24.4.1862 LM–Gustaf & Amanda Mechelin

Svensk text

|1|

Statsrådet och Riddaren
Högädle
Herr Dr G. J. Mechelin
Fredrikshamn

Kära föräldrar!

Just återkommen från Tavastehus, dit jag åkte igår för att hämta Mili, skyndar jag att ännu med denna post skriva till Pappa för att meddelade att även idag har inget pengabrev anlänt till mig. Att döma av det senaste brevet var det Pappas avsikt att avsända pengabrevet redan i lördags; – måtte brevet inte ha förkommit. ... Jag väntar också på närmare order för att kunna beställa den svarta rocken.

I Tavastehus var det rätt angenämt. Robert ville absolut hålla mig kvar till lördag – men till detta hade jag inte tillräckligt med lugn och ro; – det känns som att jag skulle fela mot dem när jag låter tid gå till spillo. I måndags och tisdags skedde saker här som har kalmerat mig och gett mig lite mer hopp – men ingenting viktigt: Men eftersom allt i världen är relativt, gläder man sig redan åt det lilla när man är i ett sorgligt läge. – Milis hals är helt klar nu. Hon kommer att skriva med nästa post, och jag antagligen också. – Nu skall jag ta en tupplur efter resan, därefter skall jag arbeta till kl. 8, därefter till Ehrnrooths på galabal. Hjärtliga hälsningar till småttingarna från

Leo.

Finsk text

Valtioneuvos ja ritari
Ylhäisaatelinen
herra tri G. J. Mechelin
Hamina

Rakkaat vanhemmat!

Palasin juuri Hämeenlinnasta, jonne menin eilen noutamaan Miliä, ja kiirehdin vielä kirjoittamaan tässä postissa ilmoittaakseni isälle, että vielä tänään ei rahalähetystä ole tullut. Viime kirjeen perusteella isän aikomuksena oli lähettää se jo lauantaina, mutta eipä ole ilmaantunut? ... Odotan myös tarkempia ohjeita sen mustan takin tilaamiseen.

Hämeenlinnassa oli oikein mukavaa. Robert olisi välttämättä halunnut pitää minua lauantaihin asti – mutta siihen minulla ei ollut tarpeeksi vapaata aikaa; minusta tuntuu kuin tekisin heille väärin, kun annan ajan kulua hukkaan. Maanantaina ja tiistaina täällä tapahtui asioita, jotka rauhoittivat minua ja antoivat hiukan lisää toivoa, joskaan ei mitään tärkeää: mutta koska maailmassa kaikki on suhteellista, sitä iloitsee surullisessa tilanteessa pienestäkin. Milin kurkku on nyt ihan klaari. Hän kirjoittaa seuraavassa postissa, ja todennäköisesti itsekin kirjoitan. Nyt otan nokkaunet matkan jälkeen, sitten töitä kello kahdeksaan, sitten Ehrnrootheille juhlatanssiaisiin. Sydämelliset terveiset pikkuisille

Leolta

Original (transkription)

|1|

Statsrådet och Riddaren
Högädle
Herr Dr G. J. Mechelin
Fredrikshamn

Liebe Eltern!

Eben aus Tavastehus zurückgekehrt, wohin
ich gestern fuhr um Mili abzuholen, eile
ich noch mit dieser Post zu schreiben um
Papa zu benachrichtigen daß noch heute kein
Geldbrief an mich angelangt. Nach dem letzten
Briefe zu urtheilen war es Papas Absicht ihn
schon Sonnabends abzusenden; – er mag nur
nicht verkommen sein? ... Auch erwarte ich
nähere Ordres um den schwarzen Rock zu
bestellen.

In Tavastehus war es recht angenehm. Ro-
bert wollte mich nothwendig bis zum Sonnabend
behalten – dazu hatte ich aber nicht Ruhe genug;
– es iststruket kommttillagt mir vor als würde ich gegen sie fehlen
wenn ich Zeit verloren gehen lasse. Am Mon-
tag und Dienstag passirten hier Sachen welche
mich kalmirt haben und mir etwas mehr Hoffnung
gegeben – doch nichts Wichtiges: Aber da Alles
in der Welt relativ ist, freut man sich, in trau-
riger Lage, schon des Kleinen. – Milis Hals
ist nun ganz klar. Mit nächster Post wird sie
schreiben, und ich wahrscheinlich auch. – Nun werde
ich ein Schläfchen nach der Reise nehmen, dann bis 8 Uhr
arbeiten, dann auf gala-Ball zu Ehrnrooths. Herzliche
Grüsse an die Kleinen von

Leo.

Dokumentet i faksimil