2.5.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Brefvet af den 29 April har jag erhållit och är nu på väg till Laitiala föratt bland annat söka utforska orsaken till smörets sämre beskaffenhet. – Om Kleinehs icke juga att smöret snart härsknar, så torde orsaken ligga deruti att mjölken icke blifvit tillräckligt utpressad ifrån smöret, d. v. s. att smöret icke varit tillräckligt arbetadt. Till denna operation fordras tid, ihärdighet och fysisk styrka. Jag skall å Laitiala försöka att taga reda på huru härmed förhåller sig och derefter rapportera.

För ussla skinkmärrar betalas i Sääksmäki och Tammerfors trakterna omkring 150 FmkFinska mark|2| Man påminner sig icke så höga priser å hästar. Bristen derå är efter sednaste 2ne pest-epidemier ganska känbar. Skulle jag under min resa till Laitiala lyckas komma öfver drägliga hästar, så skall jag köpa 2 för Botbys räkning. Under min färd från Voipala i går mötte jag en bonde, som körde en ung hingst, till den grad lik min Nigro, att jag genast stannade bonden och handlade på hästen, som fås för 300 FmkFinska mark. Den är ännu ett år yngre än Nigro, d. v. s. blir nu 3 år, men syntes till färg, storlek och lynne vara särdeles lika. Hästen hemtas Onsdagen den 11 Maj till Voi|3|pala och skall då nogare undersökas,tillagt av utgivaren proberas och jemföras med Nigro. – Här kunde Du således komma Dig till ett nätt vagnspar, hålla Nigro som hingst och låta skåra ut den andra, derest pojkarna icke ville trifvas tillsammans. Om hästen är bra, så köper jag den i alla fall för egen räkning. – Äfven jag behöfver ett vagnspar, sedan Jurta icke mera orkar springa.

Om några timmar afreser jag till Laitiala, der jag denna gång icke hinner dröja mera än 2 à 3 dagar.

Agronomen Rönnbäck har icke besvarat mitt bref, hvarföre jag förmodar att han erhållit någon annan plats. Många helsningar från Din broder

Robert.

Finsk text

Rakas Leo!

Sain 29. huhtikuuta päivätyn kirjeen ja olen nyt matkalla Laitialaan muun muassa yrittääkseni tutkia syytä voin huonompaan laatuun. Jos Kleineh ei valehtele, että voi härskiintyy nopeasti, niin syy lienee, että maito ei riittävissä määrin ole erotettu voista, eli voita ei ole kirnuttu riittävästi. Tämä toimenpide kysyy aikaa, sinnikkyyttä ja voimaa. Aion Laitialassa yrittää ottaa selvää, miten asianlaita on ja sitten raportoida.

Sääksmäellä ja Tampereella maksetaan surkeista hevosraakeista noin 150 markkaa. Näin korkeita hintoja ei ole hevosista maksettu miesmuistiin. Niistä on kahden viime kulkutautiepidemian jälkeen huutava pula. Jos minun onnistuisi Laitialan-matkani aikana löytää mukiinmeneviä hevosia, niin ostan kaksi Puotilan laskuun. Eilisen matkani aikana Voipaalasta tapasin maamiehen, joka ajoi nuorta oria, siinä määrin minun Nigroni näköistä, että pysäytin maamiehen heti ja aloin käydä kauppaa hevosesta, jonka saisi 300 markalla. Se on vielä vuoden nuorempi kuin Nigro eli täyttää nyt kolme vuotta, mutta vaikutti väriltään, kooltaan ja luonteeltaan aivan samalta. Hevonen haetaan keskiviikkona 11. toukokuuta Voipaalaan, jolloin sitä tarkemmin tutkitaan, kokeillaan ja verrataan Nigroon. Näin saisit siten soman vaunuparin, pitäisit Nigron orina ja antaisit kuohita toisen, mikäli pojat eivät viihdy yhdessä. Jos hevonen on hyvä, ostan sen joka tapauksessa omaan lukuuni. Minäkin tarvitsen vaunuparin, sen jälkeen kun Jurta ei jaksa enää juosta.

Muutaman tunnin kuluttua matkaan Laitialaan, missä en tällä kertaa ennätä viipyä enempää kuin 2–3 päivää.

Agronomi Rönnbäck ei ole vastannut kirjeeseeni, joten oletan että hän on saanut jonkin toisen paikan. Monet terveiset veljeltäsi

Robert.

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Brefvet af den 29 April har jag
erhållit och är nu på väg till
Laitiala föratt bland annat söka
utforska orsaken till smörets säm-
re beskaffenhet. – Om Kleinehs
icke juga
att smöret snart
härsknar, så torde orsaken lig-
ga deruti att mjölken icke blif-
vit tillräckligt utpressad ifrån smö-
ret, d. v. s. att smöret icke varit
tillräckligt arbetadt. Till den-
na operation fordras tid,
ihärdighet och fysisk styrka.
Jag skall å Laitiala försöka att
taga reda på huru härmed för-
håller sig och derefter rapportera.

För ussla skinkmärrar betalas
i Sääksmäki och Tammerfors
trakterna omkring 150 FmkFinska mark
|2| Man påminner sig icke så
höga priser å hästar. Bristen
derå är efter sednaste 2ne
pest-epidemier ganska
kändstruketbar. Skulle jag un-
der min resa till Laitiala
lyckas komma öfver dräg-
liga hästar, så skall jag
köpa 2 för Botbys räkning.
Under min färd från Voipala
i går mötte jag en bonde,
som körde en ung hingst,
till den grad lik min Nigro,
att jag genast stannade
bonden och handlade på
hästen, som fås för 300 FmkFinska mark.
Den är ännu ett år yngre
än Nigro, d. v. s. blir nu 3
år, men syntes till färg,
storlek och lynne vara sär-
deles lika. Hästen hemtas
Onsdagen den 11 Maj till Voi-
|3| pala och skall då nogare un-
dersökas proberas och jemföras
med Nigro. – Här kunde Du
således komma Dig till ett nätt
vagnspar, hålla Nigro som
hingst och låta skåra ut
den andra, derest pojkarna
icke ville trifvas tillsammans.
Om hästen är bra, så köper
jag den i alla fall för egen
räkning. – Äfven jag behöfver
ett vagnspar, sedan Jurta icke
mera orkar springa.

Om några timmar afreser
jag till Laitiala, der jag
denna gång icke hinner dröja
mera än 2 à 3 dagar.

Agronomen Rönnbäck har
icke besvarat mitt bref, hvar-
före jag förmodar att han
erhållit någon annan plats.
Många helsningar från Din
broder

Robert.

Dokumentet i faksimil