16.10.1871 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Snälla vän!

Wasastjerna anser Celys eftermiddagsåkomma icke vara en magsjukdom utan en afart af frossan (en malaria), hvarföre han föreskrifvit kinin, 2 piller i sender 3 gånger dagligen, hvilka lämpligast ingifvas i gröt eller sylt, och bör man föra skeden temligen långt in i munnen, för att undvika att tungspetsen får smak på pillerna.

För öfrigt behöfs inga extra åtgärder, dock bör hon helst icke gå ut när luften är fuktig och rå.

Tack för sist! Helsningar! Din egen

Leo.

Finsk text

Kiltti ystävä!

Wasastjernan mielestä Celyn iltapäiväinen vaiva ei ollut vatsatautia vaan horkan muoto (malaria), ja siksi hän määräsi kiniiniä, 2 pilleriä kerrallaan kolmasti päivässä, jotka on parasta antaa puuron tai hillon seassa, ja lusikka pitäisi viedä aika pitkälle suuhun, jotta pillerien maku ei tunnu kielenkärjessä.

Muutoin ei tarvita lisätoimia, mutta hänen ei mieluiten pitäisi mennä ulos, kun ilma on kosteaa ja raakaa.

Kiitos viimeisestä! Terveisiä! Sinun oma

Leo.

Original (transkription)

|1|

Snälla vän!

Wasastjerna anser Celys eftermiddags-
åkomma icke vara en magsjukdom utan
en afart af frossan (en malaria), hvarföre
han föreskrifvit kinin, 2 piller i sender 3 gånger
dagligen, hvilka lämpligast ingifvas i gröt
eller sylt, och bör man föra skeden temligen
långt in i munnen, för att undvika att tung-
spetsen får smak på pillerna.

För öfrigt behöfs inga extra åtgärder,
dock bör hon helsttillagt icke gå ut när luften är fuktig
och rå.

Tack för sist! Helsningar!
Din egen

Leo.

Dokumentet i faksimil