[1870] LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Fru Alexandra Mechelin

Tag mot ett litet stycke landskap
Som afbrott emot vinterns kalla grannskap.

Finsk text

Rouva Alexandra Mechelin

Ota vastaan pieni pala maisemaa vaihteluksi kylmän talven naapuruudelle.

Original (transkription)

|1|

Fru Alexandra Mechelin

Tag mot ett litet stycke landskap
Som afbrott emot vinterns
kalla grannskap.

Botby, målad af Ferdinand v. Wright.
Gåva av L. M. till hans maka, i anledning av
dessas dotters födelse där. Botby ägdes av kommer-
serådinnan Cecilia Lindroos född Meyer, mor till
Alexandra Mechelin, och förvaltades av hennes
|2| svärson L. M. till dess den yngste sonen
J. F. Lindroos blev myndig, då han inlöste
och övertog godset.
tillagt senare

Dokumentet i faksimil