9.2.1863 Woldemar Hackman–LM

Svensk text

Ärade herr Mechelin!

Med dagens post mottog jag Ert ärade brev av den 7 dennes, samt de bifogade postremissväxlarna med ett belopp av mark 812..–.., med detta är Er skuld från den 11 november av

rubel 200..–

samt ränta för tre månader rubel 3..–

silverrubel 203..–.

fullständigt återbetalt. –

Jag tackar förbindligast för den omedelbara betalningen och besvarar Era vänliga önskningar, och förblir med högaktning & vänskap

Er tillgivne
Wold. Hackman

Ert brev av den 11 november ifjol finns bifogat. Jag returnerar det då brevet tjänade mig som kvitto.

Finsk text

Kunnioitettu herra Mechelin!

Sain tämän päivän postissa arvoisan kirjeenne tämän kuun 7. päivältä oheen liitettyjen 812 markan postivekseleiden kera … minkä johdosta velkanne 11. marraskuulta, 200 ruplaa sekä korko 3 kk:lta 3 ruplaa, 203 hopearuplaa, on kokonaan maksettu takaisin. Kiitän Teitä mitä kohteliaimmin joutuisasta maksamisesta ja vastaan ystävällisiin toivotuksiinne sekä pysyn kunnioituksella ja ystävyydellä Teille uskollisena.

Woldemar Hackman

Palautan ohessa 11. marraskuuta viime vuonna päivätyn kirjeenne, koska käytin sitä kuittina.

Original (transkription)

Geehrter Herr Mechelin!

Mit heutiger Post
empfing ich Ihren werthen
Brief vom 7 DssDieses nebst
beigeschloßenen Postre-
mißwechseln im Betrage
von Mark 812..–.., wodurch
Ihre Schuld vom 11 Nov. R.Rubel 200 ...–
nebst Zins für 3 MtMonate – 3 ...–

SrR. 203 ...–.

völlig getilgt ist.–

Indem ich Ihnen für
die prompte Zahlung
verbindlichst danke, er-
wiedere ich Ihre freundlichen
Wünsche & verharre
mit Hochachtung & Freundschaft

Ihr ergebener

Wold. Hackman

Ihren Brief vom 11 Nov. v. J.vorigen Jahres
|2|retournire ich einliegend,
da er mir als
Quittung gedient hat.

Dokumentet i faksimil