27.6.1861 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Bäste vän!

Egentligen borde jag nu vara mankerad öfver att du icke ännu besvarat mitt sista så innehållsrika bref, – men eftersom vi båda icke för någonting bruka bli mankerade på hvarandra, så underlåter jag det nu också, och fattar pennan för att rista ihop åt dig några rader innan jag lemnar FhamnFredrikshamn och beger mig på min långresa.

Jag börjar med Helsingfors. De sista dagarna der voro bland de pinsammaste jag upplefvat – om de ock tillika erbjödo ganska mycken munterhet och nojs.

|2|

Söndagen d. 16 åto vi middag på brunn, hvarvid konsumerades sherry, château lafitte och larose, château d’Yquem, Roederer, Cremant och Cliquôt, samt efter kaffet curaçau och marasquin. Sällskapet utgjordes af Axel, Silfverhjelm, bröderna Linder, Ågrén, Lamm, Rob. Hisinger, Viftus, Röö och undert.undertecknad – Om aftonen återvände man dit på Concert. Nog var detta trefligt. Men följande dag vaknade jag med det angenäma medvetandet att måsta anskaffa minst 300 rubel. – och sedan packa in och göra undan tusende bestyr. Det lyckades också, – ehuru icke lätt, och först närmare kl. 7 om aftonen kunde jag andas lättare. Sen for jag efter Torsten och så packade vi in i närvaro af honom, Axel,|3| Ågrén etc.et cetera och under tömmande af en punchbutelj. Kl. 9 for jag till Lundsten. Han hade ren de sista dagarne sutit uppe: om Söndagen anlände hans mor till staden. Hon skulle resa af med honom när hans krafter det tilläto; hvilket vid detta laget redan lär ha skett. – Derefter hade jag ännu några åkningar för Lundstens och Flosses affärer, så slutade jag inpackningen, skickade sakerna ombord och gick kl. 12 till hotellet der Paschan, Vift. och Röö väntade mig. Der åts och hölls tal på prosa och vers och tömdes 2 fl.flaskor Rööderer, vilken Röö bestod. – Nog är det djefvulen att alla afresor från Helsingfors skola bli precis likadana: kolosala vippningar, kolossal brådska och|4| och kolossalt supande! Når skall thetta bliffva annorledes?!

Vi måste förlofva oss, bror Fedda. Vi måste stadga oss. Ty nog har Kalle B. rätt, när han finner oss ”rysligt lättsinniga”. – I detta ögonblick kan jag icke mera vara fullkomligt säker om att du icke redan gjort undan ofvanstående projekt. Ty hvem vet hvad mod Runsalas ekar eller Kuppis källa ingifvit dig?

Men för alla del, min sötaste bror, du måste rätt snart besvara detta bref. Du måste berätta mig om händelserna i anledning af sammanträffandet i Åbo. Ja, det är nästan sagdt din förbannade skyldighet!!! –

|5|

Jag börjar småningom att bekänna mig till den åsigten, att man kan bli kär flera än en gång, men deremot svårligen kan var länge trogen densamma om man icke gifter sig med henne. Hjertat är en blomma; kärleken är dess doft. När det lifvas af kärlek, då råder vår deri. Sen blir det kallare, doften försvinner, blomman vissnar, höst och vinter råda. Mången blomma upplefver ingen ny vår mera. Men de flesta gör det – om de icke blifvit brutna. Och den nya våren väcker blomman igen och den doftar åter, – hjertat älskar åter. Så är det. Och vill man att den icke skall lida af höst och vinter, så måste man sätta den i kruka, ställa den i rum, – skapa sig ett hem, gifta sig.|6| Detta är ganska sunda läror – möjliga att framställa först när fantasin och illusions-perioden redan är förbi.

Àpropos: fröken Aug. Rsay har, enligt hvad Torsten skref mig, blifvit utnämnd till hoffröken hos Kejsarinnan. – Det börjar småningom bli för mycket förnämt på det hållet.

