31.5.1862 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Tack för ditt bref af d.den 19 dennes. Jag skulle nästan förut ha besvaradt det, men det går icke så fort att få hit bref som att få dem härifrån, så att jag först nu är i tillfälle att sända dig några rader.

Jag ser af ditt bref att du befinna dig i en mindre glad sinnesstämning; hvilket just icke förundrar mig. Jag, som är här begrafven uti ödemarken, ett rof för dystra tankar, utan annat bildadt sällskap än en försupen och förfäad bondkaplan, som tyckes betrakta den förvillade publicisten med en viss argvohnty. misstänksamhet (som tysken skulle säga) och ej vara|2| utan fruktan för en möjligen inträffande publikation af ett och hvarje rörande hans verksamhet som menniska och prest i den periodiska pressen, jag kan olyckligtvis ej meddela dig annan tröst än att tillsofra dig i Montezumas bekanta ord. Min afsigt vore att resa härifrån nästa onsdag d.den 4 och att taga vägen öfver Tammerfors. Jag hoppas inträffa i HforsHelsingfors senast den 9 dennes, då jag får träffa dig innan du afreser till din hemort.

Jag tillägger intet mera då vi snart torde träffas. Helsa alla vännerna i HforsHelsingfors från din tillgifne

Ernst Linder

Finsk text

Veli Leo!

Kiitos 19. päivän kirjeestäsi. Olisin melkein aiemmin vastannut siihen, mutta kirjeet saapuvat tänne nopeammin kuin lähtevät. Siksi kirjoitan muutaman rivin sinulle vasta nyt. Kirjeestäsi näen, että mielialasi on vähemmän hilpeä – tämä ei minua juuri ihmetytä. On kuin minut olisi haudattu tänne erämaahan, synkkien ajatusten armoille, vailla muuta sivistynyttä seuraa kuin raaistunut ja viinan turmelema maalaiskappalainen. Hän vaikuttaa silmäilevän eksynyttä lehtimiestä tietyllä, saksalaisten sanoin, argvohnilla,epäluuloisuudella ja lienee hieman huolissaan, että päivälehdissä julkaistaan vähän sitä ja tätä hänen tekemisistään ihmisenä ja pappina. Minulla ei ole sinulle muuta lohtua, kuin muistuttaa sinua Montezuman tutuista sanoista. Tarkoitukseni olisi lähteä täältä keskiviikkona 4. päivä ja matkustaa Tampereen kautta. Toivon saapuvani Helsinkiin viimeistään 9. päivänä tätä kuuta, jolloin ehdin tavata sinut, ennen kuin matkustat kotipaikkaasi. En lisää tähän sen enempää, kun me kuitenkin pian tapaamme. Sano terveisiä kaikille ystäville Helsingissä uskolliselta

Ernst Linder

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Tack för ditt bref af d.den 19 den-
nes. Jag skulle nästan förut ha be-
svaradt det, men det går icke så fort
att få hit bref som att få dem
härifrån, så att jag först nu
är i tillfälle att sända dig nå-
gra rader.

Jag ser af ditt bref att du be-
finna dig i en mindre glad sin-
nesstämning; hvilket just icke
förundrar mig. Jag, som är här
begrafven uti ödemarken, ett
rof för dystra tankar, utan
annat bildadt sällskap än
en försupen och förfäad bond-
kaplan, som tyckes betrakta
den förvillade publicisten
med en viss argvohn (som tys-
ken skulle säga) och ej vara
|2| utan fruktan för en möjligen inträf-
fande publikation af ett och hvarje
rörande hans verksamhet som men-
niska och prest i den periodiska
pressen, jag kan olyckligtvis ej med-
dela dig annan tröst än att tillsofra
dig i Montezumas bekanta ord.
Min afsigt vore att resa häri-
från nästa onsdag d.den 4 och att taga
vägen öfver Tammerfors. Jag hop-
pas inträffa i HforsHelsingfors senast den
9 dennes, då jag får träffa dig
innan du afreser till din hemort.

Jag tillägger intet mera då
vi snart torde träffas. Helsa
alla vännerna i HforsHelsingfors från
din tillgifne

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil