7.8.1870 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo,

Tack för brefvet af d. 5te. I största hast får jag endast meddela att Dina Österländska vänner ännu ej anländt då jag kl. 3, söndag, expedierar posten. – Emellertid skall jag försöka, när de komma, att hålla dem varma, ehuru temperaturen, med nordlig vind, nedgått till endast 16° middagstiden. Jag hoppas att frost ej skall inträffa. – Rågen är för öfrigt i det närmaste skuren och kornet på sina ställen så mogen att det ej så lätt torde taga skada. Hafran gulnar allt hvad den hinner. När röda viner expedieras till Grönfors kunde några buteljer champagne medfölja. Här alla Gud ske lof friska. – I dag bref till Lemström, SholmStockholm poste restante.

Många helsningar från Jenny och
Din broder

Torsten.

Finsk text

Rakas Leo-veli,

Kiitos 5. päivän kirjeestä. Kovassa kiireessä ilmoitan vain, että itämaalaiset ystäväsi eivät ole vielä saapuneet, kun lähetän postin klo 3 sunnuntaina. Yritän kuitenkin, kun ne tulevat, pitää ne lämpiminä, joskin lämpötila pohjoistuulessa on laskenut ainoastaan 16 asteeseen keskipäivällä. Toivottavasti ei tule hallaa. Ruis muuten on lähestulkoon leikattu ja ohra omilla paikoillaan niin kypsää, ettei sen pitäisi enää niin helposti kärsiä. Kaura tuleentuu minkä kerkiää. Kun punaviinit lähetetään Grönforsille, voisi mukaan laittaa muutaman pullon šampanjaa. Täällä kaikki Luojan kiitos terveinä. Tänään kirje Lemströmille Tukholman poste restanteen.

Paljon terveisiä Jennyltä ja

veljeltäsi

Torsten.

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo,

Tack för brefvet af d. 5te. I största
hast får jag endast meddela att Dina
Österländska vänner ännu ej anländt då
jag kl. 3, söndag, expedierar posten. –
Emellertid skall jag försöka, när de komma,
att hålla dem varma, ehuru temperaturen,
med nordlig vind, nedgått till endast 16°
middagstiden. Jag hoppas att frost ej skall
inträffa. – Rågen är för öfrigt i det när-
maste skuren och kornet på sina ställen så
mogen att det ej så lätt torde taga skada.
Hafran gulnar allt hvad den hinner.
När röda viner expedieras till Grönfors
kunde några buteljer champagne medfölja.
Här alla Gud ske lof friska. – I dag
bref till Lemström, SholmStockholm poste restante.

Många helsningar från Jenny och
Din broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil