7.5.1860 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Lazare!fr. Lasarus!

Icke har jag någon synnerlig anledning att idag skrifva till dig. Många saker, hvilka enligt min beräkning nu redan bordt vara något förflutet, uträttadt, dväljas ännu i framtidens buk. (Sit venia verbo!lat. Må ordet tillåtas!) – – – Snellman mottog mig mycket vänligt, frågade hvad jag läst, sade att det var ”ledsamt” att jag ej läst Michelets Geschichte der neuern Filosofie och tycktes mena att jag kanske ännu skulle hinna dermed. Jag försäkrade att detta vore omöjligt. – Tänk|2| dig ett verk i stort format, om 1 300 sidor, tungläst höglärdt och krångligt! – – Emellertid uppskjöt han tentamen 4 dagar, – till nästa Onsdag. Mycket roligt! – Och goda apparencer sedan – jag gaf opp mer eller åtminstone lika mycket som Brotherus, hvilken erhöll c.cum laude, men nog såg jag redan på hans min att detta ej lär vankas åt allt smått folk. Men – saksamma!

Ditt betyg lärer du ej finna inom detta kuvert. Saken skulle mycket väl fåtts i gång om ej en liten försumlighet kommit emellan. Aspelin hade neml.nämligen åtagit sig att skaffa några betyg. Han sade|3| mig nyligen: ”nu har jag dem alla”. Jag trodde det, gick i Lördags efter dem och då saknades – intyget frå ryska bibl.biblioteket Och detta ställe är öppet blott om Måndags och Thorsd.Torsdags e. m.eftermiddag – 5–6. Hvad var att göra? Icke kan jag idag gå till Arppe utan detsamma. Således blir saken till nästa post. Betyget af Wasastjerna hade jag redan erhållit. (Och hoppas derföre varmt och eldigt, att i öfvermorgon få lyfta ett 5sigilladt.)

Men Wasastjerna sänder tillika några vänliga förfrågningar till sin patient. Han sade sig på så länge ej haft underrättelser om ditt tillstånd, om Spanska flugan|4| o. s. v. Han hoppades att du ej var mankerad för att han ej besvarat ditt senaste bref. Det kom, sade han, just när han förseglat svaret på det förra – och innehöll intet nytt. Ergolat. Alltså skref han ej då. Men nu ber han dig sända en noggrann beskrifning öfver ditt tillstånd och kurens verkningar. ”Är knä’et ej friskt, lär du svårligen kunna resa ut,” – var hans tanke.

Hos Nykopps var jag igår. Han hade redan tänkt icke sända passet efter guld, emedan han låtit sig berätta att sådant ej står att fås. På min tillstyrkan beslöt han ändå, att skicka det till Neglick. Får han guld, så sänder han sedan ditt pass efter, och detta hinner man nog med tills du är resfärdig.

Om mina önskningar vore underläkare så skulle numera intet hindra dig att uppträda som den vigilantaste dansör, utan att tänka på svampaktighet! Courage!fr. Mod!

Leo.

Finsk text

Lazare!

Minulla ei ole mitään erityistä aihetta kirjoittaa sinulle tänään. Monet asiat, joiden minun laskelmieni mukaan pitäisi olla jo mennyttä ja suoritettua, kätkeytyvät yhä tulevaisuuden helmaan. (Olkoon lupa sanoa). – Snellman otti minut vastaan ystävällisesti, kysyi mitä olen lukenut ja sanoi että on ”surullista” etten ole lukenut Micheletin uudemman filosofian historiaa ja arveli, että ehtisin sen vielä tehdä. Minä vakuutin sen olevan mahdotonta. Ajattele nyt isokokoista, 1 300-sivuista kirjaa joka on raskaslukuinen ja koukeroinen! – Silti hän lykkäsi tenttiä neljällä päivällä – ensi keskiviikkoon. Todella hauskaa! Entäs hyvät näkymät sitten – minä tarjosin ainakin yhtä paljon kuin Brotherus joka sai cum lauden, mutta näin heti hänen ilmeestään, että sitä ei kaikille pikkutekijöille suodakaan. Mutta samapa se.

Todistustasi et tule löytämään tästä kuoresta.Asia olisi saatu hyvin hoidetuksi, jollei olisi sattunut pientä laiminlyöntiä. Aspelin oli nimitätin ottanut asiakseen hankkia sinun todistuksesi.Hän sanoi minulle hiljan ”nyt minulla on ne kaikki.” Minä uskoin, menin lauantaina hakemaan niitä ja siitähän puuttui – venäläisen kirjaston todistus. Ja se paikka on auki vain maanantaisin ja torstaisin iltapäivällä klo 5–6.Mitä saatoin tehdä? En voinut tänään mennä Arppen luo ilman sitä. Niinpä se tulee seuraavassa postissa. Wasastjernalta olen todistuksen jo saanut (ja toivon siksi tulisen lämpimästi, että ylihuomenna saan sen sinetöitynä). Mutta Wasastjerna lähettää samalla joitain ystävällisiä kysymyksiä potilaalleen. Hän sanoi, ettei ole aikoihin kuullut sinun tilanteestasi, espanjankärpäsestä ym. Hän toivoi ettet pidä ongelmana sitä, ettei hän ole vastannut sinun viimeisimpään kirjeeseesi. Hän sanoi sen tulleen juuri kun hän oli sulkenut edellisen vastauksen kuoren, eikä se sisältänyt mitään uutta. Niipä hän ei vastannut siihen. Mutta nyt hän pyytää sinua lähettämään tarkan kuvauksen tilanteestasi ja kuurin vaikutuksista. ”Jos polvi ei ole kunnossa, voi olla hankala matkustaa”, hän sanoi.

Eilen olin Nykoppeilla. Hän oli jo ajatellut ettei lähetä passia kullan saamiseksi, koska hänelle oli kerrottu, ettei sitä ole saatavilla. Minun tukemanani hän kuitenkin päätti lähettää sellaisen Neglickille. Jos hän saa kultaa, hän lähettää sinun passisi perään ja sinä ehdit saada sen ennenkuin olet muuten valmis lähtemään.

Jos minun toiveeni olisivat ihmelääkäri, mikään ei estäisi sinua esiintymästä kaikkein liikkuvimpana tanssijana, nestemäisyyttä ajattelematta. Rohkeutta!

Leo

Original (transkription)

|1|

Lazare!

Icke har jag någon synnerlig
anledning att idag skrifva till
dig. Många saker, hvilka enligt
min beräkning nu redan bordt
vara något förflutet, uträttadt,
dväljas ännu i framtidens buk.
(Sit venia verbo!) – – – Snellman
mottog mig mycket vänligt, frågade
hvad jag läst, sade att det var
”ledsamt” att jag ej läst Michelets
Geschichte der neuern Filosofie och
tycktes mena att jag kanske ännu
skulle hinna dermed. Jag försäk-
rade att detta vore omöjligt. – Tänk
|2| dig ett verk i stort format, om
1 300 sidor, tungläst höglärdt och
krångligt! – – Emellertid uppskjöt
han tentamen 4 dagar, – till nästa
Onsdag. Mycket roligt! – Och goda
apparencer sedan – jag gaf opp
mer eller åtminstone lika mycket
som Brotherus, hvilken erhöll c.cum laude,
men nog såg jag redan på hans
min att detta ej lär vankas åt allt
smått folk. Men – saksamma!

Ditt betyg lärer du ej finna
inom detta kuvert. Saken skulle
mycket väl fåtts i gång om ej en
liten försumlighet kommit emellan.
Aspelin hade neml.nämligen åtagit sig att
skaffa några betyg. Han sade
|3| mig nyligen: ”nu har jag dem
alla”. Jag trodde det, gick i Lör-
dags efter dem och då saknades
– intyget frå ryska bibl.biblioteket Och
detta ställe är öppet blott om
Måndags och Thorsd.Torsdags e. m.eftermiddag – 5–6.
Hvad var att göra? Icke kan jag
idag gå till Arppe utan detsam-
ma. Således blir saken till nästa
post. Betyget af Wasastjerna
hade jag redan erhållit. (Och hop-
pas derföre varmt och eldigt, att i
öfvermorgon få lyfta ett 5sigilladt.)

Men Wasastjerna sänder tillika
några vänliga förfrågningar till
sin patient. Han sade sig på
så länge ej haft underrättelser om
ditt tillstånd, om Spanska flugan
|4| o. s. v. Han hoppades att du ej var
mankerad för att han ej besvarat
ditt senaste bref. Det kom, sade
han, just när han förseglat svaret
på det förra – och innehöll intet
nytt. Ergo skref han ej då. Men nu
ber han dig sända en noggrann
beskrifning öfver ditt tillstånd
och kurens verkningar. ”Är knä’et
ej friskt, lär du svårligen kunna
resa ut,” – var hans tanke.

Hos Nykopps var jag igår. Han
hade redan tänkt icke sända passet efter
guld, emedan han låtit sig berätta att
sådant ej står att fås. På min tillstyrkan
beslöt han ändå, att skicka det till Neg-
lick. Får han guld, så sänder han sedan
ditt pass efter, och detta hinner man nog
med tills du är resfärdig.

Om mina önskningar vore underläkare
så skulle numera intet hindra dig att
uppträda som den vigilantaste dansör, utan
att tänka på svampaktighet! Courage!

Leo.

Dokumentet i faksimil