25.6.1871 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

I den glada förmodan att Du nu får något hvila ut efter Din svåra tjenstgöring då Törnqvist borde ha återvändt från sin utrikesresa, tager jag mig friheten åter besvära Dig med en liten begäran. – Jag skulle neml.nämligen behöfva med några hundra mark stärka mitt kassakreditiv för att derå mediolat. i mitten av Juli kunna lyfta 3 000 msmark silver för Sucksdorffska räntan, hvarföre jag ber, i händelse Du är i Helsingfors,

1o) lyfta hos Wasenius 400 msmark silver som Ni haft artigheten tilldela mig för mina revisioner af Tervakoski räkenskapertillagt av utgivaren tacka Wasenius f[...]oläslig/saknad text|2| om bolagsstämmans beslut, och insätta penningarna å Kreditivet.

2o) Underrätta mig om Herrar Stråhle, far & son, insatt resp.respektive 50 och 100 msmark silver å samma Kreditiv, hvarmed jemte ofvannämnda 400 msmark silver det som förut fanns, jag kan bestrida såväl Sucksds ränta som utbetalningarne å de små cheker jag härifrån utfärdat. Vi ha haft en ängslig Johannedag i sjukdom, ruskigt väder, frost, och inga vänner till sällskap. – Barnens kikhosta utvecklar sig allt hvad den hinner, men vi hoppas att den ej skall blifva mycket svår då den under senaste två veckor icke tilltagit mycket. – Om frostens verkningar har jag idag ej haft tid att göra mig underrättad, men jag har anledning hoppas att skadan blir måttlig om väderleken framdeles blir varm. – Flickorna Savandertillagt av utgivaren som vi väntat till Johanne, ha [...]oläslig/saknad text men väl bref till dem, hvarföre|3| jag förmodar att de äro på väg hit, d. v. s. på Voipala. – Min stackars Jenny, som mycket oroar sig för barnen, har, utan att vilja bekänna det för mig, icke litet saknat sina kära anförvandter och vänner i HforsHelsingfors, synnerligast Mamma och syster, vid hvilkas dagliga sällskap hon haft den lyckan att blifva alltför vand. – Då jag ryckt henne ifrån alla kära personer derborta till denna aflägsna ort, som ingalunda erbjuder stor trefnad i och för sig sjelf, utan hvad hon kan finna i sitt eget hem, skulle vi båda vara synnerligen tacksamma om hon så ofta som möjligt blefve ihågkommen åtminstone med bref då hon ej kan räkna på besök, som vore ännu kärare. – Måtte Alexandra ha tid att skrifva till henne helst några rader med hvarje post. Var god och säg åt Svärmor detsamma. I hopp om att få träffa digtillagt av utgivaren på Mustiala och sedan på Notsjö [...]oläslig/saknad text

Din tillgifne brodertillagt av utgivaren

Torstentillagt av utgivaren

Jenny ber så mycket helsa till Dig, Alexandra och lilla Cely, hvari äfven jag förenar mig.

Finsk text

Rakas Leo!

Odotan iloisena, että saat nyt vähän levätä vaikeiden työtehtäviesi jälkeen, kun Törnqvist lienee palannut ulkomaanmatkaltaan, ja rohkenen taas vaivata sinua pikku pyynnöllä. – Minun olisi nimittäin vahvistettava kassakreditiiviäni muutamalla sadalla markalla, jotta voisin sen jälkeen heinäkuun puolivälissä nostaa 3 000 hopeamarkkaa Sucksdorffin korkoon, joten voisitko, jos olet Helsingissä,

1o) nostaa Waseniukselta 400 hopeamarkkaa, jotka olette kohteliaasti maksaneet minulle Tervakosken tilintarkastuksistani, kiittää Waseniusta yhtiökokouksen päätöksestä ja panna rahat kreditiiviin.