Nu reser jag först till Wiborg, – (d. 2 Juli med Viktoria). Der skall jag se till huru äktenskapet bekommit Julie Koskull, – sedan resa ut till fru Selins egendom, för att ta reda på om jag verkerligen i vintras blef förtjust i hennes dotter .......

Men i det hela blir min vistelse|7| i den nejden af ängsligare sort. Ty på Karhusuo – der är glädjen knappt en flyktig gäst mera.

I Tisdags träffade jag hela min grefliga familj, – nu blott tre personer! – på ångbåten. De hade varit en dag i HforsHelsingfors för att rådgöra med Willebrand om pojkens bröst; detta enligt Myréns uppmaning. Denna sommar skall kallvattenskuren försökas och om den icke uträttat mycket måste grefvinnan i höst bege sig utrikes med gossen på något år. Att dömma af den halfva timma jag var tillsammans med henne på ångbåten, tyckes hon vara ganska förändrad: grått hår i mängd, – och en bruten lefnadskraft! Stackars|8| min grefvinna! Hon har så godt som intet mera att hoppas af lifvet. Och när hoppet är slut, – då är allt slut. –

Här i hemmet har man fört ett enformigt men trefligt lif. Det kyliga vädret har nu hindrat badandet. Men man läsa, pratar, musicerar och ”konsumerar”. – I Söndag lär Torsten komma med ”Wiborg”. Snart derpå torde min mor och syster resa till Tavastehus på några veckor. Jag far som sagdt d. 2 Juli.

Du bör således adressera svaret på detta bref till Wiborg. Jag dröjer der till omkr.omkring d. 15. Sen far jag till Kexholm och Jaakimvaara, samt derifrån till Tohmajärvi till Nasses bröllop, som lär komma att ega rum i slutet af Juli. I början af Aug.Augusti är jag åter hemma|9| och i medlet far jag igen till HforsHelsingfors. Kanske träffas vi då der.

Farväl!

Skrif snart!

Min syster sänder dig sin helsning.

Och jag förblifver din trofaste

Leo Mechelin.

Helsa dina bolagister!

Finsk text

Paras ystävä!

Oikeastaan minun pitäisi olla närkästynyt siitä, ettet ole vielä vastannut viimeisimpään niin sisältörikkaaseen kirjeeseeni – mutta koska meillä kummallakaan ole koskaan tapana närkästyä mistään toistemme tekemisistä, niin jätän sen nytkin tekemättä ja tartun kynään piirtääkseni sinulle muutamia rivejä ennen kuin jätän Haminan ja lähden pitkälle matkalleni. Aloitan Helsingistä. Viimeiset päivät siellä kuuluivat elämäni piinallisimpiin, joskin ne tarjosivat myös paljon reipasta ilonpitoa. Sunnuntaina 16. päivä söimme päivälllistä kaivohuoneella, siinä nautittiin sherryä, Chateau lafittea ja larosea, Chateau d`Yquemia, roederia, Clemantia ja Cliquotia sekä kahvin jälkeen curaçaota ja maraschinoa. Seurueeseen kuuluivat Axel, Silfverhjelm, Linderin veljekset, Ågren, Lamm, Rob, Hisinger, Viftus, Röö sekä allekirjoittanut. Illalla palattiin sinne konserttiin. Se oli kyllä hauskaa. Mutta seuraavana päivänä aamuna heräsin miellyttävään tietoisuuteen siitä, että minun on hankittava vähintään 300 ruplaa – ja sen jälkeen pakattava ja hoidettava sen tuhannen eri asiaa. – Se onnistuikin, vaikkakaan ei helposti, ja vasta illalla klo 7 maissa saatoin hengittää vapaammin. Sitten menin Torstenin luo ja pakkasimme siellä hänen, Axelin, Ågrenin ym, kanssa ja tyhjensimme punssipullon. Klo 9 ajoin Lundstenille. Hän oli viimeiset päivät jo istunut ylhäällä. Hänen äitinsä saapuisi sunnuntaina kaupunkiin ja matkustaisi hänen kanssaan kunhan hänen voimansa sen sallisivat, ja niin kuuluu sitten myös tapahtuneen ...

