24.12.1851 Mamma och pappa tackar för gott betyg

24.12.1851 Mamma och pappa tackar för gott betyg

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil