenrauhani epäilin petroliräjähdystä, onhan J. H. Lindroosin talossa sitä runsaasti. Tätä virheolettamusta ei kuitenkaan kestänyt kuin hetken, sillä saatoin haistaa ruudinhajua. Aluksi näkynyt suuri liekki, joka tuntui tulevan sisään ikkunoista, katosi yhtäkkiä – ja silloin saatoin rauhoitella naisia ja vakuutella, että kyseessä täytyi olla ruutiräjähdys.

Siirsin pienokaisen kehdon siniseen huoneeseen, jonka ikkunat olivat säästyneet samoin kuin salongin ja ruokasalin – ja sillä aikaa kun Alexandra pukeutui vapisten menin ulos ”toteamaan tapahtuneen” ja rauhoittelemaan naisia toisesta talosta, josta oli menetetty vielä suurempi määrä ikkunalaseja.

Saimme tänne kaksi kätevää puotilalaismiestä korjaamaan ikkunat niin meille kuin Wiikeillekin, joilta meni 150 lasia, joskin työ saadaan päätökseen vasta tänään.

Onneksi tällä ikävällä yllätyksellä ei ollut mainittavia vaikutuksia naisten terveydentilaan. Vain Jettan oli pysyttävä eilen vuoteessa; tänään hän voi jo hyvin.

Lisää yksityiskohtia kuulet sitten kun tulet tänne. Eikö niin, että meillä on muutaman päivän kuluttua ilo nähdä Sinut? Alexandra ja minä olisimme mieluummin nähneet Sinut meillä, Sinut ja sisarukset, jouluaattona, mutta ottaen huomioon kuinka paljon se olisi harmittanut rakasta Robertiamme, en halunnut pitää siitä kiinni. Sinun pitää joka tapauksessa viettää muutama päivä meillä ennen kuin lähdet Hämeenlinnaan ja palattuasi sieltä. Meillä on aikomuksena tehdä pikku visiitti Hämeenlinnaan toisena tai kolmantena joulupäivänä.

Pyydän että ilmoitat tulostasi. Tuhannet terveiset kaikilta naisiltamme ja veljeltäsi

L M:lta

käännä!la

Sen asiani Porvoon Säästöpankin kanssa voi luultavasti järjestää tammikuussa. Toivottavasti voin silloin maksaa osan niistä 5 000 markasta – ja jos haluat toimia takaajana loppusummalle Törngrenin sijasta, olen kovin kiitollinen.

L M

Original (transkription)

|1|

Cher Torsten,

Nous étions plongés dans
un paisible sommeil quand la grande
explosion nous a éveillés, comme par
la voix du jugement suprême. La
plupart des vitres dans les chambres
à coucher et mon cabinet ont été cassés
et jetés mêmetillagt dans les coins les plus veuléssvårtytt
des appartements. Avant d’avoir regagné
ma présence d’esprit, je spoupçonnai
une explosion de pétroleum, dont la
maison J. H. Lindroos est richement four-
nie. Mais cette erreur ne durait qu’un
moment, car puis je sentis l’odeur de
la poudre. La grande flamme qui
parût d’abord, et qui semblait entrer
par les fenêtres disparût subitement
|2| – et alors je pouvais tranquillisér les
femmes en assurant que ce devait
être une explosion de poudre. J’ai fait
transporter le berceau de la petite dans
le cabinet bleu, où les fenêtres étaient
sauvées ainsi que celles du salon et de la
salle à manger, – et pendant qu’Alexandra
s’habillait en tremblant, je suis sorti
pour ”constater le fait” – et pour tran-
quilliser les dames de l’autre maison,
qui avait perdu un nombre encore plus
grand de vitres.

Nous avons fait venir deux hommes
habiles de Botby pour reparer les fenêtres
chez nous ainsi que chez les Wiks qui
ont perdu 150 vitres, – mais celà ne
sera fini qu’aujourd’hui.

Heureusement, cette mauvaise surprise
n’a pas eu d’influence remarquables sur
|3| la santé des dames. Jetta seule a dû
garder le lit hier; aujourd’hui elle se
porte bien.

Tu apprendras plus de détails en ar-
rivant ici. Car, n’est-ce pas, dans peu
de jours nous aurons le plaisir de te
voir? Alexandra et moi, nous aurions
préféré de te voir chez nous, toi et les
soeurs, la veille du noël; mais – en
considérant combien celà aurait fâché
notre cher Robert, je n’ai pas voulu insister.
En tout cas, tu dois passer quelques jours
chez nous, avant de te rendre à Thus, et
après le retour de là. Nous avons l’in-
tention de faire une petite visite à Thus
le 2e ou 3e jour de noël.

Je te prie de m’avertir de ton arrivée.
Mille choses de la part de toutes nos
dames et de ton frère

L M

verte!

|4|

Je pense que mon affaire avec la caisse
d’épargne de Borgå pourra être arrangée
au mois de janvier. J’espère pouvoir payer
alors une partie des 5 milles marks – et si
tu veux prêter caution pour le reste comme rem-
plaçant de Törngrén, j’en serai bien recon-
naissant.

L M

Dokumentet i faksimil