8.11.1862 Woldemar Hackman–LM

Svensk text

Käre herr Mechelin!

Till svar å Ert ärade brev av den 4 dennes, har jag glädjen att översända tre postremissväxlar, som finns bifogade, på de önskade 200 silverrubel till Er. Jag antecknar att Ni lovar mig att betala tillbaka detta belopp i början av februari. –

För att spara postportot skickar jag pengarna i postremissväxlar som där kan lösas in antingen på Föreningsbanken eller på Finlands bank. –

Ni behöver inte skicka en revers till mig. För min del räcker det med att Ni genom ett par rader visar att Ni emottagit pengarna.

Med högaktning & vänskap

hälsar Er

Woldemar Hackman

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Lieber Herr Mechelin!

In Beantwortung
Ihres werthen Briefes
vom 4 DssDieses, habe ich das
Vergnügen Ihnen ein-
liegend in 3 Postremiß-
Wechseln die gewünschten
SrR.Silber-Rubel 200,- zu übersenden,
indem ich mir bemerke
daß Sie mir versprechen
diese Summe zu An-
fang Februar wieder zu erstat-
ten. –

Zur Ersparung des
Postportos sende ich Ihnen
das Geld in Postremiß-
Wechseln, die dort ent-
weder von der Förenings
Bank oder von Finlands
|2| Bank eingelöst
werden. –

Sie brauchen mir
keinen Rewers zu schicken,
denn es genügt mir
daß Sie mir den
Empfang des Geldes
durch ein paar
Zeilen anzeigen.

Mit Hochachtung & Freundschaft

grüßt Sie

Wold. Hackman

Dokumentet i faksimil