17.6.1862 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre Torsten,

Plantorna med mera kom fram med ”Wiborg”. – På grund av att det varit så kallt fram till nu har vi inte flyttat ut till Malina, vilket kommer att ske de närmaste dagarna.

Felix och Sofie tänker göra en längre resa (Sverige, Tyskland, Norge). De anländer på söndag, den 22, till Helsingfors. Vi får lov att låta dem bo hos oss – för att göra det billigare för dem. Det är endast för tre dagar, och Idestam kommer antagligen att vara borta under midsommaren. Jag tror att Felix tänker skriva till dig före han kommer. Jag hoppas att de nödvändiga förberedelserna inte orsakar dig alltför stort besvär, med tanke på att vår lägenhet är så stor och välmöblerad.

När du har läst färdigt Samhällets olycksbarn ber jag dig föra den|2| Frenckell så att han kan lägga den till försändelsen som jag borde få inom kort. Damerna vill läsa denna omtalade bok.

Sänglakanet som Löfbäck sände är inte det samma som Mili lämnade hos dig: det var detta som Mamma frågade efter. Men det är en bagatell.

Du meddelar oss säkert när Rokassovskijs resa äger rum.

Adjö! Din

Leo.

Finsk text

Rakas Torsten,

Saimme ”Wiborgin” mukana taimet etc. – Kylmyyden vuoksi, jota on jatkunut näihin päiviin asti, emme ole vielä asettuneet Malinaan, mikä kuitenkin tapahtuu lähipäivinä. Felix ja Sofie aikovat tehdä pitkän matkan (Ruotsi, Saksa, Norja). He tulevat luultavasti ensi sunnuntaina, 22. päivä, Hkiin. Heidän olisi saatava majapaikka meiltä, sillä se tulisi heille edulliseksi. Kyse ei olisi kuin kolmesta päivästä, ja Idestam on luultavasti poissa juhannuksen ajan. Uskon, että Felix kirjoittaa Sinulle ennen tuloaan. Toivottavasti välttämättömät järjestelyt heidän vastaanottamisekseen eivät aiheuta Sinulle suurta hämminkiä, onhan asuntomme niin suuri ja hyvin varustettu.

Kun olet saanut luettua Kurjat, pyydän että viet sen Frenckellille, jotta hän voi laittaa sen tulemaan minulle seurueen mukana jonka pitäisi kohta tulla. Naiset haluaisivat lukea tämän niin kuuluisan kirjan.

Se vuodepeitto, jonka Löfbäck lähetti, ei ole se sama jonka Mili jätti Sinun luoksesi: se jota äiti pyysi, oli tämä. Mutta pikkuasiahan tämä.

Ilmoittanet meille, kun Rokassovskin matka toteutuu.

Näkemiin! Sinun

Leo

Original (transkription)

|1|

Cher Torsten,

Nous avons reçu par ”Wiborg” les
plantes etc. – À cause du froid qu’il
a fait jusqu’ à présent nous ne sommes
pas encore installés à Malina, ce qui
aura pourtant lieu dans quelques jours.

Felix et Sofie ont l’intention de faire
un grand voyage (Suède, Allemagne, Nor-
vège). Ils arriveront probablement di-
manche prochain, le 22, à Hfors. Il faudrait
leur permettre de loger chez nous, – à cause
de l’économie que ça leur fait. Ce n’est
que pour trois jours, et Idestam sera
probablement absent pour la fête de St Jean.
Je crois que Felix t’écrira avant son
arrivée. J’espère que les arrangements
nécessaires pour les recevoir ne te feront
pas grand embarras, vu que notre loge-
ment est si grand et si bien fourni.

Quand tu auras fini la lecture des
Misérables je te prie de les apporter
|2| chez Frenckell pour qu’il puisse me les
remettre avec la suite qui doit être
arrivée bientot. Les dames voudraient
lire ce livre si renommé.

Le drap de lit que Löfbäck a envoyé
n’est pas le même que Mili a laissé
chez toi: ce que Maman demandait, c’é-
tait celuici. Mais voilà une bagatelle.

Tu nous avertiras certainement quand
aura lieu le voyage de Rsky.

Adieu!
Ton

Leo.

Dokumentet i faksimil