16.6.1852 Biografisk anteckning i premieboken Russkaja chrestomatia

Svensk text

|223|

Leo Henr. S.Herik Stanislaus Mechelin

erhöll detta praemium d. 16 Junii 1852, för utmärkta framsteg, flit och uppförande, då han, efter att i 9 månader hafva besökt Högre Elem.Elementar Skolan i Fredrikshamn, såsom primus uppflyttades till dess högsta klass; hvarvid han, af 13 möjliga omdömen, hade 11a ”berömliga”.

Finsk text

Leo Henr. S. Mechelin

sai tämän palkinnon 16. kesäkuuta 1852 palkinnoksi erinomaisesta edistyksestä, ahkeruudesta ja käytöksestä, silloin kun hänet priimuksena siirrettiin Haminan yläalkeiskoulun korkeimmalle luokalle yhdeksän kuukauden opintojen jälkeen. Kolmestatoista mahdollisesta arvosanasta hänellä oli yhdessätoista ”kiitettävä”.

Original (transkription)

|223|

Leo Henr. S.Herik Stanislaus Mechelin

erhöll detta praemium d. 16 Junii 1852,
för utmärkta framsteg, flit och uppfö-
rande, då han, efter att i 9 månader
hafva besökt Högre Elem.Elementar Skolan i
Fredrikshamn, såsom primus uppflyt-
tades till dess högsta klass; hvarvid
han, af 13 möjliga omdömen, hade 11a
”berömliga”.

Dokumentet i faksimil