Sitten minun piti vielä ajella Lundstenin ja Fossen asioilla, lopetin pakkaamisen, heitin tavarani laivaan ja menin klo 12 hotelliin jossa Paschan, Vift ja Röö odottivat minua. Siellä syötiin ja pidettiin puheita niin proosan kuin runonkin muodossa ja tyhjennetiin kaksi pulloa Röödereriä, jotka Röö tarjosi. Perhana vieköön että kaikkien Helsingistä lähtöjen pitääkin olla niin samanlaisia: kolossaalista vippaamista, kolossaalinen kiire ja kolossaalista ryyppäämistä! Milloinkahan se menisi toisella tavalla! Meidän täyty luvata toisillemme, veli Fedda. Meidän täytyy vakiintua. Sillä Kalle B. on kyllä oikeassa kun hän sanoo meitä ”hirveän kevytmielisiksi”. – Tällä hetkellä en voi enää olla täysin varma, oletko sinä ehkä jo suorittanut edelläesitetyn projektin. Sillä kuka tietää, millaista rohkeutta Ruissalon tammet ja Kupittaan lähde sinulle antaneet? Mutta kaiken tämän tähden, minun suloisin veljeni, sinun täytyy aivan pian vastata tähän kirjeeseen. Sinun täytyy kertoa minulle Turun tapaamisesta johtuneista tapahtumista. Jaa, se on melkeinpä sinun kirottu velvollisuutesi! Minä alan vähitellen tunnustaa sitä kantaa, että rakastua voi enemmänkin kuin kerran. mutta että on vaikea pysyä uskollisena yhdelle, ellei mene naimisin hänen kanssaan. Sydän on kukka, rakkaus on sen tuoksu. Kun rakkaus elvyttää sen, sillä on kevät. Kun tulee kylmempää, tuoksu katoaa, kukka kuihtuu, syksy ja talvi vallitsevat. Moni kukka ei enää näe uutta kevättä. Mutta useimmat näkevät – ellei niitä taiteta, ja uusi kevät herättää kukan uudelleen ja se tuoksuu uudelleen – sydän rakastaa taas. Niin se on. Ja jos tahtoo, ettei se joudu kärsimään syksystä ja talvesta, se täytyy laittaa ruukkuun, se täytyy asettaa sisälle – täytyy hankkia sille koti, mennä naimisiin.

Nämä ovat sangen tervejärkisiä oppeja – mahdollisia esittää vasta sitten, kun fantasian ja kuvitelmien vaihe on ohi.

Apropros. Neiti Augusta Ramsay on sen mukaan mitä Torsten minulle kirjoitti, nimitetty keisarinnan hovineidoksi.– Alkaa olla kohta liian ylhäistä sillä suunnalla. – Nyt matkustan ensin Viipuriin (2. heinäkuuta Viktorialla). Siellä näen, mitä avioliitto on tehnyt Julie Koskullille – sitten matkustan rouva Selinin tilalle ottamaan selvää, ihastuinko viime talvena todella hänen tyttäreensä ... Mutta kokonaisuutena ottaen olemiseni sillä seudulla tulee olemaan surullisempaa lajia. Karhusuolla nimittäin ilo on tuskin muuta kuin pelkkä pikainen vieras. Tiistaina tapasin koko kreivillisen perheeni – nyt vain kolme perheenjäsentä – höyrylaivassa. He olivat olleet päivän Helsingissä keskustelemassa Willebrandtin kanssa pojan rinnasta, Myrenin kehotuksesta. Tänä kesänä kokeillaan kylmävesikuuria ja jollei se auta selkeästi, niin kreivittären täytyy syksyllä lähteä pojan kanssa ulkomaille muutamaksi vuodeksi. Siitä puolituntisesta päätellen, jonka olin hänen seurassaan höyrylaivassa, hän on muuttunut paljon, harmaita hiuksia joukottain ja elämänvoima on murtunut! Voi kreivitärparkaani! Hänellä ei oikeastaan ole enää mitään toivottavaa elämältä. Ja kun toivo on mennyt, on kaikki mennyttä.

Täällä kotona on ollut samanlaista mutta hauskaa elämää. Viileä sää on estänyt kylpemisen. Mutta luetaan, jutellaan, musisoidaan ja ”konsumeerataan”. Torsten lienee tulossa sunnuntaina ”Wiborgilla”. Pian sen jälkeen pitäisi äitini ja siskoni matkustaa Hämeenlinnaan muutamaksi viikoksi. Minä matkustan, kuten sanottu, 2. heinäkuuta. Sinun täytyy siis osoittaa vastaus tähän kirjeeseen Viipuriin. Viivyn siellä noin 15. päivään saakka. Sitten matkustan Käkisalmeen ja Jaakkimavaaraan ja sieltä Tohmajärvelle Nassen häihin, jotka ovat tulossa heinäkuun lopussa. Elokuun alussa olen taas kotona ja kuun puolivälin maissa matkustan taas Helsinkiin. Ehkä tapaamme silloin siellä.

Hyvästi! Kirjoita pian! Sisareni lähettää sinulle terveisiä ja minä olen edelleen sinun

uskollinen

Leo Mechelin.

Terveiset asuinkumppaneillesi!

Original (transkription)

|1|

Bäste vän!

Egentligen borde jag nu
vara mankerad öfver att du
icke ännu besvarat mitt sista
så innehållsrika bref, – men
eftersom vi båda icke för någon-
ting bruka bli mankerade på
hvarandra, så underlåter jag det
nu också, och fattar pennan
för att rista ihop åt dig några
rader innan jag lemnar FhamnFredrikshamn
och beger mig på min långresa.

Jag börjar med Helsingfors.
De sista dagarna der voro bland
de pinsammaste jag upplefvat –
om de ock tillika erbjödo ganska
mycken munterhet och nojs.

|2|

Söndagen d. 16 åto vi middag
på brunn, hvarvid konsumerades
sherry, château lafitte och larose, châ-
teau d’Yquem, Roederer, Cremant och
Cliquôt, samt efter kaffet curaçau
och marasquin. Sällskapet utgjordes
af Axel, Silfverhjelm, bröderna Linder,
Ågrén, Lamm, Rob. Hisinger, Viftus, Röö
och undert.undertecknad – Om aftonen återvände
man dit på Concert. Nog var
detta trefligt. Men följande dag vak-
nade jag med det angenäma med-
vetandet att måsta anskaffa minst
300 rubel. – och sedan packa in och
göra undan tusende bestyr. Det
lyckades också, – ehuru icke lätt,
och först närmare kl. 7 om aftonen
kunde jag andas lättare. Sen
for jag efter Torsten och så packade
vi in i närvaro af honom, Axel,
|3| Ågrén etc.et cetera och under tömmande af
en punchbutelj. Kl. 9 for jag till
Lundsten. Han hade ren de sista
dagarne sutit uppe: om Söndagen
anlände hans mor till staden. Hon
skulle resa af med honom när
hans krafter det tilläto; hvilket
vid detta laget redan lär ha skett.
– Derefter hade jag ännu några
åkningar för Lundstens och Flosses
affärer, så slutade jag inpackningen,
skickade sakerna ombord och gick
kl. 12 till hotellet der Paschan, Vift.
och Röö väntade mig. Der åts och
hölls tal på prosa och vers och
tömdes 2 fl.flaskor Rööderer, vilken Röö
bestod. – Nog är det djefvulen
att alla afresor från Helsingfors
skola bli precis likadana: kolosala
vippningar, kolossal brådska och
|4| och kolossalt supande! Når skall
thetta bliffva annorledes?!