2o) ilmoittaa minulle, ovatko herrat Stråhle, isä & poika, panneet toinen 50, toinen 100 hopeamarkkaa tähän kreditiiviin, joten kun siellä oli ennestään mainitut 400 hopeamarkkaa, pystyn maksamaan sekä Sucksdorffin koron että täältä kirjoittamieni pienten shekkien maksut. Meillä on ollut levoton juhannuspäivä, olemme olleet kipeinä, on ollut koleaa, hallaa, eikä ole ollut ketään ystäviä seurana. – Lasten hinkuyskä kehkeytyy omaa tahtiaan, mutta toivottavasti ei pahaksi, sillä viimeisten kahden viikon aikana se ei ole juuri pahentunut. – Hallan seurauksia en ole ehtinyt tänään selvittää, mutta vahinko jäänee kohtalaiseksi, jos ilmat nyt rupeavat tästä lämpenemään. – Savanderin tytöt, joita odotettiin juhannukseksi, ovat [...]oläslig/saknad text mutta kylläkin kirje heille, joten lienevät matkalla tänne, siis Voipaalassa. – Minun Jenny-raukkani, joka on niin huolissaan lapsista, vaikka ei suostu myöntämään sitä minulle, on ikävöinyt kovin rakkaita Helsingin sukulaisiaan ja ystäviään, etenkin äitiään ja sisartaan, joiden päivittäiseen seuraan hän on saanut tottua liikaakin. – Kun olen raastanut hänet pois sikäläisten rakkaiden ihmisten keskeltä tänne syrjäseudulle, jossa ei suinkaan ole tarjolla suurta viihtyisyyttä, vaan pelkästään se mitä kotoa löytyy, olisimme molemmat hyvin kiitollisia, jos häntä muistettaisiin mahdollisimman usein ainakin kirjein, kun hän ei voi odottaa vierailuja, jotka olisivat vielä mieluisampia. – Kunpa Alexandra ehtisi kirjoittaa hänelle vaikkapa muutaman rivin jokaiseen postiin. Sanothan anopillekin. Toivottavasti näen sinut Mustialassa ja sitten Nuutajärvellä [...]oläslig/saknad text

Uskollinen veljesi

Torsten

Jenny pyytää lähettämään paljon terveisiä sinulle, Alexandralle ja pikku-Celylle, ja samat minulta.

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

I den glada förmodan att Du
nu får något hvila ut efter Din svåra
tjenstgöring då Törnqvist borde ha
återvändt från sin utrikesresa, tager
jag mig friheten åter besvära Dig
med en liten begäran. – Jag skulle
neml.nämligen behöfva med några hundra
mark stärka mitt kassakreditiv
för att derå medio Juli kunna lyfta
3 000 msmark silver för Sucksdorffska räntan,
hvarföre jag ber, i händelse Du
är i Helsingfors,

1o) lyfta hos Wasenius 400 msmark silver
som Ni haft artigheten till-
dela mig för mina revisioner
af Tervakoski räkenska[...]oläsligt
tacka Wasenius f[...]oläslig/saknad text
|2| om bolagsstämmans beslut, och insätta
penningarna å Kreditivet.

2o) Underrätta mig om Herrar Stråhle,
far & son, insatt resp.respektive 50 och 100 msmark silver
å samma Kreditiv, hvarmed jemte
ofvannämnda 400 msmark silver det som förut fannstillagt, jag kan bestrida
såväl Sucksds ränta som utbetalningarne
å de små cheker jag härifrån utfärdat.
Vi ha haft en ängslig Johannedag i sjukdom,
ruskigt väder, frost, och inga vänner till
sällskap. – Barnens kikhosta utvecklar sig
allt hvad den hinner, men vi hoppas att den
ej skall blifva mycket svår då den under
senaste två veckor icke tilltagit mycket. –
Om frostens verkningar har jag idag ej haft
tid att göra mig underrättad, men jag har
anledning hoppas att skadan blir måttlig
om väderleken framdeles blir varm. – Flickorna
[...]oläslig/saknad text som vi väntat till Johanne, ha
[...]oläslig/saknad text men väl bref till dem, hvarföre
|3| jag förmodar att de äro på väg hit, d. v. s.
på Voipala. – Min stackars Jenny, som
mycket oroar sig för barnen, har, utan
att vilja bekänna det för mig, icke litet
saknat sina kära anförvandter och vänner
i HforsHelsingfors, synnerligast Mamma och syster,
vid hvilkas dagliga sällskap hon haft
den lyckan att blifva alltför vand. – Då jag
ryckt henne ifrån alla kära personer
derborta till denna aflägsna ort, som inga-
lunda erbjuder stor trefnad i och för sig
sjelf, utan hvad hon kan finna i sitt
eget hem, skulle vi båda vara synnerligen
tacksamma om hon så ofta som möjligt
blefve ihågkommen åtminstone med bref
då hon ej kan räkna på besök, som
vore ännu kärare. – Måtte Alexandra ha
tid att skrifva till henne helst några rader
med hvarje post. Var god och säg åt Svärmor detsamma.tillagt I hopp om att få [...]oläsligt
på Mustiala och sedan på Notsjö [...]oläslig/saknad text

Din tillgifne br[...]oläsligt

[...]oläsligt

Jenny ber så mycket helsa till Dig, Alexandra och lilla Cely, hvari äfven
jag förenar mig.

Dokumentet i faksimil