28.8.1864 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Min käre Leo,

Samtidigt som jag önskar dig mycket glädje och nöje i Stockholm ber jag dig vid tillfälle om en liten tjänst.

Som du vet håller jag på och ordnar ett bibliotek för officerskåren i min bataljon. Våra medel är begränsade men det som man framför allt borde försäkra sig om är en bra militärtidskrift på svenska och i synnerhet om det fanns en som speciellt riktar sig till skarpskyttar. Svenska Krigsakademins|2| handlingar är en som kunde intressera oss och vi kommer att prenumerera på den om vi inte hittar något som bättre motsvarar våra behov. Jag har också tänkt på Svenska jägarförbundets tidskrift, även om det inte är en militärtidskrift – men allt detta kostar, tror jag, mycket pengar och vi är fattiga, åtminstone till en början. Om du således har möjlighet att utreda vilken militärtidskrift som bäst motsvarar vårt biblioteks behov och medel ber jag dig informera mig om hur man ska gå till väga för att bli prenumerant och du gör oss därigenom en stor tjänst.|3| Jag begär inte att du svarar per brev eftersom jag har gott om tid att beställa tidskriften efter att du återvänt från Stockholm.

I dag åker Mamma med Adu till Tavastehus. För någon dag sedan anlände till din adress ett brev från fru Idestam med 60 rubel. Mamma fick brevet från posten och jag rådde henne att ge 50 rubel till Robert, eftersom jag kom ihåg att han hade lånat dig så mycket just för att du inte hade fått pengarna i fråga. Alma och Roberts familj har lyckligen anlänt till Tavastehus. För övrigt går allt bra och damerna, liksom Adu, hälsar genom din bror

Torsten.

|4|

P.S. Mamma bifogar pappret från fru Idestam. I väntan på instruktioner från dig behåller hon de 10 rubel som återstår efter att ha gett 50 åt Robert.

Tusen hälsningar till Idestam och herr Ténint om du ser honom.

Finsk text

|1|

Rakas Leo!

Samalla kun toivotan Sinulle paljon iloa ja hauskuutta Tukholmassa, pyytäisin Sinua tekemään minulle tilaisuuden tullen pienen palveluksen.

Tiedät, että järjestän parhaillaan kirjastoa pataljoonani upseerikunnalle. Varamme eivät ole suuret, mutta mikä täytyisi kirjastossa ainakin olla, niin hyvä pieni ruotsinkielinen sotilasaikakauskirja, ja erikoisesti ampujille tarkoitettu, jos sellainen löytyisi. Svenska Krigsakademins|2| handlingar on sellainen, joka voisi kiinnostaa meitä ja tilaamme sen, jos emme löydä mitään mikä sopisi paremmin tarpeisiimme. Olen ajatellut myös Svenska jägarförbundets tidskrift -lehteä, vaikkakaan se ei ole sotilaslehti – mutta kaikki tällainen maksaa luullakseni paljon rahaa, ja olemme köyhiä, etenkin alussa. Jos sattuisit vakuuttumaan, että joku halpa sotilaslehti vastaa parhaiten kirjastomme tarpeita ja varoja, niin pyydän että ilmoitat, mitä kautta se täytyy tilata. Teet meille sillä tavoin todellisen palveluksen.|3| En tahdo pyytää Sinua kirjoittamaan siitä, sillä ehdin kyllä tilata lehden Tukholmasta paluusi jälkeen.

Äiti lähtee tänään Adun kanssa Hämeenlinnaan. Tässä eräänä päivänä osoitteeseesi saapui kirje rouva Idestamilta, siinä on 60 ruplaa. Äiti haki kirjeen postista ja kehotin häntä antamaan 50 ruplaa Robertille, sillä muistan hänen lainanneen Sinulle juuri sen verran, kun Sinulta puuttui tuo summa. Alma ja Robertin perhe ovat onnistuneesti palanneet Hämeenlinnaan. Kaikki sujuu muuten hyvin ja naiset samoin kuin Adu tervehtivät Sinua.

Torsten.

|4|

P.S. Äiti liittää tähän mukaan sivun rouva Idestamilta. Sillä välin kun hän odottaa ohjeita Sinulta hän säilyttää ne 10 ruplaa, jotka jäivät jäljelle hänen annettuaan 50 Robertille.

Paljon terveisiä Idestamille ja herra Tenint’lle, jos näet häntä.

Original (transkription)

|1|

Mon cher Leo,

En te souhaitant beaucoup
de plaisir et de jouissances à
Stholm je te prie de vouloir
bien à occasion me rendre un
petit service.

Tu sais que je suis en train
d’organiser une bibliothèque pour
le corps des officiers de mon ba-
taillon. Nos moyen ne sont
pas grands mais ce qu’il faudrait
se prouver avant tout ce serait
un bon petit journal militaire
en langue suédoise et surtout s’il
y en avait un spécialement pour
les tirailleurs. – Svenska Krigs akademins |2| handlingar en est un qui pourra
toujours nous intéresser et nous
nous y abonnerons si nous ne trou-
vons rien qui satisfasse mieux à
nos besoins. – De même j’ai pensé
à Svenska jägarförbundets tidskrift
quoiqu’il n’est pas un journal mili-
taire – mais tout cela coûte, je crois,
beaucoup d’argent et nous sommes
pauvres, – surtout au commencement.
Ainsi, si tu trouvais occasion
de te persuader qu’un journal
militaire quelconque se prête le
mieux aux besoins et aux moyens
de notre bibliothèque je te prierais
de me l’indiquer par quelle voie
il faut s’y abonner et tesstruket tu nous
rendrais par là un véritable service.
|3| Je ne veux pas te prier de m’écrire
là-dessus car j’aurai bien le temps
de faire venir le journal après
ton retour de Stholm. –

Aujourd’hui Maman va avec
Adu à Thus. Un de ces jours est
arrivée à ton adresse une lettre
de la part de Mme Idestam avec
60 roubles. Maman a reçu la
lettre de la poste et je lui ai
conseillé de donner 50 roubles à
Robert, car je me rappelle qu’il t’a-
vait prêté autant justement
parce que tu n’avais pas reçu
l’argent en question. – Alma
et la famille de Robert sont heu-
reusement arrivées à Thus. Du reste
tout va bien et les dames ainsi qu’Adutillagt te
saluent par ton frère

Torsten.

|4|

P.S. Maman ajoute le papier ci-
inclus de Mme Idestam. En atten-
dant tes ordres elle garde les 10
rbls qui restent après avoir donné
50 à Robert.

Mille choses à Idestam et à Mr
Tenint si tu le vois.

Dokumentet i faksimil