Vi måste förlofva oss, bror
Fedda. Vi måste stadga oss.
Ty nog har Kalle B. rätt, när
han finner oss ”rysligt lättsinniga”.
– I detta ögonblick kan jag icke
mera vara fullkomligt säker om
att du icke redan gjort undan
ofvanstående projekt. Ty hvem vet
hvad mod Runsalas ekar eller
Kuppis källa ingifvit dig?

Men för alla del, min sötaste
bror, du måste rätt snart be-
svara detta bref. Du måste be-
rätta mig om händelserna i anled-
ning af sammanträffandet i Åbo.
Ja, det är nästan sagdt din
förbannade skyldighet!!! –

|5|

Jag börjar småningom att bekänna
mig till den åsigten, att man kan
bli kär flera än en gång, men
deremot svårligen kan var länge
trogen densamma om man icke
gifter sig med henne. Hjertat är
en blomma; kärleken är dess doft.
När det lifvas af kärlek, då råder
vår deri. Sen blir det kallare, dof-
ten försvinner, blomman vissnar, höst
och vinter råda. Mången blomma
upplefver ingen ny vår mera. Men
de flesta gör det – om de icke blifvit
brutna. Och den nya våren väcker
blomman igen och den doftar åter,
– hjertat älskar åter. Så är det.
Och vill man att den icke skall lida
af höst och vinter, så måste man
sätta den i kruka, ställa den i rum,
– skapa sig ett hem, gifta sig.
|6| Detta är ganska sunda läror – möj-
liga att framställa först när fanta-
sin och illusions-perioden redan är
förbi.

Àpropos: fröken Aug. Rsay har, en-
ligt hvad Torsten skref mig, blifvit
utnämnd till hoffröken hos Kejsarinnan.
– Det börjar småningom bli för
mycket förnämt på det hållet.

Nu reser jag först till Wiborg, –
(d. 2 Juli med Viktoria). Der skall
jag se till huru äktenskapet be-
kommit Julie Koskull, – sedan
resa ut till fru Selins egendom,
för att ta reda på om jag verker-
ligen i vintras blef förtjust i hen-
nes dotter .......

Men i det hela blir min vistelse
|7| i den nejden af ängsligare sort. Ty
på Karhusuo – der är glädjen
knappt en flyktig gäst mera.

I Tisdags träffade jag hela
min grefliga familj, – nu blott tre
personer! – på ångbåten. De hade
varit en dag i HforsHelsingfors för att råd-
göra med Willebrand om pojkens bröst;
detta enligt Myréns uppmaning. Denna
sommar skall kallvattenskuren försökas
och om den icke uträttat mycket
måste grefvinnan i höst bege sig
utrikes med gossen på något år.
Att dömma af den halfva timma
jag var tillsammans med henne på
ångbåten, tyckes hon vara ganska
förändrad: grått hår i mängd, – och
en bruten lefnadskraft! Stackars
|8| min grefvinna! Hon har så godt
som intet mera att hoppas af
lifvet. Och när hoppet är slut,
– då är allt slut. –

Här i hemmet har man fört ett
enformigt men trefligt lif. Det
kyliga vädret har nu hindrat ba-
dandet. Men man läsa, pratar,
musicerar och ”konsumerar”. – I
Söndag lär Torsten komma med
”Wiborg”. Snart derpå torde min
mor och syster resa till Tavastehus på
några veckor. Jag far som sagdt d. 2 Juli.

Du bör således adressera svaret på
detta bref till Wiborg. Jag dröjer der
till omkr.omkring d. 15. Sen far jag till Kexholm
och Jaakimvaara, samt derifrån till Tohma-
järvi till Nasses bröllop, som lär
komma att ega rum i slutet af Juli.
I början af Aug.Augusti är jag åter hemma
|9| och i medlet far jag igen till HforsHelsingfors.
Kanske träffas vi då der.

Farväl!

Skrif snart!

Min syster sänder dig sin helsning.

Och jag förblifver din
trofaste

Leo Mechelin.

Helsa dina bolagister!

Dokumentet i faksimil